Menu
--
Profil prodejce Nošenec Domů
Profil uživatele
Nošenec
Prodávající
Střítež nad Bečvou
Registrace: 25.2.2016

Vítejte na profilu Nošence!

Jak už název napovídá, najdete zde různé potřeby a doplňky určené především k tomu, aby Vám zpříjemnily nošení Vašeho dítěte. Hýčkáním svého vlastního nošence jsem získala mnoho postřehů, co všechno by se ještě dalo vylepšit a toto "know-how"jsem následně předala do rukou své šikovné maminky, která se pustila do vyrábění. A jelikož si mamka potrpí i na různé bytové dekorace, rozšiřujeme náš sortiment i o ně.

Tak ať se líbí, nošení (a zdobení) zdar! :)

Některé látky mám v menším množství, proto po Vašem případném výběru, upřesním možnost ušití.

Z některých látek jsem již šila - pro inspiraci se můžete podívat na mé prodané výrobky zde:

https://www.fler.cz/shop/nosenec/prodano

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012 Není skladem

013

014

015

016

017

018 (látka s puntíky není skladem)

019

020

021 látku s puntíkem mám jen malý kousek :(

022 směsovka - bavla a polyester

023

024

025

026

027

028 malé bílé hvězdy na mentolové (2. zprava) není skladem

029 (látka cik-cak není skladem)

030

031 puntík na šedobéžové mám jen malý kousek -látka vpravo

032

033

034

035 látka druhá zprava (bílé větvičky na hnědé) nejsou skladem

036 poslední látka vpravo není skladem

037 puntík na šedobéžové a hvězdy na šedé mám jen malý kousek - 1. a 2.  zprava

038

039

040

041

042

043

044 není skladem

045

046

047

048 látku vpravo "orient"mám jen malý kousek :(

049

050 není skladem

051 skladem jen malý kousek

052 

053 není skladem

054

055

056

057

058 není skladem

059

060

061

062

063

 

Způsob dopravy
Česká pošta - doporučený balík
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto závazné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě https://www.fler.cz/nosenec

Jedná se především o práva a povinnosti mezi prodejcem ,,Nošenec", který provozuje tento obchod, na straně prodávající a kupujícím v internetovém obchodu https://www.fler.cz/nosenec na straně odběratele.

Součástí obchodních podmínek jsou dodací podmínky a reklamační řád.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České Republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Prodávající je zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Valašské Meziříčí.

Prodávající není plátce DPH.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Vystavením objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami, reklamačním a nákupním řádem. Potvrzení objednávky provede prodávající. Nakupující je o potvrzení informován vnitřní poštou nebo e-mailovou zprávou na adresu, kterou uvedl při nákupu. Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci. Při požadavku změny charakteru objednaného zboží (barva, velikost, tvar) v doplňkové zprávě objednávky nemusí prodávající na tuto změnu brát ohled. V takovém případě může objednávku odmítnout. Změnu charakteru zboží je možné předem domluvit s prodávajícím vnitřní poštou a vyrobit zboží podle přání kupujícího.

Zboží na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků zákazníka. Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou. Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.

Průběh objednání zboží na zakázku: Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány. Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a přibližnou cenou. Po zákazníkovi může být dle charakteru objednávky požadována záloha ve výši 50% až 100% z dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého postupu. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude rozepsán postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem kupní smlouva. Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit. V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo prodat. V ostatních případech bude navrácena pouze zbylá část zálohy.

Vyhotovení zboží na zakázku: Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně. Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%. Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinen zakoupit. Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci. Reklamace se řídí platným reklamačním řádem.

Platba

Platba bankovním převodem musí být uhrazena do 14 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Při nesplnění této podmínky dojde po 14 dnech ke stornování objednávky.

Dodání zboží

Zboží zasílám prostřednictvím České pošty jako doporučenou zásilku nebo případně jako balík. Zboží je doručeno kupujícímu do ČR zpravidla následující pracovní den od podání zásilky. Kupující je povinen si při převzetí zboží od dopravce zkontrolovat neporušenost obalu zboží.

Poštovné a balné je účtováno s ohledem na aktuální ceník České pošty. Pokud si kupující přeje zaslat zboží jinou službou České pošty, jako je např. balík do ruky či balík na poštu, informuje o tom prodávajícího. Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty a předběžná základní cena je uvedena u každého jednotlivého zboží. Dle velikosti a ceny celé objednávky může být poštovné prodávajícím navýšeno při potvrzení objednávky na správnou cenu odpovídající zásilce. Prodávající si vyhrazuje právo navýšit poštovné za tyto služby dle aktuálního ceníku České.

Zboží skladem odesílám v den přijetí platby na výše uvedený bankovní učet nebo nejpozději do druhého dne, vyjma víkendu a státních svátků.

Zboží na zakázku odesílám po vzájemné předchozí domluvě interní poštou či emailem. Nejdéle však do 30 dnů od přijetí objednávky.

V případě, že objednávka obsahuje více položek, které mají různou délku dostupnosti, všechno zboží bude dodáno v jedné zásilce a to v termínu s nejdelším uvedeným dodání (příklad: 2 ks s dobou dodání ihned, 1 ks s dodáním 1 týden a 1 ks s dodáním 14 dní = všechny položky/zboží budou odeslány nejpozději do 14 dnů od obdržení objednávky). 

O přijetí platby a následném odeslání zboží je kupující informován vnitřní poštou nebo e-mailovou zprávou na zadanou adresu.

Po předchozí domluvě vnitřní poštou je možný osobní odběr a dodání na dobírku.

Zásilky vrácené z důvodu spočívajícího na straně kupujícího jsou opětovně zasílány jen na požádání s tím, že prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu další poštovné.

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Kupující má právo podle Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako koncový spotřebitel (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt). Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta) v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího přes vnitřní poštu. Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží. Pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, bere spotřebitel na vědomí, že prodávajícímu vzniká vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody takto vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez zjevných vad způsobených užíváním a ve vhodném obalu, který zabrání možnému poškození zboží při přepravě. Zboží posílané zpět není možné zasílat na dobírku.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jinou osobu.

Reklamační řád

Reklamační řád slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona Občanského zákoníku v platném znění a zákona O ochraně spotřebitele v platném znění. Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.

Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení, vady vzniklé používáním zboží, ani na vady způsobené nešetrným zacházením, mechanickým poškozením nebo nesprávným užíváním.

Postup při uplatnění reklamace

Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady. Poté musí zboží řádně zabalit ve vlastním zájmu tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Poté musí zboží zaslat na vlastní náklady na adresu prodávajícího. K reklamovanému zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování reklamace a doklady o zaplacení (účtenku, paragon či fakturu). Reklamaci je možné uplatnit poštou. Náklady na dopravu k Prodejci hradí Kupující. Náklady na dopravu ke Kupujícímu jsou hrazeny z prostředků Prodejce. Zboží, které posíláte za účelem reklamace nebo které vracíte ve 14denní lhůtě, nikdy neposílejte na dobírku. Taková zásilka nebude převzata.

Provedení reklamace

Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí. O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem). V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

Důležité upozornění

Barevnost zboží se může částečně odlišovat v závislosti na použitém typu a kalibraci monitorů. Drobná barevná nebo rozměrová odlišnost produktů není relevantním důvodem pro podání reklamace

Ochrana osobních údajů

Prodávající tímto prohlašuje, že veškeré údaje poskytnuté kupujícím jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a nebudou za žádných okolností poskytnuty třetím

osobám a nebudou použity k marketingovým účelům.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 10. 2017

 

 

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
560832
27.10.2016 Ušiji nejen plenkovníky na zakázku. Vzorník látek naleznete na mém profilu zde: https://www.fler.cz/nosen...
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím