V současné době se termín dodání pohybuje mezi 2-3 týdny. Děkujeme za pochopení. PV
Profil uživatele
Planet Volitans
Prodávající
Mohelnice
Registrace: 21.3.2012

Pod hlavičkou Planet Volitans navrhujeme a vyrábíme nástěnné a stolní hodiny, poznámkové bloky či kalendáře.

Hodiny s vlastním designem dodáváme ve stylovém provedení bez rámu na pevné destičce nebo s elegantním rámečkem z kovových profilů, případně z jemného dřevěného masivu. Vyznavače luxusu můžou pak zaujmout hodiny vsazené do dřevěných ráměčků Art, vyrobených z pečlivě vybraného kusu ořechového nebo akátového dřeva, kdy se každý kus díky jedinečné kresbě a struktuře dřeva stvává neopakovatelným originálem.

Standardně nabízíme rozměr hodin 22 x 22 cm, milcům menších tvarů můžeme doporučit hodiny o velikosti 12 x 12 cm a naopak příznivcům všeho, co je velké, hodiny 30 x 30 cm (větší rozměr než 30 x 30 cm neumožňuje bezpečné zavěšení hodin na zeď). Uvedené rozměry jsou pro hodiny bez rámečku.

Poznámkové bloky ve formátu A5 a A6 nabízíme v linkované i nelinkované variantě, ručně vyrobené z materiálů příjemných na pohled i na dotek.

Pokud si budete přát úpravu navržených designů, rádi Vám vyhovíme, pokud to naše časové a jiné možnosti dovolí. Grafické úpravy, podle rozsahu úprav, mohou mít vliv na konečnou cenu.


Při tvorbě výrobku na přání zákazníka se může termín zhotovení prodloužit cca o dva týdny. Dříve, než učiníte samotnou objednávku produktu na míru, kontaktuje nás, prosíme, Fler poštou. My návrh na míru připravíme a vystavíme s konečnou cenou na Fleru přímo pro Vás. Poté si zboží budete moci objednat.

Děkujeme za Vaši návštěvu.

 

Kontrolu došlých plateb provádíme většinou pouze 1x týdně. Na základě toho vyřizujeme došlé objednávky.

Zasíláme prostřednictvím DPD kurýra. Osobní odběr v Hradci Králové je možný, ale pouze po předchozí domluvě.

Zboží balíme do kartonových krabic a bublinkové fólie.

Případné reklamace zasílejte, prosíme, na adresu do Hradce Králové.

Termín dodání je u většiny zboží 2-3 týdny.

 

Dostal se k vám poškozený balíček nebo jste vadu způsobenou přepravou (kurýr DPD) zjistili až po otevření? To nás moc mrzí. Máme pro vás návod, jak v takových situacích postupovat, aby se vše co nejrychleji vyřešilo.


Přivezli mi balíček a zjistil(a) jsem, že:


Přepravní obal je na pohled poničený nebo zdeformovaný.
• V případě, že vám kurýr přivezl poškozený balíček, máte plné právo ho odmítnout. Zároveň ale můžete balíček přijmout, sepsat s kurýrem formulář Zápis o škodě (pokud již není sepsaný z depa) a zkontrolovat, zda nedošlo k porušení jeho obsahu. Pokud je zboží poškozeno, můžete balíček rovnou vrátit kurýrovi a poté nás kontaktujte, abychom reklamaci vyřídili.


Přepravní obal je v pořádku, ale obsah je poškozený.
• Pokud zjistíte, že je obsah balíčku poškozený, nejpozději do 2 dnů vyplňte formulář Zápis o škodě na www.dpd.cz/reklamace nebo v den převzetí balíčku kontaktuje přímo nás, abychom reklamaci vyřídili.

NÁVOD K ZAVĚŠENÍ HODIN BEZ RÁMEČKU

Hřebíček s hlavičkou zatlučte do zdi tak, aby vyčnívalo cca 5 mm. Hodiny zavěste na hřebíček za otvor, který se nachází na zadní straně hodinového strojku.

Správně zavěšené hodiny:
Hřebíček zcela schovaný v otvoru strojku, strojek nasazený zcela u zdi, hodiny vodorovně se zdí.

Způsob dopravy
Kontrolu plateb provádíme většinou pouze 1x týdně. Na základě toho vyřizujeme došlé objednávky. Zasíláme kurýrem DPD, kterému poskytujeme Vaše osobní údaje pouze pro účely řádného plnění zasílatelských služeb. Osobní odběr zboží je možný v Hradci Králové, a to po předchozí domluvě. Balíme do kartonových krabic a bublinkové folie. Doba dodání u většiny výrobků 2-3 týdny.
Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení:

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemný obchodní vztah mezi kupujícím (dále jen kupující nebo zákazník) a prodejcem Planet Volitans (dále jen prodávající).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy:
1) Veškeré objednávky jsou považovány za ZÁVAZNÉ, tzn. že zákazník se zavazuje objednané zboží odebrat a zaplatit za něho kupní cenu uvedenou v objednávce a poštovné, které si zvolil.
2) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3) Objednáním kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, které jsou k dispozici na profilu prodávajícího a že s nimi bez výhrad souhlasí.
4) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, platných telefonních čísel a e-mailových adres. Po objednání zboží přijde kupujícímu na jeho e-mailovou adresu potvrzení objednávky.
5) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
6) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny.
7) Osobní údaje, které zákazník poskytne vyplněním registračního formuláře, jsou chráněny před zveřejněním a jakýmkoli zneužitím a jsou používány pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. V případě udání e-mailové adresy zákazníkem si prodávající vyhrazuje právo zasílat zákazníkům průběžné informace o novém zboží apod. Projevené přání zákazníka tyto informace nezasílat bude respektováno.
8) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží již není k dispozici u výrobce nebo dodavatele a dále z jiných důvodů (např. pokud jsou objednací údaje neúplné) nebo z důvodu vyšší moci. V těchto případech bude kupující prodávajícím neprodleně kontaktován a dohodnou se na dalším postupu. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude kupujícímu tato částka neprodleně převedena (do 7 pracovních dnů) zpět na jeho bankovní účet.
9) Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.
10) Veškeré objednávky odeslané z Fleru jsou závazné dle uvedených obchodních podmínek prodávajícího.

III. Záruka a reklamace:
1) Zákazník je povinen zboží prohlédnout a zkontrolovat kompletnost dodávky, a to bez zbytečného odkladu, neprodleně po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (např. Česká pošta) zákazníkovi. Převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví koupené věci. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném. Jestliže kupující svým zaviněním poškodí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.
2) Zákazník je povinen zboží prohlédnout a zkontrolovat kompletnost dodávky, a to bez zbytečného odkladu, neprodleně po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (např. Česká pošta) zákazníkovi.
3) Zákazník je povinen prohlédnout zboží s náležitou odbornou péčí tak, aby zjistil veškeré případné vady.
4) Zákazník je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny případné vady zboží i dodávky, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.
5) Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu a to nejpozději do tří pracovních dnů po převzetí.
6) Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím.
7) Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
8) Zákazník při uplatňování reklamace zašle písemně popis závady:
- interní poštou zde na Fleru
- nebo poštou na adresu provozovatele:

Josef Sitta - planetvolitans.com
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HK
Piletická 486/19 – letiště
503 41 Hradec Králové
V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.
9) K reklamaci je nutné ve všech případech předložit záruční list, doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.
10) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
11) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebyla-li věc ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.
12) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Reklamované zboží je kupující povinen dodat na adresu provozovatele:

Josef Sitta - planetvolitans.com
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HK
Piletická 486/19 – letiště
503 41 Hradec Králové

IV. Dodací podmínky pro Českou republiku:
1) Veškeré udávané ceny za zboží a služby jsou uváděny včetně DPH a jsou platné ve chvíli vytvoření objednávky.
2) Zákazníkům je zboží zasíláno na dobírku v balíku Českou poštou nebo alternativním operátorem.
3) Zboží je také možné vyzvednout osobně v provozní kanceláři internetového obchodu na adrese Piletická 486/19, 503 41 Hradec Králové.
4) Náklady za dopravu a dobírku hradí kupující.
5) Pokud celková částka objednávky za zboží přesáhne 5 000 Kč, náklady za dopravu i dobírku bude hradit prodávající.
6) Pokud celková částka za objednávku překročí částku 5 000 Kč, vyhrazuje si prodávající možnost požadovat po kupujícím platbu předem bankovním převodem.
7) O odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu nebo SMS.
8) Prodávající neručí za pozdní dodání zboží přepravcem ani za tímto případné způsobené škody.
9) O odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu nebo SMS.

10) Doba dodání 2-3 týdny.

V. Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Požádá‑li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím na interní elektronickou adresu kupujícího v prostředí Fleru.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může zákazník kdykoliv bezplatně a bez uvedení důvodu odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na profil prodávajícího.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží):
1) V souladu se zákonem č. 367/2000 $ 53 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). O vrácení zboží je zákazník povinnen prodávajícího informovat, a to písemnou formou:
- e-mailem
- nebo poštou na adresu provozovatele.
2)  Vrácením se rozumí předání zboží dopravci (např.České poště) nebo přímo u prodávajícího. Peníze za zboží budou zákazníkovi vráceny převodem na jeho účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Při odstoupení od smlouvy je nutno zboží vrátit s originálním daňovým dokladem.
3) Zákazník má právo na vrácení zboží i bez udání důvodu, a to za stejných podmínek (viz výše).
4) Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, musí být v bezvadném stavu bez známek užívání v původním obalu, schopno další distribuce.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz

Prodejce si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek a cen zboží.

Všechna práva vyhrazena!

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 28.3.2018.

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
711250
29.3.2018 Poslední kousky, které čekají jen na Vás! Solitéry putující do pomyslné síně slávy. Mrkněte do sekce Výprodej.
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím