Profil uživatele
Vendulka_
Prodávající
Ostrava Petřkovice
Registrace: 3.12.2009

Kouzlení s háčkem a jehlicemi...

-  kouzelný háčkovaný svět plný barev a originálních nápadů.

Srdečně Vás vítám 

★ ★ ★ ★ ★

 

 

Háčkování je úžasná ruční technika - pro mne nenahraditelná. Když háčkuji - jakoby se zastavil čas, nevnímám nic jen barvy, klouzavé a plynulé pohyby příze, tancující okolo háčku ... Každé očko prochází mýma rukama a já s úžasem sleduji, jak dávají tvar něčemu novému. Těším se na finální zdobení, až pocítím všechnu tu energii, která proudí, když něčemu vdechujete život... Zkušenosti, získané lety a nápady, za něž jsem vděčná mým andělům, předávám dále ve formě autorských popisů, ve kterých se snažím háčkování opravdu vysvětlit, aby těšilo každého :-)

 

★ ★ ★ ★ ★

 

Copak najdete v mém obchůdku:

- originální návody na háčkování

- malé háčkované radosti, které prozáří okamžiky všedních dnů

Psaníčko pro sousedky ze Slovenska: máme zřízen slovenský účet (neplatíte žádné poplatky za mezistátní převod)

 

★ ★ ★ ★ ★

Navštivte taky můj malý knoflíkový svět: Veselé knoflíky, kde na vás čekají skvělé knoflíky a další potřeby pro Vaše tvoření :-)

 

image

 

 Při nákupu v obou obchůdcích je jednotné poštovné samozřejmostí.

 

★ ★ ★ ★ ★

Velikou radostí a poctou je pro mně reprezentace Fleru v televizním vysílání. Přímý link na pořad "živě na jedničce" je TADY.

Kdo se skrývá za Kouzlením s háčkem a jehlicemi se můžete dočíst v tomto článku uveřejněném ve Fler Magazínu.

 

Děkuji za každou návštěvu :-)

Vendula

Licence Creative Commons
Uvedené práce (díla) podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko

 

Děkuji, že respektujete autorská práva.

 

Způsob dopravy
Praktické info: Knoflíky a věcičky z mé tvorby zasílám doporučeně prostřednictvím a dle tarifů České pošty max. do 3 dnů pracovních po obdržení platby. Návody zasílám elektronicky ve formátu pdf max. 48 hodin po obdržení platby (může se stát, že nejsem na internetu a to platí zvláště PRO VÍKENDY) - děkuji za pochopení :-)
Obchodní podmínky

Milí nakupující, děkuji Vám za projevenou přízeň. V případě jakýkoliv dotazů, mne prosím, kontaktujte vnitřní poštou. Níže naleznete  obchodní podmínky tohoto obchodu. 

1. Všeobecná ustanovení

 • 1.1. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím -  Lukáš Maderský, Staňkova 10, Ostrava, 70030, identifikační číslo: 64645002, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, spisová značka S-SMO/320671/12/ŽU, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu  https://www.fler.cz/vendulka-0  (dále jen prodávající). Kontaktní osoba: Mgr. Vendula Maderská.

2. Objednání zboží

 • 2.1. Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova a to jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva posléze vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, nastavené v uživatelském účtu kupujícího.

3. Potvrzení objednávky

 • 3.1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • 3.2. Závazným potvrzením objednávky je kupující srozuměn s celkovou cenou objednávky.
 • 3.3. Objednávka bude potvrzena max. do 24 hodin a kupující bude o ní informován e-mailovou poštou.
 • 3.4. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Účetní doklad sloužící zároveň jako dodací a záruční list bude zaslán elektronicky, na vyžádání i se zbožím.
 • 3.5. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • 3.6. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

4. Ceny zboží a způsob platby

 • 4.1. Ceny jsou platné dle aktuálního ceníku zboží v době objednávky
 • 4.2. Kupující souhlasí s celkovou cenou okamžikem závazného potvrzení objednávky.
 • 4.3. Upřednostňujeme bezhotovostní platbu převodem na účet.
 • 4.4. Č.ú. pro platbu do ČR: 2400311720/2010
 • 4.5. Č.ú. pro platbu na Slovensko: 2400311720/8330
 • 4.6. Podklady pro platbu obdrží kupující elektronicky na faktuře (v případě požadavku, bude faktura přibalena i v balíčku). Faktura rovněž slouží jako záruční list.
 • 4.7. Prodejce nezasílá na dobírku
 • 4.8. Prodejce neúčtuje balné
 • 4.9. Platba bankovním převodem má být uhrazena do 14 dní od vystavení objednávky. Při nesplnění této podmínky, bude zákazníkovi připomenuta povinnost uhrazení objednávky. Pokud se platba nepřipíše do násleujících 7 dní od upozornění, dojde ke stornování objednávky.
 • 4.10. V případě objednání hotového výrobku, bude tento zaslán na adresu uvedenou kupujícím, dle ceníku České pošty http://www.ceskaposta.cz/assets/nastroje/kompletni_cenik.pdf .
 • 4.11. Případné slevy nejdou kombinovat.

5. Dodání zboží

  • 5.1. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. 
  • 5.2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  • 5.3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  • 5.4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  • 5.5. Digitální e-book /autorský popis bude zaslán kupujícímu vnitřní poštou Fleru max do 48 hodin od přijetí platby. 
  • 5.6. O odeslání objednávky bude kupující informován elektronicky.

  6. Odpovědnost za vady, záruka

  • 6.1. Za každých okolností se snažíme vyjít zákazníkovi maximálně vstříct
  • 6.2. Digitální e-book: Z povahy objednávaného zboží nelze na toto zboží uplatnit nárok na vrácení peněz a zboží, protože jednou jakmile je e-book odeslán, nelze vrátit zpět. V případě, jakýchkoliv nejasností v návodu mne prosím kontaktujte, velice ráda Vám pomohu. V případě chyb v návodu nabídnu kompenzaci. Každý případ bude posuzován zvlášť.
  • 6.3. Hotové výrobky: Na prodávané zboží je poskytována záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 6 měsíců pro vztahy řídící se Obchodním zákoníkem a zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců pro vztahy řídící se Občanským zákoníkem. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
  • 6.4. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím výrobku nebo nesprávným skladováním.
  • 6.5. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí.
  • 6.6. Dle § 616 a násl. Občanského zákoníku, v případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

  7. Postup při reklamaci

  • 7.1. Kupující je povinován o reklamaci informovat prodejce  telefonicky nebo e-mailem
  • 7.2. Kupující zašle zboží jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu majitele (viz.kontakt.údaje)
  • 7.3. Kupující je povinen do zásilky uvést důvod reklamace, správnou adresu a doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
  • 7.4. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží 

  8. Odstoupení od kupní smlouvy

  • 8.1. Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona / podnikatele), může do 14 dnů od doručení zboží v souladu s Občanským zákoníkem (§ 53 a násl.) i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit.
  • 8.2. Zboží musí být vráceno nepoškozené a bez zjevných vad způsobených užíváním a to v originálním obalu. Zboží lze vrátit buď zasláním na adresu majitele e-obchodu (doporučenou zásilkou ne na dobírku), nebo osobním doručením po telefonické dohodě na tutéž adresu.
  • 8.3. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu. Ke zboží je nutno přiložit kopii faktury a písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Písemné odstoupení musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodejce hradí kupující, přičemž je kupující povinen uhradit i náklady spojené s původním zasláním zboží a to v účtované výši a to převodem na účet prodejce, vyplacením v hotovosti do rukou prodejce, případně jiným dohodnutým způsobem.

  9. Autorské právo:

  • 9.1. Návrhy všech výrobků a fotografie umístěné na těchto stránkách https://www.fler.cz/vendulka-0 (pokud není uvedeno jinak) – jsou intelektuálním vlastnictvím Mgr. Venduly Maderské © Vendula Maderská 2010-2014, všechna práva vyhrazena a podléhají autorskému zákonu. V případě použití fotografií v tisku, periodiku, časopise, v internetovém časopise nebo zpravodajství (souhrnně editorial použití) požadujeme označení autorských práv přímo a odkaz na tyto stránky https://www.fler.cz/vendulka-0 u fotografie nebo na obvyklém místě. Autorské návody, prodávané v tomto obchodě jsou určeny pouze pro osobní použití, distribuce a jakékoliv komerční využití je zakázáno. Děkujeme, že ctíte autorskou tvorbu a respektujete autorská práva.

  10. Ochrana osobních údajů

  • 10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • 10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").
  • 10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
  • 10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  • 10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  • 10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  • 10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
  • 1.56. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  • 1.57. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  Děkujeme za Váš čas, věnovaný přečtením těchto obchodních podmínek.

  V Ostravě 31.12.2013

  Další prodejní profily
  Komentáře
  Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
  Blog
  Fler Boxy
  Fler kluby
  Top nominace
  Fotogalerie
   
  Novinky
  681029
  8.12.2017 Srandovní vánoční dekorace ♥ https://www.fler.cz/zbozi...
  Zboží
  Oblíbení uživatelé
  Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.