Domů Profil prodejce Vendulka_
 • aktivní prodejce od r. 2009
  Reaguje na objednávky obvykle do 2 dnů.
 • Ostrava, ČR
 • 12918 prodaných kusů
 • 100% kladných hodnocení
Hodnocení: (1889) 100%
Nadšenci: 2682
Aktivita: aktivní
Prodáno: 12918
Registrace: 3.12.2009
Město: Ostrava
Stát: ČR

Vendulka_

/ Prodávající
Novinky
923366
29.12.2020 Děkujeme za stálou přízeň a ♥♥♥.
Do nového roku si přeji, ať nám to spolu pořád tak pěkně háčkuje... a taky zdraví a pevné nervy aaa jednorožce :-). Ale teď vážně - moc děkujeme. Budeme se na Vás těšit i v roce 2021. ♥

Kouzlení s háčkem a jehlicemi...

-  kouzelný háčkovaný svět plný barev a originálních nápadů.

Srdečně Vás vítám 

★ ★ ★ ★ ★

 
image

 

Háčkování je úžasná ruční technika - pro mne nenahraditelná. Když háčkuji - jakoby se zastavil čas, nevnímám nic jen barvy, klouzavé a plynulé pohyby příze, tancující okolo háčku ... Každé očko prochází mýma rukama a já s úžasem sleduji, jak dávají tvar něčemu novému. Těším se na finální zdobení, až pocítím všechnu tu energii, která proudí, když něčemu vdechujete život... Zkušenosti, získané lety a nápady, za něž jsem vděčná mým andělům, předávám dále ve formě autorských popisů, ve kterých se snažím háčkování opravdu vysvětlit, aby těšilo každého :-)

 

★ ★ ★ ★ ★

 

Copak najdete v našem obchůdku:

- originální návody na háčkování

- malé háčkované radosti, které prozáří okamžiky všedních dnů

Psaníčko pro sousedky ze Slovenska: máme zřízen slovenský účet (neplatíte žádné poplatky za mezistátní převod)

 

★ ★ ★ ★ ★

Velikou radostí a poctou je pro mně reprezentace Fleru v televizním vysílání. Přímý link na pořad "živě na jedničce" je TADY.

Kdo se skrývá za Kouzlením s háčkem a jehlicemi se můžete dočíst v tomto článku uveřejněném ve Fler Magazínu.

 

Děkuji za každou návštěvu :-)

Vendula

Licence Creative Commons
Uvedené práce (díla) podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko

 

Děkuji, že respektujete autorská práva.

 

Všeobecné obchodní podmínky

Milí nakupující, děkuji Vám za projevenou přízeň. V případě jakýkoliv dotazů,
mne prosím, kontaktujte vnitřní poštou. Níže naleznete obchodní podmínky
tohoto obchodu.


1. Všeobecná ustanovení
1.1. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními
podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Kupující učiněním
závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro
dodávku zboží vyhlášené prodávajícím - Lukáš Maderský, Nad Úhorem 193/6,
Ostrava, 72529, identifikační číslo: 64645002, zapsaného v obchodním
rejstříku vedeném v Ostravě, spisová značka S-SMO/320671/12/ŽU, pro
prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu https://www.fler.cz/vendulka-
0 (dále jen prodávající). Kontaktní osoba: Mgr. Vendula Maderská.


2. Objednání zboží
2.1. Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova a to
jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku. Předmětem smlouvy je
pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Podmínkou pro
naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých
požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.
Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva
posléze vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je
prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího, nastavené v uživatelském účtu kupujícího.


3. Potvrzení objednávky
3.1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační
adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
3.2. Závazným potvrzením objednávky je kupující srozuměn s celkovou
cenou objednávky.
3.3. Objednávka bude potvrzena max. do 24 hodin a kupující bude o ní
informován e-mailovou poštou.
3.4. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat
objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu
sdělí při potvrzení objednávky. Účetní doklad sloužící zároveň jako dodací
a záruční list bude zaslán elektronicky, na vyžádání i se zbožím.
3.5. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující
opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
3.6. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky)
odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží),
nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující
zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše
uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do
5 dnů od odstoupení od smlouvy.


4. Ceny zboží a způsob platby
4.1. Ceny jsou platné dle aktuálního ceníku zboží v době objednávky
4.2. Kupující souhlasí s celkovou cenou okamžikem závazného potvrzení
objednávky.
4.3. Upřednostňujeme bezhotovostní platbu převodem na účet.
4.4. Č.ú. pro platbu do ČR: 2400311720/2010
4.5. Č.ú. pro platbu na Slovensko.

IBAN: CZ2320100000002400311720

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Měna: Eur/ SEPHA platba


4.6. Podklady pro platbu obdrží kupující elektronicky na faktuře (v případě
požadavku, bude faktura přibalena i v balíčku). Faktura rovněž slouží jako
záruční list.
4.7. Prodejce nezasílá na dobírku
4.8. Prodejce neúčtuje balné
4.9. Platba bankovním převodem má být uhrazena do 14 dní od vystavení
objednávky. Při nesplnění této podmínky, bude zákazníkovi připomenuta
povinnost uhrazení objednávky. Pokud se platba nepřipíše do násleujících
7 dní od upozornění, dojde ke stornování objednávky.
4.10. V případě objednání hotového výrobku, bude tento zaslán na adresu
uvedenou kupujícím, dle ceníku České
pošty //www.ceskaposta.cz/assets/nastroje/kompletni_cenik.pdf .
4.11. Případné slevy nejdou kombinovat.

5. Dodání zboží
5.1. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.
5.2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu
zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě
bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
5.3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze
vzájemně kombinovat.
5.4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně
závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb
prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad –
fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po
uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou
adresu kupujícího.
5.5. Digitální e-book /autorský popis bude zaslán kupujícímu vnitřní poštou
Fleru max do 48 hodin od přijetí platby.
5.6. O odeslání objednávky bude kupující informován elektronicky.


6. Odpovědnost za vady, záruka
6.1. Za každých okolností se snažíme vyjít zákazníkovi maximálně vstříct
6.2. Digitální e-book: Z povahy objednávaného zboží nelze na toto zboží
uplatnit nárok na vrácení peněz a zboží, protože jednou jakmile je e-book
odeslán, nelze vrátit zpět. V případě, jakýchkoliv nejasností v návodu mne
prosím kontaktujte, velice ráda Vám pomohu. V případě chyb v návodu
nabídnu kompenzaci. Každý případ bude posuzován zvlášť.
6.3. Hotové výrobky: Na prodávané zboží je poskytována záruka, resp.
odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 6 měsíců pro
vztahy řídící se Obchodním zákoníkem a zákonná záruka, resp.
odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců pro
vztahy řídící se Občanským zákoníkem. Prodávající odpovídá kupujícímu
za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez
vad.
6.4. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným
používáním, nesprávným použitím výrobku nebo nesprávným skladováním.
6.5. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil
případné vady a poškození. Za vady vzniklé přepravcem prodávající
neručí.
6.6. Dle § 616 a násl. Občanského zákoníku, v případě, že věc při převzetí
kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní
smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez
zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to
podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li
takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny
věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím
věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám
způsobil.


7. Postup při reklamaci
7.1. Kupující je povinován o reklamaci informovat prodejce telefonicky
nebo e-mailem
7.2. Kupující zašle zboží jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu
majitele (viz.kontakt.údaje)
7.3. Kupující je povinen do zásilky uvést důvod reklamace, správnou
adresu a doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
7.4. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího
vzniku, tedy převzetí zboží


8. Odstoupení od kupní smlouvy
8.1. Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické
osoby podnikající dle živnostenského zákona / podnikatele), může do 14
dnů od doručení zboží v souladu s Občanským zákoníkem (§ 53 a násl.) i
bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit.
8.2. Zboží musí být vráceno nepoškozené a bez zjevných vad
způsobených užíváním a to v originálním obalu. Zboží lze vrátit buď
zasláním na adresu majitele e-obchodu (doporučenou zásilkou ne na
dobírku), nebo osobním doručením po telefonické dohodě na tutéž adresu.
8.3. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak,
aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při
přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu. Ke
zboží je nutno přiložit kopii faktury a písemné vyjádření o odstoupení od
kupní smlouvy. Písemné odstoupení musí být doručeno prodávajícímu do
14 dnů ode dne převzetí zboží. Náklady spojené s dodáním zboží zpět na
adresu prodejce hradí kupující, přičemž je kupující povinen uhradit i
náklady spojené s původním zasláním zboží a to v účtované výši a to
převodem na účet prodejce, vyplacením v hotovosti do rukou prodejce,
případně jiným dohodnutým způsobem.


9. Autorské právo:
9.1. Návrhy všech výrobků a fotografie umístěné na těchto
stránkách https://www.fler.cz/vendulka-0 (pokud není uvedeno jinak) – jsou
intelektuálním vlastnictvím Mgr. Venduly Maderské © Vendula Maderská
2010-2014, všechna práva vyhrazena a podléhají autorskému zákonu. V
případě použití fotografií v tisku, periodiku, časopise, v internetovém
časopise nebo zpravodajství (souhrnně editorial použití) požadujeme
označení autorských práv přímo a odkaz na tyto
stránky https://www.fler.cz/vendulka-0 u fotografie nebo na obvyklém místě.
Autorské návody, prodávané v tomto obchodě jsou určeny pouze pro
osobní použití, distribuce a jakékoliv komerční využití je zakázáno.
Děkujeme, že ctíte autorskou tvorbu a respektujete autorská práva.


10. Ochrana osobních údajů a GDPR

10.1. Ochrana osobních údajů 

 1. Společnost Lukáš Madeský, se sídlem Nad Úhorem 193/6, Ostrava, 72529, IČ 64645002, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, spisová značka S-SMO/320671/12/ŽU, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu https://www.fler.cz/vendulka-
  0 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 3. Na e-mailovou adresu (kterou zpracovává Fler.s.r.o., případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

  Fler s.r.o. IČ: 29379946.

  Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 756. 

  Google LLC, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké - anonymní statistika přístupů Google Analytics. 

 5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na vnitřní poštou Fleru. 

 6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky Fler.s.r.o., užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
  • základní funkčnosti webových stránek

  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
   • Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10.2. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů a nařízením vlády 
10.3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:
jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační
číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen
jako "osobní údaje").
10.4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to
pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání
informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
10.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při
registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z
webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen
bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých
osobních údajích.
10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu max 10 let. Osobní údaje
budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem
nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl
poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním
osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným
oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
10.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je
mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za
poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu
nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
10.11. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím,
službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího
a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na
elektronickou adresu kupujícího.

 V případě nejasností nebo dotazů nás, prosím, kontaktujte vnitřní poštou Fleru.

 Děkujeme za Váš čas, věnovaný přečtením těchto obchodních podmínek.
V Ostravě 21.05.2018

Způsob dopravy
Praktické info: Knoflíky a věcičky z mé tvorby zasílám doporučeně prostřednictvím a dle tarifů České pošty max. do 3 dnů pracovních po obdržení platby. Návody zasílám elektronicky ve formátu pdf max. 48 hodin po obdržení platby (může se stát, že nejsem na internetu a to platí zvláště PRO VÍKENDY) - děkuji za pochopení :-)
Další prodejní profily
Komentáře
Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Zboží

Další zboží od Vendulka_

Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím
Menu
--