image

Magický čtverec

se skládá z řady čísel, která jsou uspořádána tak, aby jejich součet ve všech směrech, tj. v řádcích, sloupcích i diagonálách, dával vždy stejnou hodnotu.

Nejdříve něco o vzniku magických čtverců - informací je opravdu hodně, jistě si je naleznete na netu, pokud budete mít zájem a doufám že budete, protože toto téma je velmi zajímavé.

Magický čtverec byl objeven v knize z 5. tisíciletí před naším letopočtem v Číně. O tom, co vlastně bylo v Číně v tomto období o magických čtvercích známo, víme jen ze spisu ,který v r. 1275 uveřejnil čínský historik Jang Hui /asi 1238 - 1298/. Jeví se zde souvislost  s I-tingem - v Číně prakticky všechny v vzniklé filozofické systémy se snažily svá východiska i závěry uvést do souladu s I-ťingem.

V arabských textech se magické čtverce vyskytují poprvé v Traktátech Bratří Čistoty, které vznikly pravděpodobně ve druhé polovině 10. století.

Evropané se problémem magických čtverců začali zabývat v 15. století,  prvním

evropským matematikem, který se jim však věnoval systematičtěji, byl Luca

Pacioli /asi 1445 - 1514/.

Obecně vzato je magickým čtvercem nazýváno jakékoliv čtvercové schéma

nejrůznějších objektů, nejčastěji čísel,  nebo písmen, rozmístěných podle

nějakých pravidel.

Nejznámějším čtvercem je Sator  který byl nalezený v rozvalinách Herculaneuma

image

Ve středověké literatuře se také lze dočíst, jak vyryt do amuletů chránil před démony, vytesán do trámů chránil před požárem apod.

Magické čtverce v sobě ukrývají i nezanedbatelnou estetickou hodnotu. Není proto překvapivé, že je lze vystopovat i v umění, zejména pak výtvarném.

Jeden z nejznámějších magických čtverců je zvěčněn na rytině německého malíře Albrechta Durera s názvem Melancholie.

imageimage

Na obrázku je výjev ze stěny proslulé Gaudího barcelonské katedrály. A na

stěně vidíme mírně pozměněný magický čtverec čtvrtého řádu, odvozený z

Dürerova čtverce.

image

Na magické čtverce se můžeme dívat ze různých pohledů – třeba z pohledu matematickéhoVelmi zajímavou knihu, jedinou práci na toto téma v naší republice zpracoval Doc. RNDr.Vladimír Karpenko, docent fyzikální chemie a člen mnoha vědeckých společností jak u nás ,tak i ve Velké Britanii, nebo v USA.Kniha se jmenuje Tajemství magických čtverců, kde je velmi podrobně zaznamenáno vše, co se o těchto čtvercích ví, jejich původ, následný vývoj apod.

 

Pokud nejste zastánci možnosti,  že čtverec funguje na nějaké bázi energií, můžete vše pojmout i z hlediska logického uvažování, třeba zda byste byli schopni si takový čtverec sestavit, za jak dlouho , protože i pro výpočet těchto čtverců existují určitá pravidla - nepřipomíná vám to tak trochu sudoku?

Jádro dnešního Sudoku vzešlo ovšem z latinských čtverců.Dokonce se vytvořením těchto magických čtverců zabývají i na školách nižšího a vyššího typu, jak si můžete sami najít na netu.

Jantry jsou vlastně mandaly, symbolické obrazce, které se používají

k meditačním účelům.

Osobní jantra je magický čtverec vytvořený na základě data narození, který může být amuletem, talismanem, nebo jen tak, pro potěchu oka.

Nebo se na čtverce a jantry můžeme dívat z pohledu energií, kdy podstatu janter tvoří to, co bychom mohli nazvat "tvarovou energií" či "formou energie", v představě, že každý tvar vysílá přesně danou frekvenci a energetický vzorec. Ukázkami prastaré víry v tuto energii tvaru mohou být jantry a mandaly používané ve východní filozofii, Davidova hvězda, pěticípá hvězda, křesťanský kříž, pyramidy a podobně.

V západním světě se rozšířily magické čtverce hlavně v jejich spojení s planetami, kdy postupně docházelo k propojování čísel odpovídajících planet s políčky magického čtverce. A tato tabulka měla posílit vliv určité planety na toho, konkrétního člověka. Magické čtverce patřily ve středověku a na počátku novověku k velmi častým objektům využívaných v léčebných, magických, astrologických a jiných souvislostech.

Astrologické jantry se používaly – hlavně kdysi – když byla nějaká planeta v horoskopu poškozena a pro každou planetu existoval magický čtverec, vyrovnávající nepříznivé vlivy . Toto vytváření mělo svá pravidla, jak se můžeme dočíst v některých starých knihách.

image Německý lékař, filozof, přírodovědec, alchymista, astrolog Paracelsus patříil k průkopníkům léčení pomocí hornin a minerálů., napsal i dílo Archidoxa magica, které je ukázkou léčebného využití magických čtverců v té době.

Někdy je magický čtverec také nazýván čtverec života - jantra. Slovo jantra pochází ze sanskrtu a znamená ochranu – jam znamená držet,udržovat, chránit, být pod ochranou.

Numerologické jantry se nosí jako talismany, které nám přinášejí ochranu a jsou ve formě magických čtverců. Můžeme je namalovat, vyrýt a nosit na krku, nebo zápěstí.

Osobní jantra je vytvořena na základě data narození nositele, kdy se datum spolu s dalšími čísly vepíše do čtverce a opět součty ve všech vodorovných, svislých i diagonálních linií vytvářejí stejný součet – z každého data jiný.

Z této osobní jantry se dají podle čísel které vyjdou, vyčíst informace o jeho nositeli - trochu jinak než z numerologické mřížky.

Ve svém obchůdku mám na prodej minerály – zpracované Tiffany technikou,které jsou k tomuto připraveny.

Ale nemusí to být vždy šperk,který nosíte -  Jantra může být třeba ve formě těžítka, talismanu a pod. záleží na fantazii, kde vám bude příjemné tato čísla vidět.

Takto vypadají některé osobní jantry, které jsem vytvářela, abyste měli představu.

image

Zajímavé je na nich to, že vás to neustále nutí sečítat všechny roviny ve čtverci, jestli skutečně vyjde stejný součet.

čerpáno: Karpenko -  Tajemství magických čtverců