Profil uživatele
Veraluna
Prodávající
Brno
Registrace: 24.2.2012

 

 

 

Panenky

Víly a andělé

Čepice a deky

Vítám vás v koutku oživlých klubíček.

Háčkování je pro mě nejen tvůrčí činnost, ale i meditativní proces, kdy se ponořím do svých pocitů, utíkám od reality a tak vzniká něco nového.

Vše je vyrobeno ručně, s láskou a má svou dušičku. Jedná se o dekorační předměty, třeba na svatební stůl nebo jen tak do bytu, či pro pejsky na hraní,  rozhodně se nehodí a nepoužívejte coby hračky pro děti.

V obchůdku Lunavera najdete na mé další stránce plstěné vílenky.

Další obchůdek: čepice poskytuje objednání teplých čepic na zimu.

Zboží odesílám Fler dopravou ihned po připsání platby na účet. Pokud si zakoupíte více věciček z mých dalších obchůdků, platíte dopravné pouze jednou.

V rámci Brna je možný osobní odběr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-shopu Veraluna

 

Věra Luňáčková

se sídlem Za Školou 9, 617 00 Brno

identifikační číslo: 01424467

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. Živnostenské oprávnění č.j.MMB/0060533/2013 ze dne 18. 2. 2013

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.veraluna.cz

 

 

 • ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.veraluna.cz .

Kupující při objednání vyplní objednávkový formulář (kupní smlouvu), kde uvede, zda nakupuje jako soukromá osoba (vyplní jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail) nebo jako podnikatel jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (vyplní název firmy, adresu, IČO, DIČ). Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li kupujícím podnikatel - nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou nedílnou součástí

Kupující při uzavírání kupní smlouvy souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady, které kupujícímu vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (internetové připojení, telefonní hovory, ...) si hradí kupující sám.

     Objednávku může kupující zrušit nejpozději jeden den před expedicí zboží.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu při jakékoliv změně je povinen aktualizovat.

 

 

 

 

 

 • OBJEDNÁVKA

 

 

Pro objednání výrobků (zboží) vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku)

způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Každý nabízený výrobek je originál, proto nelze objednat více kusů stejného.

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto potvrdí elektronickou poštou na adresu el. pošty uvedené v objednávce.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Platbu provede kupující až po potvrzení objednávky kupujícím.

Zboží je možné také objednat prostřednictvím e-mailu: veraluna.toy@gmail.com

 1. dodací a Platební podmínky

Výrobky posílá prodávající obratem, při převodu hned po připsání na účet.

Zboží zasíláno prostřednictvím České pošty. Malé rozměry jako doporučený dopis, větší doporučený balíček. Poštovné hradí kupující podle sazebníku http://www.ceskaposta.cz/sluzby/baliky/cr/doporuceny-balicek#c

 

Možnosti platby:

 • v hotovosti v rámci Brna na smluveném místě;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 670100-2206746835/6210 vedený u společnosti mBank.

V případě platby v hotovosti, či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

V případě nevyzvednutých zásilek zaslaných na DOBÍRKU,  bude požadovat prodávající skutečně vynaložené náklady na poštovné a manipulační poplatek ve výši 50,- Kč.

 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

 1. Reklamace

V souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník má spotřebitel, pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě),  právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Poštovné a balné se nevrací. Kupující může vrátit celou zásilku v případě, že je úplná a nepoškozená. Společně se zbožím musí kupující prodávajícímu zaslat zpět také daňový doklad/fakturu, která bude prodávajícím stornována. Kupující může vrátit také část zásilky ve lhůtě 14 dnů od převzetí zásilky. Zboží určené k vrácení musí být nepoužívané a nepoškozené.

Barevné provedení výrobků se může od zobrazení na monitoru Vašeho PC lišit. Je to způsobeno rozdílným zobrazovacím modelem barev a rozdílnou kalibrací každého monitoru. Z tohoto důvodu není možné reklamovat dodané výrobky z důvodu drobných barevných odchylek od vyobrazení v internetové nabídce.

V případě, že obdržíte vadný výrobek (záruka se vztahuje na vady materiálu a práce) nebo se vada projeví v záruční době, máte možnost výrobek zaslat k posouzení. Důvodem k reklamaci není opotřebení výrobku běžným používáním a nedodržením návodu na údržbu. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů. Reklamační řízení bude probíhat v souladu s právním řádem platným v České republice.

Vrácené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) není možné zasílat na dobírku. Prodejce si vyhrazuje právo nepřevzít zásilky od zákazníků odeslané touto formou.

 1. ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

 Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě a do 14 dnů po uskutečnění obchodu vymazány.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

e-shopu www.fler.cz/veraluna

Věra Luňáčková

se sídlem Za Školou 9, 617 00 Brno

identifikační číslo: 01424467

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. Živnostenské oprávnění č.j.MMB/0060533/2013 ze dne 18. 2. 2013

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz\veraluna

 

 • Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.veraluna.cz .

Kupující při objednání vyplní objednávkový formulář (kupní smlouvu), kde uvede, zda nakupuje jako soukromá osoba (vyplní jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail) nebo jako podnikatel jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (vyplní název firmy, adresu, IČO, DIČ). Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li kupujícím podnikatel - nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou nedílnou součástí

Kupující při uzavírání kupní smlouvy souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady, které kupujícímu vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (internetové připojení, telefonní hovory, ...) si hradí kupující sám.

     Objednávku může kupující zrušit nejpozději jeden den před expedicí zboží.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu při jakékoliv změně je povinen aktualizovat.

 • Objednávka

 Pro objednání výrobků (zboží) vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku)

způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Každý nabízený výrobek je originál, proto nelze objednat více kusů stejného.

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto potvrdí elektronickou poštou na adresu el. pošty uvedené v objednávce.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Platbu provede kupující až po potvrzení objednávky kupujícím.

Zboží je možné také objednat prostřednictvím e-mailu: v.lunackova@seznam.cz

 

Dodací a platební podmínky

Výrobky posílá prodávající obratem, při převodu hned po připsání na účet.

Zboží zasíláno prostřednictvím České pošty. Malé rozměry jako doporučený dopis, větší doporučený balíček. Poštovné hradí kupující podle sazebníku http://www.ceskaposta.cz/sluzby/baliky/cr/doporuceny-balicek#c

Dále Fler poštou (přepravce Geis), cena 84,- Kč za balíček do 1 kg.

 

Možnosti platby:

 • v hotovosti v rámci Brna na smluveném místě;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 670100-2206746835/6210 vedený u společnosti mBank.

V případě platby v hotovosti, či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

V případě nevyzvednutých zásilek zaslaných na DOBÍRKU,  bude požadovat prodávající skutečně vynaložené náklady na poštovné a manipulační poplatek ve výši 50,- Kč.

 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

Reklamace

V souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník má spotřebitel, pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě),  právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Poštovné a balné se nevrací. Kupující může vrátit celou zásilku v případě, že je úplná a nepoškozená. Společně se zbožím musí kupující prodávajícímu zaslat zpět také daňový doklad/fakturu, která bude prodávajícím stornována. Kupující může vrátit také část zásilky ve lhůtě 14 dnů od převzetí zásilky. Zboží určené k vrácení musí být nepoužívané a nepoškozené.

 

Barevné provedení výrobků se může od zobrazení na monitoru Vašeho PC lišit. Je to způsobeno rozdílným zobrazovacím modelem barev a rozdílnou kalibrací každého monitoru. Z tohoto důvodu není možné reklamovat dodané výrobky z důvodu drobných barevných odchylek od vyobrazení v internetové nabídce.

V případě, že obdržíte vadný výrobek (záruka se vztahuje na vady materiálu a práce) nebo se vada projeví v záruční době 24 měsíců, máte možnost výrobek zaslat k posouzení na adresu:Věra Luňáčková, Za Školou 9, 617 00 Brno; e-mail v.lunackova@seznam.cz

Na základě paragrafu 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je možné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

 Důvodem k reklamaci není opotřebení výrobku běžným používáním a nedodržením návodu na údržbu. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů. Reklamační řízení bude probíhat v souladu s právním řádem platným v České republice.

Vrácené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) není možné zasílat na dobírku. Prodejce si vyhrazuje právo nepřevzít zásilky od zákazníků odeslané touto formou.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

 Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě a do 14 dnů po uskutečnění obchodu vymazány.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Brno 1.6.2014

 

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Veronika Šiblová, IČ 87503964, se sídlem Werichova 25, 77900 Olomouc (dále jen: „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Werichova 25, 77900 Olomouc
email: eshop(zavináč)mojegalanterka(tečka)cz
telefon: 605 479 666

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


4. Doba uchovávání údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby,
 • zajišťující dopravu zásilek (Česká pošta, PPL, Zásilkovna),
 • zajišťující účetnictví.

5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


6. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


8. Závěrečná ustanovení

8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Způsob dopravy
Fler doprava
Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím