Profil uživatele
Sweet bride
Andrea Srněnská | prodávající
Honětice
Registrace: 27.5.2016

Vítám Vás na stránkách se svatebními doplňky.

Najdete u mě čelenky, hřebínky, závoje dlouhé, krátké, ale i francouzké a spoustu jiných svatebních věciček.

 

Způsob dopravy
Česká pošta
Obchodní podmínky

DEFINICE POJMŮ

Prodávající – Provozovatel

Andrea Srněnská, Honětice 41, Honětice 76813

IČ: 76642119

Provozovatel je zapsán v Živnostenském rejstříku vedeném ŽÚ Kroměříž 
Provozovatel není plátcem DPH

Kupující – Fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která prostřednictvím internetového obchodu www.spolecenska-a-svatebni-bizuterie.cz/ objedná zboží a uzavře tím kupní smlouvu s prodávajícím.

Kupující-spotřebitel – fyzická osoba, která při objednávce a nákupu zboží od prodávajícího nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující-nespotřebitel – právnická osoba vždy; fyzická osoba v případě, kdy při objednávce a nákupu zboží od prodávajícího jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Zboží – movitá věc, která je předmětem plnění kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu.

Spotřebitelská smlouva – kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu za účelem prodeje objednaného zboží prodávajícím kupujícímu za smluvně stanovenou kupní cenu.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.spolecenska-a-svatebni-bizuterie.cz. Podmínky jsou pro obě strany závazné a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím-nespotřebitelem neupravené těmito obchodními podmínkami  se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění. Kupující souhlasí s využitím internetového obchodu www.spolecenska-a-svatebni-bizuterie.cz k objednání zboží a uzavření smlouvy s prodávajícím za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách. Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a souhlasí s nimi.? Veškeré uzavřené smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím jsou prodávajícím archivovány.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je zboží objednané kupujícím prostřednictvím internetového obchodu, které kupující kupuje za smluvně stanovenou kupní cenu. Všechny informace týkající se kupovaného zboží jsou uváděny dle aktuálních a dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů. Ačkoli se prodávající vždy snaží tyto informace ověřovat z více zdrojů a provádí pravidelně jejich kontrolu, nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit. Pro takový případ prodávající dostojí svým povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou informačních povinností, jakmile se o nich dozví. Kupující má právo si před objednáním ověřit tyto údaje telefonicky, emailem, či jinou formou komunikace.

Fotografie výrobků jsou pouze ilustrační povahy (např. rozdíl v barevném provedení) a nemusejí zcela odpovídat skutečnosti.? Prodávající se zavazuje, že kupujícímu bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá objednané a zaplacené zboží dopravci (přepravní společnosti) k dopravě ke kupujícímu. Předáním objednaného a zaplaceného zboží kupujícímu nebo dopravci přechází odpovědnost za škodu na zboží z prodávajícího na kupujícího s tím, že v čase dopravy přebírá tuto zodpovědnost dopravce.

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

a) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky zboží kupujícím je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná smlouva vzniká dnem předání nebo doručení objednávky prodávajícím kupujícímu. Při uzavírání kupní smlouvy za použití elektronických prostředků musí potvrzení objednávky obsahovat veškeré zákonem předepsané údaje (ust. § 53, odst.3 a § 53a občanského zákoníku).

b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výši ceny, nákladech na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem, jako například telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci kupující odmítne požadovaným způsobem provést.

c) Kupující může provést storno objednávky zboží a to e-mailem na adresu info@spolecenska-a-svatebni-bizuterie.cz či telefonicky na číslo +420 606186882 bezprostředně po zadání objednávky, nejpozději však do 24hodin od přijetí objednávky.
Z důvodu velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V případě, že prodávající nebude schopen vybavit objednávku kupujícího, a to ať již zcela, nebo pouze zčásti, bude kupujícího neprodleně informovat emailem či telefonicky. Pokud kupujícího nebude možno kontaktovat, případně tento nebude reagovat týden a déle na telefonáty a emaily, vyhrazuje si prodávající právo zrušit objednávku.

CENA A PLATBA

Ceny za zboží uvedené na internetovém obchodě www.spolecenska-a-svatebni-bizuterie.cz jsou uvedeny včetně DPH 21%. Ceny jsou platné ke dni objednání zboží a platí do odvolání nebo do vyprodání zásob. Akční ceny zboží jsou platné do vyprodání zásob a nebo další aktualizace nabídky.

Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího, nebo celé částky v hotovosti při osobním převzetí zboží. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající nebude schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a dohodnou se na dalším postupu. Buď prodávající vrátí přijatou kupní cenu zákazníkovi dohodnutým způsobem, nebo mu na základě dohody dodá jiné vybrané zboží a rozdíl v částkách bude kompenzovat buď zasláním zboží dobírkou v hodnotě rozdílu částky, nebo vrácením přeplatku dohodnutým způsobem.

Způsoby úhrady kupní ceny za objednané zboží:

  1. bankovním převodem

EXPEDIČNÍ NÁKLADY

K ceně zboží účtuje prodávající v případě zaslání zboží Českou poštou " Balík do ruky"při platbě bankovním převodem poplatek 103 Kč a při zaslání zboží "Balík na poštu" při platbě bankovním převodem pplatek 94 Kč. Při objednávce třech a více kusů jakéhokoliv zboží, je poštovné zdarma. Uvedené ceny již zahrnují 21% DPH. Zásilky, které se prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté, zasílá prodávající znova pouze na vyžádání kupujícího. Při opětovném zaslání zásilky prodávající vždy účtuje expediční náklady, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím jiným způsobem. Převzetím zboží a úhradou kupní ceny za zboží přechází na kupujícího vlastnické právo k objednanému zboží.? Je-li kupující plátcem DPH, je povinen toto uvést již při objednávce zboží.

DODACÍ PODMÍNKY

Dodací lhůta pro dodání objednaného zboží počíná běžet dnem zaevidování objednávky. Informaci o zaevidování objednávky dostane kupující emailem. V případě, že zboží má prodávající skladem, je toto odesláno nejdéle do 2 pracovních dní po zaevidování objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem, nebo je nebude možné odeslat do 2 pracovních dní po zaevidování objednávky, je lhůta dodání stanovena na 2 týdnů. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání emailem či telefonicky. Nebude –li možné bez zavinění prodávajícího doručit vybrané zboží kupujícímu ve stanovené lhůtě, nabídne prodávající jiný výrobek, srovnatelný s původním, který je schopen dodat ve lhůtě do 2 pracovních dní.

Na objednání, doručení cca 3-4 týdny – zboží je dostupné pouze na objednávku, pouze zboží, které je skladem, je dostupné ihned a dodáno do 2 pracovních dnů.

Kupující je do 24 hodin od přijetí objednávky informován o termínu dodání. V případě bezhotovostní úhrady za zboží expedujeme zásilku až po připsání částky na náš bankovní účet.

DOPRAVNÍ PODMÍNKY

  • Balík Česká pošta, dodání 1-2 dny od předání přepravci

Uvedená doba je informativní a vychází z předložených lhůt přepravních firem. Prodávající nenese zodpovědnost za případné zpoždění v doručování zásilky.

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka objednaného zboží splňovala všechny vyžadované podmínky a výše uvedené náležitosti. K případné pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky a správný počet balíků.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ ZA POUŽITÍ PROSTŘEDKU DÁLKOVÉ KOMUNIKACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující-spotřebitel má právo v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

V případě odstoupení od smlouvy z výše uvedených důvodů je kupující-spotřebitel povinen zaslat zboží na své náklady zpět prodávajícímu. Vrácené zboží doporučujeme pojistit – kupující zodpovídá za škodu způsobenou při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu. Není-li kupující-spotřebitel schopen zboží vrátit v původním stavu, anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující-spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž kupujícímu-spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě.

Před odesláním zboží na tuto adresu, na kterou se zboží odesílá v rámci reklamace:

Andrea Srněnská

Honětice 41

Honětice 76813


je nutné zaslat emailem na adresu info@spolecenska-a-svatebni-bizuterie.cz a provést formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky a způsobu vrácení kupní ceny za zboží s případným číslem bankovního účtu. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14ti denní lhůty od převzetí zakoupené věci. Prodávající má v tomto případě nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, pokud tyto náklady skutečně vzniknou.

Zboží nevracejte formou dobírky, nebude převzato! Vždy odesílejte jako obchodní balík či doporučenou zásilku. Zásilku doporučujeme pojistit.

Po obdržení vráceného zboží bude kupní cena uhrazená za zboží (vyjma poštovného/dopravného a účelně vynaložených nákladů prodávajícího spojených s vrácením kupní ceny) zaslána na adresu kupujícího-spotřebitele nebo poukázána bankovním převodem na účet kupujícího-spotřebitele, a to nejpozději do 14 dnů od řádného odstoupení od smlouvy. Účtování poštovného a účelně vynaložených nákladů prodávajícího spojených s vrácením kupní ceny není chápáno jako sankce vůči kupujícímu-spotřebiteli.

Kupující-nespotřebitel nemá právo na odstoupení od uzavřené smlouvy dle ust. § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující řádně a včas neuhradí kupní cenu za objednané zboží, nebo zboží není možné z technických důvodů dodat.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Některé údaje, poskytnuté kupujícím při využívání internetového obchodu www.spolecenska-a-svatebni-bizuterie.cz mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající shromažďoval osobní údaje kupujícího, zpracovával je a uchovával a to jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Prodávající se plně řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a činí vše pro to, aby osobní údaje poskytnuté kupujícím chránil.

Kupující si je plně vědom následujících skutečností:

Objednání zboží vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace se kupujícím a následným dodáním objednaného zboží nebo služeb.
Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace se kupujícím.
Kromě údajů úmyslně sdělených v rámci registrace nebo objednání zboží prodávající nezpracovává ani nezískává žádné další informace o kupujících.
Veškeré údaje, které kupující během své registrace nebo objednání zboží poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.
Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky prodávajícího a nejsou poskytovány třetím osobám.
Prodávající si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje kupujících k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití jím poskytovaných produktů a služeb. Každý kupující má právo zasílání těchto informací ze strany prodávajícího kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.
Veškeré údaje získané od kupujících slouží výhradně k účelům prodávajícího. Prodávající tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám.
Prodávající učiní maximum pro to, aby ochránil data kupujících před zneužitím a nebude je bez souhlasu kupujícího poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí v takovém rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách internetového obchodu prodávajícího www.spolecenska-a-svatebni-bizuterie.cz v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši kupní ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím