Krámek je uzavřen. máte-li dotaz, pište prosím VP. Děkuji.
Profil uživatele
sacherova
Prodávající
Unhošť
Registrace: 3.3.2013

 

Pokud sháníte originální blahopřání, záložku do Vaší oblíbené knihy, dárkovou obálku či visačky na dárky .....

jste zde správně. 

 

Ale úvodem Vám povím něco málo o sobě:

Ráda tvořím ... nejraději mám, když si v klidu sednu k pracovnímu stolu, na kterém je kromě vždy přítomné vázy s kytkou i hrnek čaje. Pak vymýšlím a nechávám unášet svou fantazii. Z toho pak vzniká malé dílko, tvořené i podle momentální nálady.

Před pár lety jsem objevila krásu ručně dělaných přáníček a absolutně jim propadla. Papírovou tvorbu dělám s velkou vášní, která mě pohlcuje tak, že někdy zapomenu i na hodiny a tvořím dlouho do noci.

Osobně myslím, že ručně dělané blahopřání je dárek sám o sobě.

Doma mám krabici s poklady.

Jsou v ní osobní vzpomínky, dopisy a pohledy od lidí, kteří tu už nejsou. Občas krabici otevřu a vrátím na moment čas ... Mám zde pohledy od dětí, když byly ještě malé, blahopřání k sňatku, blahopřání od přátel, oznámení o promoci a nakonec i kondolence.

Třeba i Vy máte doma takovou ....

--------

Občas, když mám čas, vyrábím i bižuterní šperky. Ráda používám polodrahokamy, říční perly, dřevěné a etno korálky a české skleněné korálky.

-------

Pokud budete spokojeni s nákupem, nebo budete mít přání či připomínku, napište, ohodnoťte zakoupené zboží.

Jestli jste jen nakoukli a zatím přemýšlíte, zda sobě nebo někomu blízkému udělat radost, můžete u hrnku kávy osrdíčkovat Srdcevýrobky, které se Vám líbí.

.... a pokud Vám zbyde ještě chvilka času, můžete se podívat na můj druhý profil - Helablue , kde najdete různé dekorativní zboží.

Pokud hledáte -  Kreativní-doplňky - na svou vlastní tvorbu, najdete je v tomto obchůdku.

Při nákupu ze všech profilů platíte jen jedno poštovné - prosím o poznámku

k objednávce!

 

Helena 

 

Všechny výrobky zde nabízené pocházejí z mé vlastní tvorby.

Proto respektujte prosím autorské nápady a nekopírujte je!

 

 

 

 

 

 Některé z mých dalších velkých lásek -

 

Moje dcera na Šumavském ranči

Naše Shaninka, pejsek s velkým ale nemocným srdíčkem.

Mína

Elza

Piškot

 

Zboží vyrábím v čistém a nekuřáckém prostředí. Jen občas mě dělají společnost moji dva pejsci.

Přáníčka balím jednotlivě do celofánového obalu a dodávám ve stejné barvě, jako je základ blahopřání.

Všechny šperky balím do bublinek!

Papírové zboží balím do kartonu a odesílám v bublinkové obálce.

Ceny za poštovné a balné budou podle typu, váhy zásilky a platných tarifů české pošty.

Zboží lze po dohodě vyzvednout i osobně.

 

 

Způsob dopravy
Zboží odesílám českou poštou doporučeně. Je možné i osobní převzetí. Každou přijatou platbu na účet potvrzuji e-mailem. Pak vyřizuji objednávku. Zboží odesílám 2x týdně - ve středu a v sobotu, po dohodě i jinak. O odeslání informuji e-mailem. Platné faktury jsou vždy ke stažení u informace o odeslání zboží. POKUD SI PŘEJETE ZASLAT VYTIŠTĚNOU FAKTURU, NAPIŠTE TO PROSÍM K OBJEDNÁVCE.
Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce sacherova. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele profilu Sacherova) a kupujícího.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na emailovou adresu, kterou zadal při nákupu.
 • Prodávající má právo přijatou objednávku v některých případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka, v případě předchozího prodání zboží nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.
 • Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
 • Platba bankovním převodem má být provedena nejpozději do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Při nesplnění této podmínky dojde ke stornování objednávky.
 • Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s kupujícím, viz odstavec 6.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Zákazníkovi je vystavena elektronická faktura, kterou si může zobrazit pod objednávkou a která slouží zároveň jako dodací a záruční list.
 • 3. Práva a povinnosti prodávajícího

  • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v dohodnutém termínu.
  • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
  • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a prodejce odstoupí od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.
  • 4. Práva a povinnosti kupujícího
   • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou fakturační adresu i poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
   • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci 6.
   • V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
   • 5. Dodací podmínky

    • Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou doporučeně. Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty. Individuálně lze dohodnout i jiný způsob doručení.

    6. Zboží na zakázku

   • Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků zákazníka.
   • Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.
    • Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.
    • Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.
    • Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s orientační dobou dodání a přibližnou cenou.
    • Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši až poloviny dohodnuté ceny. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude rozepsán postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.
     • Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit.
     • V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá záloha
     • pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo prodat. V ostatních případech nebude záloha vrácena.
     • Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.
     • Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.
     • Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinen zakoupit.
     • Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.
     • Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 7.
     • 7. Reklamační řád

     • 7.1: Záruční doba
     • Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.
     • Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
     • Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.
     • V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
     • Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za
     • nové, záruka se obnovuje v plné výši.
     • Záruka se nevztahuje na opotřebení a vady způsobené: neodborným použitím, nedodržením instrukcí v návodu k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy.
      • 7.2: Způsob reklamace
      • Před samotnou reklamaci zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.
      • Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění.
      • Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.
      • V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.
      • V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu
      • 7.3: Provedení reklamace
      • Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.
      • O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka
      • předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).
      • V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.
      • 8. Vrácení zboží

       • Kupující má ze zákona (53 odst. 7 občanského zákoníku) právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího.
       • Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu, schopné dalšího prodeje.
       • Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.
       • Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 14 dnů.
       • Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 6.
       • Fotografie v elektronické podobě nelze vrátit.
       • 9. Závěrečná ustanovení

        • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
        • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

         V Unhošti dne 1.1.2014

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím