Profil uživatele
terinela
Prodávající
Praha 2
Registrace: 23.11.2011
 

 

M o j e  m i l é  ♥ ,

d ě k u j i  V á m  z a   V a š e   n á v š t ě v y  a  krásná hodnocení ,

m o c   m ě    t ě š í  !  :)  

 

V š e c h n y   a u t o r s k é    š p e r k y   z   m é  d í l n y   j s o u

 o z n a č e n y  t í m t o

 l o g e m  T e r i n e l a  ©

 

 

U ž i t e č n é :

Č a s t o   s e   m ě  p t á t e,  z d a - l i   p r o d á v á m  n a   m a r k e t e c h  

a   t r z í c h.

N E P R O D Á V Á M .  

P r o t o,   p o k u d   n a j d e t e    s t á n k y   s  v e l m i   p o d o b n ý m i  

t ř e b a    " u z l í k o v a n ý m i "  n á h r d e l n í k y  ( viz.níže ),

n e j e d n á   s e  o  m ě ,  

a n i   o   o r i g i n á l y   T e r i n e l a  ©

 

 

D ě k u j i    z a  p o c h o p e n í   ! :)   

 

 

 

    Kovové komponenty ( kaplíky, logo Terinela  atd. ) si  nyní nově produkuji sama a jsou v NADSTANDARTNÍ TOP kvalitě ! 

V této NEJLEPŠÍ kvalitě je lze zakoupit pouze na mém zboží , nezpůsobují alergie, jsou zdravotně nezávadné, bez niklu a olova ...

Jsou ve stříbrném a také ve zlatém provedení - pozlacené pravým zlatem, zlaté logo je pokovené 24 karátovým zlatem ! :)

Náhrdelník Za Sluncem © Grand olivy Terinelarecy riflová bekovka s pevným kšiltem, unisex 4

Celoroční čepice s aplikací

Náhrdelník S noblesou © design Terinela ♥

Náhrdelník Modravé ráno © design Terinela

Souprava Simple © design Terinela - skladem

Souprava Večer v Paříži © design Terinela

Náhrdelník Shine on ! :) © design Terinela

Souprava Pure Cream © design Terinela

Souprava Silver© design TerinelaNáhrdelník Tropický večer  ©  design Terinela

Náhrdelník Black © design TerinelaNáhrdelník © Být půvabná ...
 

Souprava Indian Ethno © design Terinela

Kompletní souprava  © Pastelově zlatavá

 

Souprava Color summer ! :) © design Terinela

Souprava Vyplouváme  ! :) © design Terinela

Souprava Shine on ! :) © design Terinela

Náhrdelník Na jachtě ! :) © design Terinela

Náhrdelník Exclusive © design Terinela  ♥Souprava Nautical  ! :) © design TerinelaSouprava Shine on ! :) © design TerinelaSouprava Zlatavé odlesky © design Terinela

Náhrdelník Exclusive © design Terinela  ♥Náhrdelník Shine on ! :) © design TerinelaSada Korálky rozmilé - náhrdelník a náramek ©

Náhrdelník Barevné rozinky no188©designTerinelaNáhrdelník Stříbřité rozinky no174©designTerinelaKorálky rozmilé © větší :: design Terinela

Náhrdelník Barevné rozinky no182©designTerinelaNáhrdelník Luxury GOLD ♥ © design TerinelaNáhrdelník Koktejl no157 ©designTerinela

 

M o j e  m i l é  ♥ ,

d ě k u j i  V á m  z a   V a š e   n á v š t ě v y  a  k r á s n á  h o d n o c e n í,

m o c   m ě    t ě š í  !  :)  

 

V š e c h n y   š p e r k y   z   m é  d í l n y   j s o u  o z n a č e n y  t í m t o

 l o g e m  T e r i n e l a  ©

 

 

U ž i t e č n é :

Č a s t o   s e   m ě  p t á t e,  z d a - l i   p r o d á v á m  n a   m a r k e t e c h  

a   t r z í c h.

N e p r o d á v á m .  

P r o t o,   p o k u d   n a j d e t e    s t á n k y   s  v e l m i   p o d o b n ý m i  

" u z l í k o v a n ý m i "  n á h r d e l n í k y ,

n e j e d n á   s e  o  m ě ,  a n i   o   o r i g i n á l y   T e r i n e l a  ©

D ě k u j i    z a  p o c h o p e n í   ! :)   

 

  

Poštovné a doprava:

Zboží zasílám pečlivě zabalené, Českou poštou, v bublinkové obálce nebo jako balíček doporučeně.

V ceně poštovného je zahrnuto poštovné a balné

* Pokud chcete balíček zaslat rychle ( s garancí České pošty - doručení do druhého dne ) jako Balík do ruky, připište prosím tento požadavek do objednávky, cena poštovného se pak odvíjí od tohoto přání dle ceníku České pošty.

Při nákupu více kusů platíte jen jedno poštovné.

Zboží zasílám dárkově zabalené, můžete je věnovat jako dárek.

Osobní předání a zaslání na dobírku není možné, děkuji za pochopení.

Platba a poštovné na Slovensko a EU:

Pro zákazníky ze Slovenska a jiných zemí Eu přijímám platby přes eurový účet u Fio Banky bez poplatků.

Při platbě ze Slovenska a EU je potřeba vždy zadat IBAN , SWIFT a 

údaje prodávajícího.

Poštovné a balné na Slovensko a EU je většinou do 3 Euro.

Doba dodání od dne odeslání je většinou 4 pracovní dny.

Termín dodání: 

Přibližná lhůta dnů pro dodání je uvedena ( u jednotlivého zboží ) ode dne přijetí platby, ( nikoli od přijetí objednávky ) .

Objednávky vyřizuji, jakmile je platba připsána na účet,  momentálně je dodací doba přibližně týden

Dodací lhůta , uvedená u zboží nezahrnuje sobotu, neděli a svátky.

Pokud na zboží spěcháte, napište mi prosím, vynasnažím se objednávku dodat na čas :)

Doba dodání po ČR je většinou do druhého dne ode dne odeslání.

Tvorba na přání, barevné změny, doplnění setů :

Momentálně dle přání z časových důvodů netvořím.

Pokud máte požadavek na jednoduchou a drobnou změnu vystaveného zboží = například změnu barvy, velikosti či doplnění setu o náramek či náušnice, napište prosím předem, pokud to bude možné, budu se snažit Vám vyhovět.

* Zboží vyrobené dle individuálního přání nelze vrátit. !!!

Obchodní podmínky - viz. samostatný odstavec níže

Souprava náhrdelník a náramek © design Terinela 

Způsob dopravy
Více odstavec PODMÍNKY DODÁNÍ na profilu výše: https://www.fler.cz/terinela#podminky-dodani , Českou poštou, doporučeně, v bublinkové obálce, v dárkovém balení ♥ Při nákupu více kusů platíte jen jedno poštovné , spřízněnými obchůdky jsou Pruženka ♥ Lhůta k dodání je uvedena od přijetí platby ♥ Zboží po přijetí platby zasílám co nejdříve, maximálně do 7 pracovních dnů od přijetí platby ♥ Pro zákazníky ze Slovenska a jiných zemí Eu přijímám platby přes eurový účet u Fio banky bez poplatků. ♥ Poštovné a balné na Slovensko je většinou 75 Kč, maximálně 100 Kč ♥ NA DOBÍRKU NEZASÍLÁM ♥
Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

1. 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup zboží u prodejce Terinela (dále jen „prodávající“) a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.fler.cz/terinela , a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1. 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.fler.cz/terinela (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1. 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1. 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1. 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat

2. 1. do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2. 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2. 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2. 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2. 5. Prodávající může zrušit či blokovat uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2. 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření kupní smlouvy

3. 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Provozovatel je oprávněn jednostranně zrušit objednávku a to v zejména těchto případech:

vyprodání zboží na skladě
chybně zadaná cena u produktu
technický problém aplikace
3. 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3. 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3. 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3. 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3. 6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3. 7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3. 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Cena zboží a platební podmínky

4. 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:


bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, který je uveden a zaslán v elektronickém potvrzení při přijetí objednávky prodávajícím

4. 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4. 3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy od přijetí objednávky prodávajícím. Při nesplněním této podmínky si prodávající vyhrazuje právo stornovat objednávku.

4. 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. 5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4. 6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a je ke stažení v elektronické podobě.

Odstoupení od kupní smlouvy

5. 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

5. 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to do elektronické pošty prodávajícího 

5. 3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5. 4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5. 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

5. 6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající si vyhrazuje právo ( vrácenou ) cenu zboží snížit o částku, kterou zboží ztratilo jinak než běžným opotřebením.

5. 7. V případě odstoupení od smlouvy hradí kupující náklady na vrácení zboží (dopravu, balení, apod.) zpět prodávajícímu. Vrácená zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.

Přeprava a dodání zboží

6. 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Prodávající zašle zboží nakupujícímu ve stanoveném termínu, jakmile je na účet prodávajícího připsána daná částka objednávky.

6. 2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6. 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6. 4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6. 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6. 6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

Odpovědnost za vady, Záruka

7. 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

7. 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7. 3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7. 4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7. 5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla

Další práva a povinnosti smluvních stran

8. 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8. 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8. 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8. 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

8. 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9. 1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9. 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9. 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

9. 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9. 5. Kromě osob dopravujících zboží a za účelem zpracování účetnictví nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9. 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě nebo v tištěné podobě.

9. 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

9. 8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů , je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Také o opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

9.9. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje nakupujícího jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, či jinak zneužity.

9.10. Údaje zákazníka budou zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží.

Doručování

10. 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10. 2. Zpráva je doručena:

v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
Závěrečná ustanovení

11. 1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11. 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

11. 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11. 4. Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedena v záhlaví a v objednávce

11. 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. května 2018.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
800079
7.4.2019 Milé zákaznice, oblíbené trojřadé náhrdelníky opět dostupné, nakoukněte, hezký večer ! :) https://www.fler.cz/shop/...
Zboží
Oblíbení uživatelé
Zobrazování oblíbených uživatelů není majitelem účtu povoleno.
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím