Profil uživatele
postulka
Prodávající
Vratimov
Registrace: 27.11.2017

 

         Za kazdým začátkem tvorby je jedinečný příběh

 

 

Způsob dopravy
česká pošta,doporučený balík,doporučené psaná, balík do ruky.Poštovné se upravuje dle váhy a ceníku České pošty.
Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) přes Fler systém. Spolu s přijetím nakupující získá podklady k platbě.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1 Konečná cena se může při potvrzení objednávky navýšit o poštovné v závislosti na počtu objednaných položek a hmotnosti celkové zásilky.

3.2 Pokud platba nedojde prodávajícímu do 14 dnů od potvrzení objednávky, prodávající si vyhrazuje právo tuto objednávku stornovat. Připomenutí platby zasílá prodávající kupujícímu 7 dní od přijetí objednávky.

3.3 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, a to i při osobním převzetí.

4. Dodání a převzetí zboží

4.1 Uvedená doba dodání zboží se počítá od data připsání platby na účet prodávajícího.

4.2 Zboží se odešle jako doporučený dopis nebo doporučený balíček (Česká pošta) podle velikosti a váhy zásilky.

4.3 O odeslání zboží je kupující informován ve Fler systému pod číslem své objednávky.

4.4 Pokud kupující obdrží zásilku porušenou nebo nekompletní, je povinen o této skutečnosti prodávajícího informovat neprodleně.

4.5 Pokud si kupující zásilku na poště nevyzvedne a tato se vrátí zpět prodávajícímu, je kupující o této skutečnosti informován vnitřní poštou. Na náklady kupujícího je možné opětovné zaslání zásilky. Pokud zákazník poštovné zaplatit odmítne, případně s prodejcem nekomunikuje, kupující mu vrátí peníze za zboží na účet, z kterého platbu obdržel, a to do 14 pracovních dnů od obdržení nevyzvednuté zásilky. Peníze za poštovné prodávající kupujícímu nevrací.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4 Kupující je povinen před vrácením zboží o této skutečnosti prodávajícího písemně informovat vnitřní poštou.

5.5 Zboží musí být vráceno nepoškozené, nepoužité a bezpečně zabalené tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě.

5.6 Zboží není možné vracet na dobírku. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat vrácení zboží/reklamaci/odstoupení od smlouvy, pokud vrácené zboží neodpovídá původnímu stavu.

5.7 O obdržení zboží zpět je kupující informován vnitřní poštou, částka za zboží je kupujícímu vrácena do 14 pracovních dnů na účet, ze kterého byla příchozí platba provedena.

5.8 V případě změny cen zboží, vrací prodejce nakupujícímu částku, za kterou bylo zboží zakoupeno v den potvrzení objednávky. Prodávající vrací prodejci peníze pouze za vrácené kusy zboží, nikoliv částku za poštovné.

5.9 Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující.

6. Reklamace zboží

6.1 Při odeslání zboží vystaví prodávající kupujícímu doklad o zaplacení.

6.2 Pokud při přebírání zásilky kupující zjistí viditelné poškození obalu, reklamuje tuto skutečnost České poště.

6.3 O zahájení reklamace je nakupující povinen informovat prodejce před odesláním zboží písemně, např. vnitřní poštou. Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující.

6.4 Reklamace je prodejcem vyřízena nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží nebo části zboží zpět. O způsobu vyřízení reklamace je zákazník předem informován vnitřní poštou.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Prodávající je povinen se vyjádřit do 15 dnů od doručení vyrozumění o zahájení. Prodávající je povinen s ČOI spolupracovat a poskytnout součinnost potřebnou k efektivnímu řešení sporu.

7.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

8. Ochrana osobních údajů

6.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje nakupujícího jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity.

6.2 Kupující souhlasí s poskytnutím a zpracováním osobních údajů (jméno a příjmení, adresa bydliště, IČ, telefonní číslo).

6.3 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Žádní oblíbení uživatelé.
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.