Poštovné bude podľa váhy a sadzieb pošty príslušného štátu. /SR alebo ČR/.
Zobrazit: