Táto situácia nie je vôbec jednoduchá. Nechcem tu nikoho hodnotiť ani kázať čo by sa malo robiť. 

Len ma napadlo, čo malé deti?...

Včera som niekde narazila na video, ako deťom vysvetliť... či skôr ich namotivovať k tomu aby si umývali ruky. Bolo to o tom, že mama im do misky s vodou dala (myslím) korenie... a deti tam namáčali prsty, takže mali prsty čierne. No keď mali ruky umyté mydlom nič im na prste neostalo, ba naopak korenie nemalo šancu sa k ich prstíku priblížiť....

Tak som si spomenula na jeden projekt, ktorý sme robili s deťmi v škôlke počas chrípkovej epidémie. Deti sa vymaľovali a uvedomili si, že bacil ktorý nieje na rúčkach, hračkách... vidieť, tam vlastne občas je..

Budeme potrebovať:

- s deťmi väčšinou maľujem na akvarelový papier (vznikajú nádherné obrázky), takže akvarelový papier, môže byť aj obyčajný výkres...

- anilínové alebo vodové farby, štetec

- bielu a čiernu voskovku

- soľ

 

Najskôr si obkreslíme ruku, kľudne obe. Môžme si ruku obkresliť v geste, že si ju s niekým podávame. Alebo môžme nakresliť hračku či vlastne čokoľvek...

Potom pokreslíme celý výkres rôznymi "bacilami" bielou voskovkou. Môžeme to spraviť aj tak, že ich ešte pred tvorením predkreslíme dieťati "tajne" a zavoláme ho až na maľovanie. 

A začneme maľovať... A bacile tam zrazu sú...

Je úplne na nás ako si obrázok vymaľujeme...

Nakoniec obrázok trochu posolíme... Najkrajšie efekty to má s anilínovými farbami...

Počkáme, až obrázok uschne a odrolíme soľ.. A JE TO...

Prajeme veľa zábavy a pevné zdravie všetkým...

Zdravíme z broučej manufaktury.