Návštěva litografické dílny slovem i obrazem

Základní kresba na kameni je zaleptaná vodním roztokem arabské gumy.

image

Kresbu je nutno promastit více do hloubky, přes tenkou vrstvičku arabské gumy.

image

Tiskař Jiří Lípa míchá barvy ze základních pigmentů.

image

Pohled na tiskařský lis. Je to docela velký stroj...

image

Vzhled grafik po vytištění prvních dvou barev - základní kresba a žlutá.

image

Broušení kamene mezi jednotlivými barvami během tisku.

image

Autorka při práci. Kreslení další barvy mastnou litografickou tuší.

image

Další nakreslená barva.

image

Přibyla další barva - modrá...ještě nás čeká červená...celý proces trval 3 dny. Celkem 4 barvy.

image

Nakonec už zbývá jen rozřezat celý náklad na jednotlivé obrázky.

image