Jsem ze Znojma a tak je stará keramika Ditmar Urbach mojí srdeční záležitostí. Vyráběla se totiž ve Znojmě. Dlouhé roky jsem kolem rozsáhlé továrny, kde v minulosti tato krásná keramika vznikala pod rukama dělníků a dělnic, jezdila bez povšimnutí. V současné době v ní sídlí nadnárodní společnost LAUFEN CZ a úspěšně zde vyrábí  sanitární  keramiku, kterou vyváží do světa.

     Z dětství si vybavuji veliký nápis na budově ,,Keramické závody Znojmo".  Jako děti jsme si tajně chodívaly hrát do tzv. ,,keramické zahrady" - prostoru za keramičkou, kam se dříve vyléval keramický odpad...Nabíraly jsme jej lopatkami a věřily, že z mokré bílé hmoty něco uplácáme. Naše díla jsme potom nechávaly vyschnout na sluníčku.

     Také si pamatuji veliký výprodej skladu znojemské keramiky, kde se dala za pár korun vybavit domácnost,  když tento závod po dlouhých letech končil - znojemská keramika nedokázala konkurovat záplavě levných výrobků z Číny.  Teprve o hodně let později, s mojí rostoucí zálibou v keramice, jsem si uvědomila, že krásné a oblíbené malované hrníčky, ale i art deco vázy a známé sošky muzikantů značky Ditmar Urbach se vyráběly v mém rodném městě. Toužila jsem se o výrobě této keramiky ve Znojmě dozvědět víc a začala jsem pátrat. Brouzdala jsem internetem, navštívila místní knihovnu, oslovila bývalé i současné zaměstnance továrny, překládala anglické články. Bohužel jsem zjistila, že materiálů a informací se budˇ dochovalo velmi málo nebo jsem neměla štěstí a dosud jsem na ně nenarazila. V téměř všech článcích i regionálních publikacích jsem našla jeden stejný článek, který se s malými obměnami stále opakuje. Zde jej máte v mojí verzi: 

    V roce 1878  vznikl ve Znojmě keramický podnik, jehož zakladatelem a prvním majitelem byl bývalý setník c.k. rakousko-uherské armády Dr. Rudolf Ditmar.  Jednalo se o vůbec první podnik svého druhu v Evropě. Výstavba továrních objektů začala v roce 1879 a trvala rok, v roce 1880 zahájl podnik provoz.  Byly postaveny tovární budova, obytný dům, stáje a založeny zahrady. V první etapě vyráběl tento závod známé znojemské nádobí a z části i selskou majoliku. Postupem doby se začalo také vyrábět umělecké zboží, stolní lampy a od roku 1884 se postupně expedovala i zdravotnická a užitková keramika. Mimo to se do smrti R. Ditmara vyráběly i obkladačky a stavební keramika.

     Rudolf Ditmar zemřel v roce 1895 ve Vídni a podnik se dostal do rukou dědiců - syna Gerharda a tří dcer. V roce 1904 utvořili veřejnou obchodní společnost Kunstthonwarenfabrik Rudolf Ditmar Erben in Znaim.  Továrna nadále prosperovala. V roce 1909 se novými majiteli  stali Richard a Oskar Lichtensternové, kteří vlastnili keramickou dílnu v Dolním Rakousku. Ti nezměnili ani název, ani značku (okřídlené ozubené kolečko s velkým písmenem Z). Přestali ale vyrábět uměleckou keramiku a zaměřili se na strojní výrobu zdravotnické a užitkové keramiky. Firma, kterou vedli bratři Lichtensternovi, měla pobočky v Praze, Miláně, Curychu, Hamburku a Bombaji a pracovalo pro ni až 600 lidí. Od roku 1919 začali spolupracovat se závodem v Teplicích a od roku 1924 byla utvořena a.s. Ditmar - Urbach, v období okupace přejmenovaná na Ostmark-Keramik A.G. Díky postavení dvou tunelových pecí ( v roce 1928 a v letech 1937-38) se továrna stala jednou z nejmoderněji zařízených v oboru výroby keramiky v Evropě. Díky své kvalitě se výrobky této továrny rychle staly velmi oblíbené a našly odbyt na trzích po celé Evropě. 1.3.1945 byla továrna zasažena bombardováním a výroba byla zastavena. Koncem roku 1945 byla továrna znárodněna. V té době se také výrazně zmodernizovala a nesla od roku 1950 název národní podnik Znojemská keramika. V roce 1958 byl podnik přejmenovaný na Keramické závody n.p. Znojmo. V roce 1961 došlo k založení moderních keramických závodů v Bechyni.  V roce 1990 vznikly Znojemské keramické závody a.s. V roce 1995 Keramik Holding AG Laufen zprivatizovala Keramické závody a.s. Znojmo. Roku 1999 došlo k založení společnosti LAUFEN CZ, která ve znojemské továrně sídlí dodnes a vyrábí zde sanitární keramiku.

     Typické značení Ditmar- Urbach Made in Czech republic s okřídleným písmenem Z uprostřed se užívalo od roku 1919. ,,Made in Czechoslovakia" je pro sběratele velmi populární termín. Tento název, který se poprvé objevil po roce 1918, se objevoval na výrobcích ze skla, porcelánu, keramiky a na dalších dekorativních předmětech. Všechny tyto výrobky byly ručně malované.

   A protože je, jak už jsem uváděla, keramika vyrobená ve Znojmě mojí oblíbenou,  věnovala jsem jí ve svém profilu Starý časy samostatnou kategorii. Najdete v ní keramické výrobky značky Ditmar Urbach i Keramických závodů n.p. Znojmo.