Historie šperků je stará jako lidstvo samo. K nejstarším zmínkám patří nálezy mušlí z území dnešní Izraele, které zdobili lidská těla již před 100 000 lety, což je o 25 tisíc let dříve, než se předpokládalo. Mušle byly nalezeny ve čtyřicátých letech minulého století v severní Africe a dnes jsou uloženy ve francouzských a britských muzeích. 

Ozdoby ve formě jednoduchých náhrdelníků se používaly již ve starší době kamenné. Oblíbeným materiálem pro výrobu náhrdelníků byly zejména perly, zuby a kosti zvířat, rybí obratle, mušle a ulity. Hojně se používaly i jantar a kameny, zejména pazourek. Na jihu Ruska se na pradávných nalezištích nalezly dokonce i šperky z mamutích klů 

I v této době se šperky využívaly nejen k okrašlování těla ale i jako talisman přinášející štěstí a jako amulet, který měl svého nositele chránit před zlem. 

Postupem času se šperky začaly vyrábět z drahých kovů, které se získávaly jednoduchými postupy, uveďme například těžbu zlata Keltskou kulturou na území Čech, a to zejména na řece Otavě, kde z bohatých zlatonosných nalezišť získávaly cenný kov rýžováním. Keltové však ze zlata nevyráběly jen šperky, ale i mince, tzv. zlaté statéry, zlato používaly i k obchodním a náboženským účelům. 

Šperky provázely v minulosti svého majitele celý život, ale mnohdy byly vkládány do hrobu na jeho poslední cestu. V hrobkách faraonů byly nalezeny mimořádně cenné a vzácné poklady ze zlata, perel, drahých kamenů, ale i dřeva a různých jiných materiálů. 

Používání organických surovin na výrobu šperků ustoupilo s rozvojem zpracování mědi,  bronzu a později i drahých kovů a drahých kamenů, poněkud do pozadí, ale nikdy nezmizelo úplně. 

O tom si ale povíme zase příště.