Menu
--
Domů Profil prodejce Okase
  • aktivní prodejce od r. 2019
    Reaguje na objednávky obvykle do 5 minut.
  • Praha, ČR
  • 51 prodaných kusů
  • 100% kladných hodnocení
Hodnocení: (8) 100%
Nadšenci: 17
Aktivita: aktivní
Prodáno: 51
Registrace: 24.2.2019
Město: Praha
Stát: ČR

Okase

/ Prodávající
Novinky
891420
12.7.2020 12.7. - 26.7. 2020 15% sleva na každý uskutečněný nákup - nevztahuje se na přepravu.
V tomto období je možné kód použít opakovaně.

Děkujeme že jste zavítali do našeho obchůdku. A co zde najdete? V naší nabídce najdete potřeby pro tvoření. Především razítka (transparentní - silikonová,gelová) a vyřezávací šablony v sadách nebo jednotlivě. 

       

Fler banner: //www.fler.cz/user/577297

                       

                       Vodní štětec k objednávce od 700,- Kč    

                                               Více zde.

                                   image

***************************************************************

Průhledná - transparentní razítka jsou vyráběna z různých materiálů, proto se i vlastnosti trochu liší. Některá jsou hodně pružná a některá méně, taktéž přilnavost se může trochu lišit, ale to nemá vliv na samotnou kvalitu razítka. Akrylátový blok i razítka je nutné udržovat v čistotě a po použití uložit zpět na fólii. Pokud pro uskladnění používáte plastový obal udržujte ho v čistotě a bez prachu. Když razítka na bloku již dobře nedrží, tak je umyjte ve vlažné vodě a osušte. Pokud i nadále razítko z bloku odpadává, můžete na blok přilepit kousek oboustranné nepermanentní lepící pásky a nebo použít originální podložku určenou pro přichycení razítek - Tack ´N Peel Reusable Cling Sheet. Razítko se může od použitého inkoustu obarvit - není to vada, ale i přes to po použití razítko očistěte.

                   

 

TOPlist

ZBOŽÍ ZASÍLÁME ZABALENÉ TAK, ABY SE ZABRÁNILO JEHO POŠKOZENÍ - bublinková obálka, bublinková fólie nebo krabice (závisí na druhu a povaze zboží). POŠTOVNÉ: NASTAVENÉ POŠTOVNÉ JE PRO OBJEDNÁVKY DO 5 kg. V případě překročení váhového limitu, bude konečná cena při potvrzení upravena dle objednávky! V ceně je paušálně zohledněno i balné. ❤❤❤ DŮLEŽITÉ! ❤❤❤ Pokud jste firma je nutné vyplnit fakturační údaje včetně IČ/DIČ. Do 3 pracovních dnů po převzetí zásilky, obdržíte fakturu (ve zprávách). Faktury zasíláme pouze elektronicky. Pokud nebudou údaje vyplněny obdržíte (v zásilce) paragon a nebude jej dodatečně možné změnit na fakturu.                                    Děkujeme za pochopení.

 

Zboží je odesíláno v nejkratším možném termínu od připsání platby na účet prodávajícího. Na dobírku nezasíláme.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Podáním objednávky, kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem pro dodávky zboží, vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího /firmy a jeho zákazníků/ kupujících.

OBJEDNÁNÍ A ÚHRADA ZBOŽÍ

Objednávky přijímáme pouze prostřednictvím elektronického obchodu. Každá přijatá objednávka je závazná. Částka musí být uhrazena (připsána na náš účet) nejdéle do 3 dnů. Nebude-li do této doby objednávka uhrazena, dojde k jejímu zrušení. Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky, pokud nebylo domluveno jinak.

POTVRZENÍ ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁVKY

Kupující je o své objednávce informován e-mailem ihned po jejím uskutečnění – automaticky generováno.

CENA A PLACENÍ

Ceny uvedené u zboží jsou s DPH a platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění kupujícího. Případná změna ceny zboží nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky. Prodávající není plátce DPH. K ceně zboží je připočítána cena dopravy a balné. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího, nebo uhrazením v hotovosti při osobním odběru. Prodávající si taktéž vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení celé kupní ceny včetně poštovného, balného.

DOKLAD O ZAPLACENÍ

Soukromá osoba obdrží zjednodušený daňový doklad – paragon vystavený na základě objednávky od kupujícího. Pokud požadujete, aby byla uvedena i doprava, musíte na to předem upozornit, dodatečně není možné o to zažádat. Nejsme plátci DPH, tudíž toto není zákonem povinný údaj. Podrobný rozpis objednávky si můžete vytisknout z potvrzovacího e-mailu. Firma – po vyplnění veškerých údajů pro správnou fakturaci, bude vystavena faktura odpovídající obecně závazným právním předpisům. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení celé kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

DODACÍ PODMÍNKY

Objednané zboží bude zasláno Vámi zvolenou přepravní společností – dle aktuální nabídky uvedené na stránkách. Zboží zasíláme zabalené tak, aby se zabránilo jeho poškození – krabice/bublinková fólie/bublinková obálka - závisí na druhu a povaze zboží. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

DODACÍ LHŮTA

Zboží skladem je odesíláno v nejkratším možném termínu, nejdéle však do 14 dnů od přijetí objednávky, nebo od připsání platby na účet prodávajícího.

STORNO OBJEDNÁVKY/ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zboží skladem
Storno objednávky, která obsahuje pouze zboží skladem, je možné do 24 hodin od učinění objednávky. Pokud se kupující rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval prodávajícího e-mailem. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka. V případě, že kupující již nějakým způsobem poukázal finanční obnos na účet prodávajícího (např. převodem z účtu), je prodávající povinen tuto částku, nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o skutečně vynaložené náklady, příp. ponížené o částku úměrnou úpravě zboží, pokud toto zboží je vhodné k dalšímu prodeji) vrátit, na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Pozdější storno objednávky je možné pouze po vzájemné dohodě a případné srážce (poplatku) za prokazatelné náklady s převodem finančního obnosu.

MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V rámci velkoobchodního odběru, není možné vrátit zboží do 14-ti dnů bez udání důvodů. Tato možnost je ze zákona dána pouze konečnému spotřebiteli.

Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující podle § 53 odst.7 občanského zákoníku právo, od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí zboží.

Uplatní-li kupující právo odstoupit od smlouvy, je třeba, aby ihned informoval prodávajícího (postup viz. níže). Zboží musí být vráceno s dokladem o nákupu, v originálním neporušeném obalu, včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů (pokud byly součástí ) a nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení, aby bylo schopné dalšího prodeje. Při splnění všech uvedených podmínek pro vrácení zboží, bude peněžní částka za zboží, převedena na účet uvedený kupujícím. Pokud kupující požaduje vrácení částky složenkou, ponese veškeré výdaje s tím spojené 1) poštovní poplatky dle platných tarifů pošty, 2) doprava s tím spojená dle tarifů MHD - minimálně však 32,- Kč. Ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. g) nemá kupující nárok na náhradu přepravních nákladů v souvislosti s dodáním zboží prodávajícímu.

Možnost odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě se nevztahuje na zboží upravené podle přání kupujícího a na zboží na objednávku (zboží nakoupené výslovně na přání kupujícího). Taktéž se nevztahuje na zboží poškozené, které je nutné řešit jako reklamaci.

Kupující dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno, jak vyplývá ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

Postup

Informujte nás zprávou

Zboží musí být v originálním neporušeném obalu, nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení aby bylo schopné dalšího prodeje.

Zákazník musí odeslat zásilku nejpozději do 14-ti dnů od obdržení zboží.

Ve vrácené zásilce musí být vložen doklad o nákupu (paragon nebo faktura).

Zboží zasílejte pouze jako pojištěný cenný balík, dobírkou nebude přijato.

Zboží zasílejte na adresu prodávajícího, která Vám bude sdělena .

Pokud budou splněny výše uvedené podmínky, je vrácena pouze peněžní částka za zboží, nikoliv poštovné, balné nebo jiné distribuční náklady a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku převzetí zboží prodávajícím.

REKLAMACE ZBOŽÍ

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kontaktujte nás.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně do tří pracovních dnů oznámit přepravci a reklamovat. Pozdější reklamace mechanického poškození zásilky (zboží) již není možné uznat. Účet - daňový doklad jsou přiloženy v balíku.

Reklamaci je kupující povinen uplatnit vždy prokazatelnou formou - písemně. K reklamaci je třeba předložit kopii daňového dokladu (paragonu / faktury), doklad o zaplacení zboží a popsat zjištěné vady. Zboží k reklamaci je kupující povinen zasílat vždy doporučeně a pojištěné. Prodávající neručí za jeho případnou ztrátu nebo další poškození při přepravě zpět. Zboží nezasílejte na dobírku.

Zboží zasílejte pouze jako pojištěný cenný balík, dobírkou nebude přijato.

Zboží zasílejte na adresu prodávajícího, která Vám bude sdělena.

Při oprávněné reklamaci bude výrobek vyměněn za nový (odeslán) do 2 pracovních dnů v případě, že je zboží skladem. Bude-li jej nutno doobjednat u našeho dodavatele, bude zasláno reklamujícímu do 30 pracovních dnů. Nebude-li jej možno vyměnit, bude reklamujícímu do 30 pracovních dnů vrácena jím zaplacená částka za zboží v plné výši a to převodem na účet uvedený kupujícím.

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce p » www.coi.cz span

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním objednávky kupující bez výhrad souhlasí a akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, včetně balného a dopravních nákladů, uvedenou v ceníku na internetové stránce. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Obsah těchto stránek včetně obrázků, podléhá platným zákonům o autorských právech.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Osobní údaje, které vyplňujete při registraci, jsou použity pouze ke komunikaci s Vámi a pro zaslání objednané zásilky.

Vážíme si Vaší důvěry a chráníme Vaše osobní data před zneužitím.

Způsob dopravy
************* ZBOŽÍ ZASÍLÁME DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY ************** ČR - Zásilkovna - výdejní místo (Z-Point ČR) nebo Zásilkovna - doručení na adresu (kurýr) ********
Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
Zboží

Další zboží od Okase

Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím