POŠTOVNÉ ZDARMA při nákupu za 800 Kč a více. Poštovné vám bude automaticky odečteno před dokončením objednávky.
Profil uživatele
Steampunk studio
Prodávající
Jesenice
Registrace: 20.8.2009

Srdečně Vás vítám v tomto studiu,

kde se tak trochu zastavil čas a ručičky na hodinách ukazují stále stejně....

Tento styl tvorby se nazývá Clockpunk - je to vlastně podžánr steampunku. Jeho charakteristickým rysem je využívání všemožných strojů a přístrojů sestavených z ozubených koleček a pružin a především hodinkových strojků, jeho vznik spadá do viktoriánské éry, vzniklý v 80. letech 20. století (žánr sci-fi zaměřený na technologii a páru).

Pokud byste měli zájem o zboží, které je již prodáno, kontaktujte mě prosím, možná v dílničce na konkrétní dílko naleznu materiál.

Děkuji za Vaše  komentáře, moc si jich vážím.

Krásný den, večer či noc,

Lenka

 

Licence Creative Commons RESPEKTUJTE AUTORSKÁ PRÁVA, NEKOPÍRUJTE MÉ ZBOŽÍ
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported

     
 
    
    
 
 
Pro slovenské zákazníky využívám účet u FIO banky. Tzn., že platby ze Slovenska jsou bez zbytečných poplatků banky převedeny do banky české.
Způsob dopravy
Prostřednictvím České pošty doporučeně nebo jako "Balík do ruky".
Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto obchodní podmínky jsou platbné pro nákup zboží od prodejce
Steampunk studio (IČO 73803847, Lenka Šlosarová, zapsána do živnostenského rejstříku 14.9.2006, Městský úřad Černošice). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a
povinnosti prodávajícího a kupujícího.
2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
2.1 Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito
obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2.2 Zákazník má právo stornovat objednávku do 24 hodin od podání
objednávky.
2.3 Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku
informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.
2.4 Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech
odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky
zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů
pro odeslání či komunikaci.
2.5: Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto
momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a
povinnosti.
2.6 Platba bankovním převodem má být uhrazena do 5 pracovních dnů
od potvrzení objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován
elektronicky. Při nesplněním této podmínky dojde ke stornování
objednávky.
2.7 Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci
7.
2.8 V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu
objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.
2.9 Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání.
U zboží na zakázku může dojít ke změny ceny po předchozí dohodě s
kupujícím, viz odstavec 7.
2.10 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou
zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
2.11 Při převzetí zboží zákazník obdrží účetní doklad, který souží zároveň
jako dodací a záruční list.
3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
3.1 Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit2 / 6
od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je
potřeba nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování,
poslat zpět v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). Prodávající
do 30 dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem
dohodnutým způsobem. Před odesláním zboží zpět je kupující povinnen
o tomto informovat prodávajícího.
3.2 Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající
právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením
zboží.
3.3 Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 7.
4. Práva a povinnosti prodávajícího
4.1 Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat
objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu
sdělí při potvrzení objednávky. Účetní doklad sloužící zároveň jako dodací
a záruční list bude zaslán společně se zbožím. 
4.2 Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující
opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
4.3 Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky)
odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží),
nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. 
5. Práva a povinnosti kupujícího
5.1 Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační
adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
5.2 Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.
S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě
před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky
upřesněny v odstavci 7.
5.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou,
má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného
odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle
požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový
postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci
nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím
věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou3 / 6
sám způsobil.
6. Dodací podmínky
6.1 Dodací podmínky pro Českou republiku.
6.1.1 Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou jako
doporučená zásilka, v případě větší objednávky jako cenný balík. Ve
výjimečných případech (na přání zákazníka, před Vánoci apod.) budou
objednávky odesílány jako Balík do ruky/ Balík na poštu. 
6.1.2  Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-2 pracovní dny.
6.2 Dodací prodmínky pro Slovenskou republiku.
6.2.1 Zakoupené zboží je možné zaslat na Slovensko.
6.2.2 Poštovné je 3€. Při transakci neplatíte žádné poplatky za
mezinárodní převod.
6.2.3 Dodání zboží na Slovensko trvá přibližně 3-5 pracovních dnů.
7. Zboží na zakázku
7.1 Zadání zboží na zakázku
7.1.1 Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle
spefických požadavků zákazníka.
7.1.2 Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.
7.1.3 Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí
požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.
7.2: Průběh objednání zboží na zakázku.
7.2.1: Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se
zákazníkem dle potřeby konzultovány.
7.2.2 Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a
přibližnou cenou.
7.2.3 Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo
objednávku zrušit.
7.3 Vyhotovení zboží na zakázku.
7.3.1 Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li
možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.
7.3.2 Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí
prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.
7.3.3 Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je
uživatel povinnen zakoupit.
7.4 Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku.
7.4.1 U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod
7.4.2 Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou
adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím. Zboží je zasláno
prostřednictvím České pošty.
7.5 Vrácení a reklamace zboží na zakázku.
7.5.1 Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok.
Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.
7.5.2 Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci
8.
8. Reklamační řád
8.1 Záruční doba
8.1.1 Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.
8.1.2 Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží
zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční
opravě.
8.1.3 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu
trvání reklamace.
8.1.4 V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
8.1.5 Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou
zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.
8.1.6 Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při
výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na5 / 6
opotřebení a vady vzniklé používáním zboží.
8.2 Způsob reklamace
8.2.1 Před samotnou reklamaci zákazník nejprve kontaktuje
prodávajícího elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému
reklamovaného předmětu a fotografii vady.
8.2.2 Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu
prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění spolu s kopií
dokladu o koupi (dle předchozí dohody s nakupujícím, viz bod 8.2.1).
8.2.3 Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.
8.2.4 V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok
požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou
reklamovaného zboží.
8.2.5 V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede
tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu
vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu
originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.
8.3 Provedení reklamace
8.3.1 Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce
reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo
odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi
vrátí.
8.3.2 O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné
nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající
zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).
8.3.3 V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat
odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na
reklamační postup.
9. Vrácení zboží
9.1 Kupující má ze zákona právo zboží zakoupené přes internet vrátit
prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od obdržení.
9.2 Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu,
schopné dalšího prodeje.
9.3 Ve vrácené zásilce má být také kopie dokladu o koupi. Zásilka
odeslaná na dobírku nebude převzata.
9.4 Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 10 pracovních
dnů.
10. Závěrečná ustanovení
10.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových
stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
10.2 Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá
ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání
objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním
případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
722390
15.5.2018 NOVÉ PŘÍRŮSTKY V KATEGORII KOŽENÝCH NÁRAMKŮ ZDE: https://www.fler.cz/zbozi...
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím