Málokdo z nových prodejců  asi ví, že jsme krátce po vzniku Fler v roce 2008 – my prodejci , vzali pod svůj patronát dvě děti z Afriky, kterým platíme  už třetím rokem školné.

Nikde jsme o těchto aktivitách moc nepsali, považovali jsme to za samozřejmost, ke které jsme se dobrovolně rozhodli, nicméně nyní bychom potřebovali pomoc v podobě dalších nadšenců.

 

Další termín pro platbu je 15.7 a potřebujeme 2400.- pro Susan a 4800.- pro Simona

momentálně je na kontě 666,- Kč z prodaných výrobků a příspěvků v hotovosti

I když nás je v klubu kolem stovky, nyní po třech letech někteří prodejci skončili, u některých vyhaslo počáteční nadšení, takže nás činných nezůstalo mnoho.

Proto kdo jste pozapomněl, tímto prosím, ozvěte se Katy

Nicméně se cítíme dětem zavázáni a myslíme, že by bylo nefér přestat dětem školné platit, což teď v podstatě hrozí a není nikde záruka, že pokud bychom placení ukončili, že by našli někoho nového, kdo by jejich studium podpořil.

Příspěvky na školné dětem získáváme prodejem šperků, nebo nějakou částkou v hotovosti.

Před dvěma lety jsme založili také klub s informacemi o Susan a Simonovi

https://www.fler.cz/fler-kluby?action=detail&id=66

Proto, kdo by chtěl pomoci prodejem svého šperku, nebo malou částkou přispět na jejich vzdělání, budete vítáni.

https://www.fler.cz/blog/pomoc-africkym-detem-pripojte-se

zde Susan -

https://www.fler.cz/blog/adopce-susan

image

zde Simon

https://www.fler.cz/blog/adopce-simona

image

 

Jak je možné tento projekt podpořit:

1) věnovat nějaké své zboží na pomoc našim dvěma dětem (na hlavní foto přidat logo, do popisu informaci, že vytěžek půjde na charitu a odkaz na klub) - info o výrobku a odkaz na zboží pak dát do diskuze klubu. Po prodeji se pak výtěžek za prodanou věc bez provize a poštovného Fleru pošle na konto uvedené na nástěnce.

2) dát info o klubu a této záležitosti na svůj profil

3) podpořit tento projekt přímo nákupem nějakého zboží věnovaného na tento účel,  nebo přímo posláním peněz na účet

4)nebo zakoupit nějaký výrobek zde ve Flerboxu

více informací v klubu

 

Děkuji za nás všechny - Dag