Profil uživatele
Vendulka_ | Prodávající
Město: Ostrava-Výškovice 
Registrován dne: 3.12.2009

Kouzlení s háčkem a jehlicemi...

-  kouzelný háčkovaný svět plný barev a originálních nápadů.

Srdečně Vás vítám 

 

 

Háčkování je úžasná ruční technika - pro mne nenahraditelná. Když háčkuji - jakoby se zastavil čas, nevnímám nic jen barvy, klouzavé a plynulé pohyby příze, tancující okolo háčku ... Každé očko prochází mýma rukama a já s úžasem sleduji, jak dávají tvar něčemu novému. Těším se na finální zdobení, až pocítím všechnu tu energii, která proudí, když něčemu vdechujete život... Zkušenosti, získané lety a nápady, za něž jsem vděčná mým andělům, předávám dále ve formě autorských popisů, ve kterých se snažím háčkování opravdu vysvětlit, aby těšilo každého :-)

Copak najdete v mém obchůdku:

- originální návody na háčkování

- malé háčkované radosti, které prozáří okamžiky všedních dnů

Psaníčko pro sousedky ze Slovenska: mám zřízen slovenský účet (neplatíte žádné poplatky za mezistátní převod)

Navštivte taky můj malý knoflíkový svět: Veselé knoflíky, kde na vás čekají skvělé knoflíky a další potřeby pro Vaše tvoření :-)

 Při nákupu v obou obchůdcích je jednotné poštovné samozřejmostí.

Velikou radostí a poctou je pro mně reprezentace Fleru v televizním vysílání. Přímý link na pořad "živě na jedničce" je TADY.

Kdo se skrývá za Kouzlením s háčkem a jehlicemi se můžete dočíst v tomto článku uveřejněném ve Fler Magazínu.

Má srdcová záležitost - nakoukněte:

Za banner děkuji Eye of Nady.

A Vám, mí milí, děkuji za každou návštěvu :-)

Vendula

 

Licence Creative Commons
Uvedené práce (díla) podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko

Děkuji, že respektujete autorská práva.

Způsob dopravy
Praktické info: Knoflíky a věcičky z mé tvorby zasílám doporučeně prostřednictvím a dle tarifů České pošty max. do 3 dnů pracovních po obdržení platby. Návody zasílám elektronicky ve formátu pdf max. 48 hodin po obdržení platby (může se stát, že nejsem na internetu a to platí zvláště PRO VÍKENDY) - děkuji za pochopení :-)
Obchodní podmínky

Milí nakupující, děkuji Vám za projevenou přízeň. V případě jakýkoliv dotazů, mne prosím, kontaktujte vnitřní poštou. Níže naleznete  obchodní podmínky tohoto obchodu. 

1. Všeobecná ustanovení

 • 1.1. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím -  Lukáš Maderský, Staňkova 10, Ostrava, 70030, identifikační číslo: 64645002, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, spisová značka S-SMO/320671/12/ŽU, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu  http://www.fler.cz/vendulka-0  (dále jen prodávající). Kontaktní osoba: Mgr. Vendula Maderská.

2. Objednání zboží

 • 2.1. Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova a to jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva posléze vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, nastavené v uživatelském účtu kupujícího.

3. Potvrzení objednávky

 • 3.1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • 3.2. Závazným potvrzením objednávky je kupující srozuměn s celkovou cenou objednávky.
 • 3.3. Objednávka bude potvrzena max. do 24 hodin a kupující bude o ní informován e-mailovou poštou.
 • 3.4. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Účetní doklad sloužící zároveň jako dodací a záruční list bude zaslán elektronicky, na vyžádání i se zbožím.
 • 3.5. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • 3.6. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

4. Ceny zboží a způsob platby

 • 4.1. Ceny jsou platné dle aktuálního ceníku zboží v době objednávky
 • 4.2. Kupující souhlasí s celkovou cenou okamžikem závazného potvrzení objednávky.
 • 4.3. Upřednostňujeme bezhotovostní platbu převodem na účet.
 • 4.4. Č.ú. pro platbu do ČR: 2400311720/2010
 • 4.5. Č.ú. pro platbu na Slovensko: 2400311720/8330
 • 4.6. Podklady pro platbu obdrží kupující elektronicky na faktuře (v případě požadavku, bude faktura přibalena i v balíčku). Faktura rovněž slouží jako záruční list.
 • 4.7. Prodejce nezasílá na dobírku
 • 4.8. Prodejce neúčtuje balné
 • 4.9. Platba bankovním převodem má být uhrazena do 14 dní od vystavení objednávky. Při nesplnění této podmínky, bude zákazníkovi připomenuta povinnost uhrazení objednávky. Pokud se platba nepřipíše do násleujících 7 dní od upozornění, dojde ke stornování objednávky.
 • 4.10. V případě objednání hotového výrobku, bude tento zaslán na adresu uvedenou kupujícím, dle ceníku České pošty http://www.ceskaposta.cz/assets/nastroje/kompletni_cenik.pdf .
 • 4.11. Případné slevy nejdou kombinovat.

5. Dodání zboží

  • 5.1. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. 
  • 5.2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  • 5.3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  • 5.4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  • 5.5. Digitální e-book /autorský popis bude zaslán kupujícímu vnitřní poštou Fleru max do 48 hodin od přijetí platby. 
  • 5.6. O odeslání objednávky bude kupující informován elektronicky.

  6. Odpovědnost za vady, záruka

  • 6.1. Za každých okolností se snažíme vyjít zákazníkovi maximálně vstříct
  • 6.2. Digitální e-book: Z povahy objednávaného zboží nelze na toto zboží uplatnit nárok na vrácení peněz a zboží, protože jednou jakmile je e-book odeslán, nelze vrátit zpět. V případě, jakýchkoliv nejasností v návodu mne prosím kontaktujte, velice ráda Vám pomohu. V případě chyb v návodu nabídnu kompenzaci. Každý případ bude posuzován zvlášť.
  • 6.3. Hotové výrobky: Na prodávané zboží je poskytována záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 6 měsíců pro vztahy řídící se Obchodním zákoníkem a zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců pro vztahy řídící se Občanským zákoníkem. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
  • 6.4. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím výrobku nebo nesprávným skladováním.
  • 6.5. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí.
  • 6.6. Dle § 616 a násl. Občanského zákoníku, v případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

  7. Postup při reklamaci

  • 7.1. Kupující je povinován o reklamaci informovat prodejce  telefonicky nebo e-mailem
  • 7.2. Kupující zašle zboží jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu majitele (viz.kontakt.údaje)
  • 7.3. Kupující je povinen do zásilky uvést důvod reklamace, správnou adresu a doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
  • 7.4. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží 

  8. Odstoupení od kupní smlouvy

  • 8.1. Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona / podnikatele), může do 14 dnů od doručení zboží v souladu s Občanským zákoníkem (§ 53 a násl.) i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit.
  • 8.2. Zboží musí být vráceno nepoškozené a bez zjevných vad způsobených užíváním a to v originálním obalu. Zboží lze vrátit buď zasláním na adresu majitele e-obchodu (doporučenou zásilkou ne na dobírku), nebo osobním doručením po telefonické dohodě na tutéž adresu.
  • 8.3. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu. Ke zboží je nutno přiložit kopii faktury a písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Písemné odstoupení musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodejce hradí kupující, přičemž je kupující povinen uhradit i náklady spojené s původním zasláním zboží a to v účtované výši a to převodem na účet prodejce, vyplacením v hotovosti do rukou prodejce, případně jiným dohodnutým způsobem.

  9. Autorské právo:

  • 9.1. Návrhy všech výrobků a fotografie umístěné na těchto stránkách http://www.fler.cz/vendulka-0 (pokud není uvedeno jinak) – jsou intelektuálním vlastnictvím Mgr. Venduly Maderské © Vendula Maderská 2010-2014, všechna práva vyhrazena a podléhají autorskému zákonu. V případě použití fotografií v tisku, periodiku, časopise, v internetovém časopise nebo zpravodajství (souhrnně editorial použití) požadujeme označení autorských práv přímo a odkaz na tyto stránky http://www.fler.cz/vendulka-0 u fotografie nebo na obvyklém místě. Autorské návody, prodávané v tomto obchodě jsou určeny pouze pro osobní použití, distribuce a jakékoliv komerční využití je zakázáno. Děkujeme, že ctíte autorskou tvorbu a respektujete autorská práva.

  10. Ochrana osobních údajů

  • 10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • 10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").
  • 10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
  • 10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  • 10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  • 10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  • 10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
  • 1.56. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  • 1.57. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  Děkujeme za Váš čas, věnovaný přečtením těchto obchodních podmínek.

  V Ostravě 31.12.2013

  Další prodejní profily
  Komentáře
  Pro vložení komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.
  Blog
  Fler Boxy
  Fler kluby
  Top nominace
  Fotogalerie
   
  Novinky
  Zboží
  Načítá se zboží ...
  Oblíbení uživatelé
  Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.