Na Novém Zélandu se o ovci říká: kdyby neexistovala, my bychom ji stvořili. Ale tohle užitečné zvíře existovalo už dlouhou dobu před objevením Zélandu, takže my jsme ho mohli jen přivézt a přizpůsobit jej zdejšímu podnebí.

 

První ovci přivezl ještě sám legendární kapitán Cook. Byl to párek merinových ovcí, které přežily dlouhý a náročný převoz, ale nedá se říct, že by na Novém Zélandu prožily dlouhý a šťastný život (přivezeny 1773, pošly 1774). Ale i za tak krátkou dobu stihly v tomto rajském koutě světa přivést na svět potomky a později se k nim přidaly další. Připlouvaly především ze severní Evropy, spolu s lidmi a jejich věcmi, domácími zvířaty, skotem a především velkými zkušenostmi v chovatelství. Chovatelé se snažili vyšlechtit ekonomicky nejvýnosnější ovci, která by přinášela co nejvíce vlny a masa zároveň. Takže dnes je Nový Zéland jedničkou v produkci vlny a jehněčího. Chov ovcí je základním kamenem novozélandské ekonomiky.

 

Chovatelství Nového Zélandu stojí na třech pilířích -  třech plemenech ovcí  -  a nejznámějším z nich je samozřejmě merinka.

 

 

Merinové ovce jsou pravděpodobně, co se klimatu týče, ty nejchoulostivější a proto se farmáři pokoušeli vyšlechtit je tak, aby získaly hustší srst. Drahocenná vlna se pro ně stala doslova bájným „zlatým rounem“, pro které se nemuseli vydávat nijak daleko; spokojeně se páslo na zelených pastvinách v okolí.

 

Dalším a neméně oblíbeným plemenem, je plemeno Romney.

 

 

 

Romney, plemeno s dobrým výnosem masa i vlny, bylo přivezeno z Anglie a bylo vhodné  nejen do zdejšího podnebí, ale především jako genetický materiál. Stalo se základem pro další plemena jako např. Perendale.

 

Goeffrey Sylvester Peren z univerzity v Massey se v padesátých letech pokoušel vyšlechtit odolné plemeno, které by bylo schopno pást se na jakýchkoli pastvinách a za každého počasí tak, aby si farmáři obdělávající půdu vysoko v kopcích mohli také pořídit malý chov. Peren zkřížil plemena Romney a Cheviot a křížení bylo natolik úspěšné, že Australané v roce 1975 oficiálně uznali nové plemeno Perendale a sami je přejali do chovu.

 

 

 

Dalším, kdo se zabýval výzkumem chovu ovcí byl profesor Francis William Dry. Objevil gen, který ovlivňuje hustotu vlny. Ten také experimentoval s plemenem Romney, ale jen do té doby, než mu to stát v zájmu zachování čistoty plemene Romney zakázal. O jeho práci však projevili zájem Angličané, nové plemeno získalo celosvětovou popularitu a dnes se na pastvinách Zélandu a Austrálie pasou obrovská stáda plemena Drysdale.

 

 

 

Ale nejúspěšnějším z nově vyšlechtěných plemen je plemeno Corriedale. Za svůj vznik vděčí tvrdohlavému experimentátorovi Jamesi Littleovi.

 

Pocházel ze Skotska, kde se v roce 1834 narodil do starobylého rodu chovatelů ovcí. Celý Jamesův život byl s jejich chovem úzce svázán, už od dětství jim například dával jména. Jedné z ovcí, které přivezl na Nový Zéland, říkali Corrie. Tou dobou byl James už ambiciózním mladým mužem. Ozval se na inzerát doktora Webstera shánějícího hlavního honce pro pastviny, které se shodou okolností nazývaly Corriedale. James si s sebou přivezl několik jehňat plemene Romney a na pastvinách začal experimentovat -  zpočátku křížil dlouhosrsté berany Romney a Lincoln s ovcemi plemene Merino, později z jejich potomků vybíral nejlepší kusy a křížil je znovu. V roce 1869 odchází od doktora Webstera, ale se skotskou tvrdohlavostí pokračuje v křížení. Roku 1890 se mu daří vyšlechtit nové plemeno, které nazývá, po své ovci Corrie a pastvinách doktora Webstera, Corriedale. Plemeno bylo oficiálně uznáno v roce 1911 a James poté odchází na odpočinek. Jeho celoživotní dílo v poklidu spásá pastviny celého světa dodnes. 

 

 

  

 

V roce 1932 bylo z pastvin Austrálie dovezeno na Nový Zéland ještě jedno exotické plemeno, které se úspěšně adaptovalo a chová se tu dodnes. Jde o plemeno Polwarth - křížence plemen Merino a Lincoln.

 

 

 

 

 

A zde jsou charakteristiky vlny podle tloušťky:

 

Merino 18-24 mikron
Corriedale 24- 30 mikron
Romney 28-34 mikron
Peredale 34-36 mikron

Drysdale 38-40 mikron
Lincoln 38-42 mikron
Lester 32-38 mikron

Polwarth 21-24 mikron

 

 

V našem obchodě můžete koupit Merino.

 

Zdroj: internet

Překlad: Natalie Ilinská

Korektura: kurnikshopa