Tento prodejce dočasně znemožnil nákup svého zboží až do 24.6.2100 00:00 z důvodu "nestíhám".
Děkuji za pochopení
Profil uživatele
Vantoo
Prodávající
Praha 4
Registrace: 26.1.2016

Při nákupu nad 500 akvarel zdarma! Můžete si vybrat z níže nabízených obrazů:

Akvarel 30*40 cm1. Akvarel 30*42 cm - Palackého most

2. Akvarel 30*21 cm,  vlepen v hnědé paspartě - VltavaAkvarel 21*30 cm

____________________________________________________________

Narodila jsem se uprostřed valašské přírody, nyní už pár let bydlím v Praze. Valašská příroda je mi však stále častou inspirací v mé tvorbě.

Mé oblíbené médium jsou akvarely, kterými maluji energetické a dynamické obrazy. Podobným způsobem používám i akryl.

Miluji experimentování s novými technikami, v současnosti jsem si oblíbila tzv. acrylic swipe, materiálně náročnější techniku roztírání akrylu společně s jinými médii.

Výstavy: 

2018

březen - Galerie Český ráj, Všeň

leden - Dům čtení, Ruská

2017

prosinec - Dům čtení, Ruská

říjen - Jiný kafe, Žižkov

září - Ta Kavárna, Vyšehrad

 

Neváhejte se mne na cokoliv zeptat. Každý den jsem pro Vás zde na Fleru. 

 

Způsob dopravy
Osobně či poštou dle tarifů české pošty
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


1. Preambule
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě fler.cz/vantoo.  Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží
a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující
podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž
nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky
je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn
a má možnost se s nimi seznámit.


2. Definice
2. Kupující
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím
nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného
výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu
pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje,
které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí
příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Podnikatelem se rozumí:
osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný
v živnostenském rejstříku),
osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních
předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), aosoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního
předpisu.
Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito
VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák.
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.


3. Spotřebitelská Smlouva
Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními
stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.


3. Zpracování osobních údajů
Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území
ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Potvrdit objednávku ) dává
najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním
svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí
osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv
v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje
budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena
s aplikacemi třetích osob.
Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně
souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly
o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek
provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Prodávajícím, jejíž údaje jsou uvedeny
v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce,
zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail,
SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním výše uvedených
osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech
vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom,
že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich
přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále
má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem,
odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování,
likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících
z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které
o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na webu fler.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo
Prodávajícího.

4. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné do 14 dnů od převzetí zboží.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
704093
5.3.2018 Navkládala jsem nové obrazy v duhových, uklidňujících barvách.
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím