...listopad ...na jezerech šumí...

image image

Lind obrázky vznikají intuitivně. Lidé, ponorky, létavci, jezera, tanečnice, pistolníci, barvy... vznikají bez přípravy. Vynořují se a mizí, vykukují a schovávají se a tak lind hledá, nachází a zachycuje fragmenty své fantazie, aby je přenesla na papír, na dřevo, na látku, do textu. Právě teď a tady.

image image

Šumění jsou naplavená dřívka pohupující se po vodě v rytmu stoupající a klesající hladiny. Šumění jsou křídla ptáků, rozrážející vzduch. Šumění jsou listy stromů, chvějící se ve větru. Šumění ve škeblích, šeptání, špitání, šššš...

image image

Na závěr přece jen trochu toho podzimu. A také ztišení v přístavu. Jsme téměř u konce (nebo na začátku, jak kdo chce), u konce s poodkrýváním našeho kalendáře pro rok 2013 Šumění. Lind chtěla poděkovat všem, kteří se na něm podíleli. Bylo mi ctí a potěšením. Děkuji také všem, kteří jste sledovali vznik a vývoj tohoto ojedinělého projektu, stejně tak jedinečného a přece docela jiného, jako bylo před dvěma lety Klíčení.

image

Zítra se schyluje ještě k jednomu konci, ke konci kalendářního roku. Svůj prosinec poodkryje  Natellka

Od soboty bude kalendář Šumění tu na fleru v prodeji u každého z tvůrců cu, em.en, mi.ui, ff design2, gaastoon, Jou Jou, peekaboo books, petpeta, Lenin, chucky, lindart a Natellka