Tento prodejce dočasně znemožnil nákup svého zboží až do 21.3.2039 00:00 z důvodu "Prodej dočasně uzavřen".
Obchod byl automaticky uzavřen z důvodu neaktivity.
Profil uživatele
Nesi
Jitka Krausová | prodávající
Čížkov
Registrace: 25.1.2013

 

 

 

  • Šperky značky  Nesi pocházejí z  produkce autorky Jitky Krausové a vznikají v ateliéru "anebotak". Jde o originální české výrobky, které mají svůj původ, osobitý styl a vysokou kvalitu zpracování.
  • Údržba je velmi jednoduchá, spočívá v občasném očištění vlhkým hadříkem nebo tamponem, pro vyšší účinnost s jarovou vodou. Po očištění je vhodné šperk nakonzervovat, oživí se tak povrch a ochrání se před nadměrným opotřebením. Nemáte-li k dispozici konzervační olej, postačí velmi lehce potřít jakýmkoliv čistým stolním olejem. Barvy tak zůstanou svěží a zářivé.
  • Je dobré se při čištění vyvarovat agresivních chemických prostředků a také čistidel s pískem, drátěnkám apod., ostré materiály by mohly narušit a degradovat povrchovou úpravu, zejména patiny. Cín je poměrně měkký kov a proto není vhodné šperk vystavovat příliš drsnému zacházení.
  • Málo známou skutečností je také to, že většina kamenů, stejně jako všechny ostatní materiály, podléhá účinkům ultrafialového záření. Při dlouhotrvajícím vystavení slunečnímu svitu tak mohou postupně blednout barvy a povrch ztrácet lesk. Pokud není šperk zrovna "v provozu", bude mu tedy nejlépe v suchu a ve tmě, v útulné  šperkovnici nebo v šuplíku.

Při laskavém zacházení však může dlouhá léta přinášet radost Vám i Vašim budoucím generacím :-) 

Způsob dopravy
Zboží zasíláme Českou poštou doporučeně po připsání peněz na účet v bublinkové obálce nebo jako balíček. Poštovné je orientační a bude upraveno dle sazebníku ČP. Poštovné do ostatních zemí EU je nastaveno na váhu zásilky do 100 gramů/105,- Pokud bude váha balíčku vyšší či naopak nižší upřesníme cenu poštovného při přijetí objednávky .
Obchodní podmínky

Preambule:

0.0. Pokud Vás nebaví číst obchodní podmínky, tak u nás je číst můžete, ale nemusíte.

Zákazníků si vážíme, v případě jakýchkoliv obtíží vždy volíme způsob nápravy příznivý pro Vás. Zboží můžete vyměnit nebo vrátit bez udání důvodu po dohodě, i po zákonné lhůtě, což je 14 dní od zakoupení zboží.  Podmínkou je samozřejmě, že zboží je úplné a  nepoškozené, o vrácení nás prosím informujte předem prostřednictvím našeho emailu nebo telefonicky.

V případě vrácení zboží poštovné hradí kupující, při reklamaci veškeré výdaje spojené s opravou/ výměnou nebo vrácením zboží hradí prodávající. Výdajem na zaslání zboží se rozumí nejnižší tarif pro zaslání s pojištěním.

Záruku poskytujeme na všechny produkty standartně po dobu 24 měsíců. (Jsme plátci DPH, veškeré ceny jsou uváděny s daní.)

 

Celé znění:

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového obchodu Nesi (dále jen „internetový obchod“) umístěného na internetové adrese www. fler.cz/nesi (dále jen „webová stránka“) fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění IČ: 44716737(dále jen „provozovatel“ nebo „prodávající“).

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) a vzájemná práva a povinnosti vzniklé při využívání webové stránky provozovatele.

1.3. Zákazníky mohou být fyzické osoby-nepodnikatelé (dále jen „spotřebitel“), fyzické osoby-podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen "zákazník" nebo "kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, neupravené obchodními podmínkami, občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, nýbrž podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy, neupravené obchodními podmínkami, obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v individuální kupní smlouvě. Odchylná ustanovení v individuální kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.6. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Změna obchodních podmínek nabývá platnosti okamžikem zveřejnění na webových stránkách.

2. Uživatelský účet

2.1. Kupující může objednat zboží a / nebo poptávat služby bez nutnosti registrace na webové stránce internetového obchodu. Nákup bez registrace je anonymní a rychlý, bez zbytečné administrativy. Kupující však nemůže čerpat výhody jako registrovaný zákazník.

2.2. Registrace na webové stránce internetového obchodu umožní zákazníkovi přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) může kupující provádět objednávání zboží a sledovat historii objednávek. V případě dalších nákupů může tyto nákupy uskutečnit bez nutnosti opětovného vkládání fakturačních a dodacích údajů.

2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží a / nebo služeb je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží a / nebo služeb jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4. Po vyplnění registračních údajů bude registrace zákazníka potvrzena odesláním informativního e-mailu na zákazníkem uvedenou adresu.

2.5. Registrovaný zákazník je přihlášen do uživatelského účtu na základě zadání uživatelského jména a hesla. Pokud zákazník zapomene své přihlašovací údaje, budou mu po odeslání formuláře „Zapomenuté heslo“ odeslány nové přihlašovací údaje na jím uvedenou e-mailovou adresu.

2.6. Uživatelský účet může být prodávajícím zrušen bez udání důvodů, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 12 měsíců, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. Objednání zboží a služeb

3.1. Zboží a / nebo služby (dále též „zakázka“), nabízené prodávajícím na stránkách internetového obchodu, kupující objednává prostřednictvím vyplněného a odeslaného elektronického formuláře – elektronické objednávky (dále jen „objednávka“).

3.2. Veškeré nabídky prodeje zboží a veškeré nabídky poskytnutí služeb, umístěné na stránkách internetového obchodu, jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží a služeb.

3.3. Podmínkou platnosti objednávky a její akceptace prodávajícím je vyplnění veškerých nezbytných údajů a náležitostí předepsaných formulářem. Nebudou-li požadované údaje a náležitosti kupujícím doplněny, není prodávající povinen objednávku akceptovat.

3.4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku zboží a / nebo objednávku nabízených služeb nebo její část v případě, že kupující, který danou objednávku učinil, již dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) s prodávajícím. V těchto případech bude kupující ze strany prodávajícího o této skutečnosti informován prostřednictvím e-mailu.

3.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce a odeslané prodávajícímu jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení jeho objednávky, a to formou telefonickou, prostřednictvím SMS nebo e-mailem.

3.7. Veškeré objednávky kupujícího podané prostřednictvím internetového obchodu jsou jejich odesláním prodávajícímu považovány za závazné. Prodávající po obdržení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď na e-mail kupujícího uvedený v objednávce, v níž potvrdí doručení objednávky. V případě objednání poskytovaných služeb obsahuje tato elektronická e-mailová odpověd též informace s podmínkami a navrženým postupem pro realizaci nabízené služby prodávajícím. 

3.8. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé je uzavřena momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3.9. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s kompletním zněním těchto obchodních podmínek a všech jejich součástí, platných pro internetový obchod v okamžiku provedení objednávky. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.


3.10. Objednávku je možné stornovat dle níže uvedeného čl. 5.1. těchto obchodních podmínek.

4. Cena zboží a služeb, platební podmínky

4.1. Provozovatel je plátce DPH. Všechny ceny nabízeného zboží nebo poskytnutých služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Tyto ceny je prodávající oprávněn měnit s přihlédnutím k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč (CZK) vůči zahraničním měnám.

4.2. Pro zákazníka jsou závazné ceny objednaného zboží v okamžiku odeslání objednávky. Případná změna ceny zboží však nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky způsobem uvedeným v čl. 3.7. těchto obchodních podmínek.

4.3. Ceny nabízených služeb jsou na webových stránkách internetového obchodu uvedeny orientačně. Přesnou kalkulaci cen prodávající může zákazníkovi sdělit až na základě podrobného seznámení se s rozsahem zakázky, tj. na základě přesné a jasné specifikace poptávaných služeb zákazníkem (na základě zjištění rozsahu a náročnosti zhotovení). Konečnou výši cen zakázek zašle prodávající na zákazníkův e-mail. Pro zákazníka jsou tyto konečné ceny závazné v okamžiku jejich písemného odsouhlasení prostřednictvím odeslaného e-mailu prodávajícímu.

4.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s dodáním nabízeného zboží a služeb. Na tyto náklady je kupující upozorněn před odesláním objednávky zboží a / nebo služeb. V případě objednání služeb mohou být tyto náklady pozměněny v důsledku dodatečné specifikace požadovaných služeb zákazníkem, a to jen na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím e-mailové komunikace mezi nimi.

4.5. Způsob úhrady vybírá kupující v rámci své objednávky. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

1) Bezhotovostně (pro platbu v CZK) převodem na účet prodávajícího, vedeného u Fio banky, a.s. 

2) Dobírkou


4.6. V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy společně s uvedením variabilního symbolu platby do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud kupující variabilní symbol neuvede, prodávající neodpovídá za prodlení způsobené obtížnou dohledatelností provedené platby.

4.7. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.8. Cenu nabízených služeb a případné náklady spojené s dodáním služeb uhradí kupující prodávajícímu dle pokynů a platebních podmínek uvedených prodávajícím v e-mailu odeslaném zákazníkovi, a to do sedmi (7) dnů od odeslání souhlasného e-mailu dle čl. 4.3. těchto obchodních podmínek, pokud nebude dohodnuto jinak.

4.9. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím zálohu ve výši 50% z celkové ceny nabízených služeb před započetím práce na zakázce nebo platbu předem. Příslušná částka musí být na účet zhotovitele připsána v termínu uvedeném na zálohové faktuře nebo faktuře. V případě, že platba nebude na účet zhotovitele připsána řádně a včas, není zhotovitel povinen požadovanou službu realizovat. Rozdíl mezi již uhrazenou částkou a celkovou cenou zakázky kupující uhradí po odsouhlasení návrhu náhledu zhotovené zakázky, popř. po předání vyhotovené zakázky.

4.10. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy od okamžiku předání návrhu zhotovené zakázky prodávajícím, je kupujícímu účtován stornopoplatek ve výši 50% z celkové ceny objednávky, není-li stanoveno jinak.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od doručení zboží. Písemnou žádost o odstoupení od smlouvy je třeba odeslat včas e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího.

Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, od níž zákazník odstupuje, je zákazník povinen odeslat na adresu prodávajícího nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží.

Prodávající po převzetí zboží zpět uhradí kupujícímu kupní cenu zboží za podmínky, že vrácené zboží je vráceno nepoškozené, úplné, bez známek opotřebení a vnějších zásahů a ve lhůtě stanovené zákonem.

Nedodržením těchto podmínek právo na odstoupení od smlouvy zaniká.


5.2. V případě objednání služeb může kupující zažádat o bezplatné stornování závazné objednávky, dojde-li k písemnému zrušení dříve, než je objednávka závazně potvrzena ze strany prodávajícího. Závazná objednávka bude stornována pouze po odsouhlasení prodávajícím.

5.3. Zákazník může od kupní smlouvy odstoupit až do okamžiku zhotovení zakázky. Písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy je třeba odeslat včas e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího interiery@anebotak.cz. Zakázka bude stornována pouze po odsouhlasení prodávajícím. V tomto případě je zákazník povinen zaplatit prodávajícímu částku (dále jen „storno“), která připadá za práce na uvedené zakázce již vykonané. Pokud již byla zakázka zaplacena zálohovou fakturou, budou kupujícímu po provedení storna peníze převedeny zpět na účet nebo odeslány poštovní poukázkou na jím uvedenou adresu, a to v nejkratším možném termínu (běžně do pěti pracovních dnů od potvrzení storna ze strany prodávajícího).

5.4. Odstoupení zákazníka od smlouvy u práce na zakázku může být provedeno výhradně písemnou formou a to se souhlasem kupujícího i prodávajícího.


5.5. Zákazník může odstoupit od kupní smlouvy je-li zřejmé, že zakázka nebude ve smluveném termínu hotova nebo nebude provedena řádně, a jestliže prodávající neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené době.


5.6. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění kupní smlouvy prodávajícím nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

5.7. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že požadovaná platba za prodej zboží a / nebo služeb nebude na účet prodávajícího připsána řádně a včas.

5.8. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupujícím předané podklady pro vyhotovení zakázky nejsou vhodné, případně jejich obsah není v souladu s platnými právními předpisy.

5.9. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupující nereaguje déle než 7 dní na e-mail odeslaný prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího (pokud se strany nedohodnou jinak).

6. Dodání zboží a poskytnutí služeb

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.

6.2. Kupující je oprávněn na základě platné objednávky (v případě volby způsobu úhrady objednaného zboží bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal) nakupovat zboží formou jeho přímého nákupu z webových stránek internetového obchodu. Nákup objednaného zboží se považuje za uskutečněný zaplacením ceny a podpisem dokladu o přijetí zboží kupujícím. 

6.3. Kupující je oprávněn na základě doručené objednávky prodávajícímu požadovat poskytnutí nabízené služby prodávajícím. Prodávající po obdržení této objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce, v níž potvrdí doručení objednávky.

 
6.4. V případě požadavku na vyhotovení zakázky, která vyžaduje předání fotografií zákazníka prodávajícímu (dále též „zhotovitel“), si zhotovitel vyhrazuje právo fotografie odmítnout, nejsou-li vhodné pro zpracování a tisk, případně jejich obsah není v souladu s platnými právními předpisy. Fotografie zákazník předá zhotoviteli přes internetovou úschovnu, např. http://www.ulozto.cz/ v požadovaném počtu, kvalitě a rozlišení.

6.5. Pokud je prodávajícím vyžadováno uhrazení 50% zálohy před započetím práce na zhotovení zakázky, prodávající je povinen začít s prací nejpozději 5. den od připsání peněz na účet prodávajícího (pokud se strany nedohodnou jinak).

6.6. Konečný termín vyhotovení zakázky je závislý na rozsahu a náročnosti zhotovení. Předpokládaný termín dokončení je kupujícímu navrhnut v e-mailové komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Doba zhotovení se prodlužuje v případě odsouhlaseného požadavku kupujícího na doplnění, úpravy či rozšíření zakázky, či předání zakázky nebo její části třetí straně, a to dle dodacích lhůt třetích stran.

6.7. Pokud to druh objednané služby vyžaduje, je kupujícímu zaslán náhled návrhu zhotovené zakázky ke schválení. Po odsouhlasení návrhu a po připsání zbývající dohodnuté platby z celkové ceny zakázky na účet prodávajícího (je-li takto dohodnuto), je návrh zakázky předán kupujícímu v plném rozsahu, s veškerou dokumentací, přílohami, grafickými návrhy či fotografiemi a to v digitální (elektronické) podobě. Jiné formy předání musí být dohodnuty předem.


6.8. Úpravy a změny, požadované kupujícím v již vyhotovené zakázce, mohou být prodávajícím provedeny, ale vždy pouze za příplatek, za uhrazení tzv. vícepráce. Za vícepráce se považuje též zhotovení nových návrhů zakázky.

6.9. Zakázkově vyrobené zboží a služby lze zasílat na dobírku pouze se souhlasem prodávajícího.

6.10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží a / nebo vyhotovené zakázky na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží a / nebo vyhotovené zakázky při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží a / nebo vyhotovené zakázky při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.11. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží a / nebo vyhotovené zakázky doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a nebo vyhotovených zakázek, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.12. Při převzetí zboží a / nebo vyhotovených zakázek od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.13. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží a / nebo vyhotovených zakázek mohou být upraveny v dodacích podmínkách prodávajícího.

7. Záruka a reklamace

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

7.2. Na dodané zboží prodávající poskytuje záruku v zákonné délce 24 měsíců, při poskytování zpracovatelských služeb poskytuje prodávající záruku v délce 6 měsíců, pokud není dohodou smluvních stran ujednáno jinak.

7.3. V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží a / nebo na zhotovené zakázce v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena nevhodným používáním, má v záruční době právo na reklamaci zboží a / nebo zakázky. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží a / nebo zakázky.

7.4. Potřebuje-li zákazník uplatnit reklamaci, odešle písemný požadavek na e-mailovou adresu prodávajícího.

7.5. Případnou reklamaci prodávající posoudí. Budou-li námitky shledány důvodnými, provede prodávající opravu, a to v zákonné lhůtě, tzn. nejpozději do 30 dnů ode dne doručení požadavku prodávajícímu.

7.6 Není-li možné provést opravu, případně výměnu zboží, má kupující právo na odstoupení od smlouvy. Smlouvu je možné vypovědět pouze písemnou formou , je možné využít interaktivní formulář na webových stránkách prodávajícího.

7.7 Kupující je povinen doručit v případě odstoupení od smlouvy zboží na adresu prodávajícího a to nejpozději ke 14. dni po skončení záruční doby.

7.8 Prodávající je po odstoupení kupujícího od smlouvy povinen vrátit kupní cenu kupujícímu do 14 dnů způsobem, jakým byla platba přijata, není-li dohodnuto jinak.

7.9 V případě mechanického poškození, běžného opotřebení užíváním, poškození neodborným zacházením a dalšími způsoby, které nejsou předmětem reklamace, má prodávající právo odečíst poměrnou část hodnoty zboží odpovídající poškození, maximálně však kupní cenu zboží v den pořízení.

7.10 Reklamaci je možné řešit snížením kupní ceny, dohoda o snížení kupní ceny je možná písemnou formou se souhlasem kupujícího i prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti

8.1. Veškeré textové, grafické a další obsahy uveřejněné na webové stránce internetového obchodu jsou, není-li stanoveno jinak, předmětem duševního vlastnictví provozovatele. Veškerá práva jsou vyhrazena.

8.2. Provozovatel je vlastníkem autorských práv ke zveřejněným záznamům, není-li stanoveno jinak. Veškeré jejich kopírování a šíření je, bez předcházejícího povolení provozovatele webových stránek, zakázáno. Zákazník (uživatel nebo návštěvník webových stránek) tak odpovídá za případnou škodu, která by provozovateli vznikla v důsledku porušení jeho autorských či jiných osobnostních práv.

8.3. Zákazník (uživatel nebo návštěvník webových stránek) není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní internetového obchodu. Webové rozhraní internetového obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků (uživatelů nebo návštěvníků webových stránek) provozovatele, a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky internetového obchodu nebo v důsledku užití webové stránky internetového obchodu v rozporu s jejich určením.

8.5. Provozovatel je oprávněn přerušit či dočasně pozastavit jakoukoliv službu poskytovanou prostřednictvím webových stránek. Provozovatel v žádném případě neodpovídá uživateli za jakoukoliv škodu způsobenou dočasnou či trvalou nedostupností webových stránek nebo některé jeho aplikace.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

9.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

 

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím