Handmade materiál
Různé handmade materiály které je možno použít pro další tvorbu.
Ostatní materiál
Komerční materiál, který neupotřebíme nabízíme k dalšímu využití.