Tento blog  je zde k dispozici hlavně pro nakupující a dále pro tvůrce hraček jako takový malý poznámkový blok s radami a tipy, týkajícími se hračky a to především textilní.  Sama tento blog využiji jako místo, kam mohu odkázat všechny vážné zájemce o hračku.

CO JE HRAČKA?

Hračkou ve smyslu nařízení vlády č. 19/2003 Sb. se považuje jakýkoliv výrobek navržený nebo zjevně určený ke hraní pro děti mladší 14 let.

NORMY PRO HRAČKY
Základní požadavky na hračky stanovuje řada norem ČSN EN 71-1 až 71-11, kde se hodnotí bezpečnost hračky. Uvádím číslo normy proto, že ji můžete vidět na otestovaných hračkách.


HRAČKY PRO DĚTI 0- 3 ROKY

Pro děti ve věku do tří let jsou stanoveny hygienické požadavky vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb. Výrobce je povinen u této kategorie hraček dodat Prohlášení o shodě. To se týká hlavně situace, kdy jako výrobce dodáváte hračky do obchodů a galerií ? galeristé si obvykle od vás toto prohlášení vyžádají, protože i po nich je případní kontroloři z České obchodní inspekce požadují.


ZKUŠEBNY

Aby mohl být výrobek uveden na trh jako hračka vhodná pro děti do 3 let, je potřeba provést na ní zkušební testy, které se provádějí ve zkušebnách. U nás např.:
Textilní zkušební ústav v Brně    http://www.tzu.cz/ 
Technický a Zkušební ústav stavební Praha se zkušebnou v Českých Budějovicích   
(Zkušební ústav lehkého průmyslu)    http://www.zulpcb.cz/ 
Institut pro testování a certifikaci ve Zlíně   http://www.itczlin.cz/


Co se na hračce zkouší?

Hořlavost hraček, bezpečnost hraček (mechanické a fyzikální vlastnosti), stálobarevnost  v potu, v otěru, zdravotní nezávadnost, zkouška odolnosti materiálu vůči působení potu a slin, stanovení podílu textilních vláken ve směsích, pevnost a tažnost tkanin a pletenin, pevnost v dalším trhání, pružnost materiálu, obsah migrujících prvků, uvolňování formaldehydu, ftalátu, chemické zkoušení pryže zdravotně nezávadné, způsob balení (přítomnost folií)?

U mechanických vlastností to je např.:
- obsah malých částí a možnost jejich odtržení, hrany a hroty na hračce, obsah fólií, velikost hračky, šňůry na hračce, pevnost švů?

Základní rady pro tvorbu:
Šňůrka, která vyčnívá z tvaru, nesmí přesahovat délku 14 cm, aby nedošlo      k uškrcení dítěte. Předměty nesmí být menší než 3 cm, to je průměr dětského hrdla, aby nedošlo ke spolknutí předmětu. Proto chrastítka, kousátka (příp. našité knoflíky) apod. by měly mít min. velikost 3 cm.

 

 

Zkušebny vydávají po zdařilém ozkoušení tzv. Prohlášení o shodě. Toto prohlášení by měl mít v podstatě každý výrobce, který uvádí na trh hračku. Hračka, která úspěšně prošla zkušebnou, je také označena CE, proto nakupujete-li hračky s tímto označením, můžete spát klidně, protože české normy jsou jedny z nejpřísnějších v EU. Někteří čínští výrobci tento symbol zneužívají a pak jej vysvětlují jako označení China export a hračky jsou samozřejmě bez testů.

Proces ozkoušení hračky je celkem nákladný, základní testy vycházejí zhruba na 15 tisíc a výš. Atest o zdravotní nezávadnosti má omezené trvání. Testy se musejí po třech letech obnovovat.
Další přísnější ozkoušení hračky pak nese označení Bezpečné hračky
(vydává ITC Zlín) a Bezpečná a kvalitní hračka (vydává ZÚLP).

                   

Zvláštní označení, které není v širokém povědomí, je značka Správná hračka, odkaz je na konci, takže můžete hledat tam.

Označení hračky

Hračka by měla mít především označení výrobce. U textilních hraček by navíc měla být značka (logo) všitá pevně do tvaru výrobku příp. vyšita, tištěná apod., aby zkrátka nešla oddělit od výrobku.
Informace, které by měla hračka dále obsahovat:
Název výrobku, rozměry, použitý materiál (správně se mají používat druhové názvy vláken a ne jejich zkratky) a hlavně údaje o údržbě (symboly, návody). Důležitá je také informace o účelu použití a pro jakou věkovou hranici je hračka určena.

Výplně textilních hraček
Dnes se používá výhradně duté vlákno (100% polyester), buď v podobě pavučiny nebo kuliček. Vata či drcený molitan mi nepřijdou moc vhodné, navíc po vyprání pracují a často nepěkně žmolkují. A plnit hračky dostupnějším molitanem (nebo třeba polystyrenovými kuličkami ) je tak trochu za trest (elektrizují). Pro malovýrobce je problém hlavně v nákupu menšího množství vlákna, protože výrobci prodávají ve velkém.


Zajímavé a praktické odkazy:

Sdružení  pro hračku a hru  http://www.sdruzenihracky.cz/

Sdružení obrany spotřebitelů   http://www.spotrebitele.info/rapex.php

E-hračky   http://www.e-hracky.cz/uvod.htm

Časopisy Hračka a hra, Svět hraček, Panenka  http://www.panenka.eu/

Internetový portál Letem textilním světem  http://www.textil-info.cz/svet-textilu/

Multimediální textilní výkladový slovník TexSite   http://cz.texsite.info/Hlavn%C3%AD_strana

Sotex  http://www.sotex.cz/

Pražský veletrh hraček  http://www.veletrh-hracek.cz/

Hračkobraní - letní festival hraček z přírodních materiálů v Kamenici nad Lipou   http://www.hrackobrani.cz/