* * *

image

Když jsem spočítala, kolikže jsem těch nevadnoucích knoflíkových květů stvořila, zamyslela jsem se.

image

Třináct. A hned mě pověrčivě přišlo na mysl, že to číslo nosí neštěstí.

Co je to vlastně pověrčivost? Víra v nadpřirozenou schopnost věcí nebo dějů ovlivňovat budoucnost. A jsem vůbec pověrčivá? Asi v hloubi duše ano, vždyť pověry jsou součástí tradic, ve kterých jsem vyrůstala. Občas hledám knoflík při setkání s kominíkem, počítám kukaččino kukání, pod padající hvězdou si něco pěkného přeji,  klepu na dřevo. Ale jak tak čas běží, kominíků ubývá, i těch kukaček, když padají hvězdy většinou spím, ještěže to nějaké dřevo zbylo. A tak si vytvářím pověry svoje vlastní. Potrpím si na různé předměty pro štěstí, které nosím nejenom u sebe, ale i na sobě. Hodně jich mám doma, poblíž míst, kde se nejvíc zdržuji. Nejsou to obligátní čtyřlístky nebo nedejbože zaječí pacičky, spíš všelijaké drobnůstky od mých nejmilejších, jimi dotýkané. Také věcičky z různých míst, hezkými vzpomínkami posvěcené.

* * *

Číslo třináct, šťastné či nešťastné?

Jak pro koho, jak kdy a jak kde. Posuďte sami.

* * *

1* Číslo 13 je často určováno za nešťastné. Některé hotely nemívají třinácté podlaží ani takto očíslované pokoje, zrovna tak v některých letadlech nenajdete řadu třináct, někdy sportovci nedostávají toto startovní číslo.

2*  V mnoha kulturách symbolizuje třináctka počínající dospělost. Definitivní konec bezstarostného období dětské nevinnosti. Těžko říct, zda je to šťastný, či nešťastný přelom.

3* V tarotu třináctka symbolizuje smrt, ale nejde jen o zlé znamení. Symbolizuje odpoutání, uvolnění, transformaci a směřování vpřed. 

4* Židé považovali třináctku za nepříznivou, třináctým písmenem v hebrejské abecedě je písmeno M. První písmeno ve slově "mavet", které znamená „smrt". Ale není to tak jednoznačné. Autoři Kabaly po staletí opisovali prastaré utajované moudrosti. Nechybí mezi nimi poznámka ke slovům Achad /jednota/ a Ahaba /láska/, jimž přísluší číselná hodnota třináct. 

5* Pro Sikhy je toto číslo šťastné, pandžábsky se řekne "tera", což také znamená „tvůj“.

6* Předkolumbovské kultury Mezoameriky považovaly třináctku za posvátnou, rozlišovaly např. třináct vrstev nebe.

7* Pátek třináctého prý přináší smůlu v mnoha zemích, pravděpodobně z těchto důvodů:

8* Reálný základ má tato pověra v pátku 13. října 1307. Tento den začal francouzský král Filip IV. Sličný pronásledovat a zatýkat templáře po celé Evropě, mučit je a popravovat. Tím zanikl jejich řád. 

9* Starší událost se datuje v pátek 13. listopadu 1002, kdy nařídil anglický král Aethelred popravu všech Dánů žijících v Anglii kvůli častým dánským nájezdům.

10* A ještě starší událost je popsaná v Novém zákonu, ukřižování Ježíše Krista na Velký pátek. Při poslední večeři sedělo u stolu třináct lidí, třináctý byl Kristův zrádce Jidáš Iškariotský.

11* V severské mytologii lstivý bůh Loki jako 13. host přijel na božskou večerní oslavu. Trikem přiměl jiného hosta, aby boha dobra a míru zastřelil šípem a tím uvrhl svět do chaosu.

12* Pro většinu Řeků je považován za nešťastný třináctý den v měsíci, pokud připadne na úterý. Kvůli pádu Konstantinopole v roce 1453 do rukou osmanských Turků, který znamenal definitivní zánik Byzanské říše.

13* Ani v Japonsku nejsou ušetřeni neblahého působení tohoto čísla. Gautama Buddha, zakladatel buddhismu,   zemřel  13. října 484/3 př. n. l., proto se 13. se nemají konat žádné svatby.

* * *

Jaká je třináctka pro vás? Jste vůbec pověrčiví?

Nevstáváte v pátek třináctého z postele, děsíte se černých koček přes cestu?

Mimochodem, víte že záleží na směru přeběhnutí?

Přebíhá-li kočka zprava, přináší velké neštěstí a je lépe počkat, až před vámi bude po cestě pokračovat někdo jiný. Běží-li zleva či jde proti vám, značí to pravý opak a nenechte se nikým na cestě předejít.

Znáte ještě jiné pověry a věříte jim ?

             

* * *

obrázek kočky - zdroj Pinterest