Dne 22.9. 2017 jsme všichni uživatelé a zaměstnanci Sdružení Filia navštívili výstavu REHAPROTEX 2017 v areálu BVV, veletrhy Brno.

Sešli jsme se ve vestibulu hlavního nádraží a odtud jsme dojeli tramvají na zastávku Výstaviště, prošli podchodem až ke vstupní bráně. Před vstupem jsme na pokladně vyzvedli vstupenky pro uživatele a jejich doprovod, a vstupenku přes firemní pozvánku / voucher. Po překontrolování jsme prošli vstupní bránou, kde byl každý uvolněn jít samostatně, ale následně společně vyhledali vstup do pravého traktu pavilonu A, část A2.

Při vstupu do pavilonu byla přednášková část, kterou zastřešila Liga vozíčkářů k právní způsobilosti a pečování o ZTP a ZTP/P, opatrovnictví atd. Většina uživatelů byla samostatná a šla si prohlédnout výstavní stánky s různými typy služeb, volné prodeje produktů chráněných dílen i produktů pro hendikepované občany.

Vstupenky byli vydány poměrně rychle na počet naší skupiny. Velice se nám líbila návštěva podobných výrobků, jaké jsou z naší chráněné dílny. Uživatelé, měli radost, když se setkali i s lidmi, které znali ať jako bývalé kolegy, nebo kamarády.

Většina z vystavovatelů byla směřována na tělesně hendikepované, ale byli zde i vystavovatelé z Kanady, kde měli výrobky se spolupodílením ČR. Výstava se konala v pavilonech A1 a A2.

Přejeme Vám hezký den.