Naši milí  příznivci,
vždy po vydání blogu si říkám, copak asi bude příštím tématem,
jestlipak mě přijde nějaké do cesty.

A přišlo. Dneska delší, ale kdo dočte do konce vyhrál!

Je to téma, které se týká úplně každého, co tu jste, nás všech.
A možná ještě více budoucí generace, jejiž zdraví a prosperita je hodně odvislá od toho,
jak budeme my zodpovědní.

Navedly mě na něj včely.
Nebo čmeláci? Ale ono je to fuk.
Obojí jsou pro nás totiž podobně důležití.
A s oběma se posledních 20 let děje něco záhadného.
Prostě mizí. Nikdo neví úplně přesně proč.

 Ono záhadné mizení bylo nazváno Kolaps kolonií (v angličtině Colony Collapse Disorder, CCD).
Projevuje se zvláštními a unikátními příznaky.
Jako kdyby se včely zapomněly ze svých cest vracet do svých úlů.
Populace včelstva klesá až do okamžiku, kdy se celá včelí organizace zhroutí,
neboť počet pracujících včel dosáhne podkritického množství a v úle zbude
příliš málo včel na jeho zásobování.
Kolem zasaženého úlu neleží mrtvá tělíčka včel. V úle zůstane královna, larvy a mladé včely.

Úbytek však drasticky pociťují i čmeláci.
Čmelák byl na přelomu roku celosvětově zařazen na seznam ohrožených druhů.
Za posledních 20 let jeho výskyt klesl o 87%.

            

 Příroda pohlednice ~ včela je život  

Jen tak mlhavě tušíme, že by jejich chování mohlo způsobovat něco,
co jsme teprve nedávno "vymysleli" a co nás úplně zaplavilo.
Totiž sítě. Bohužel ne ty pavoučí, ale technologie zasíťování celého povrchu zemského.

Již brzy, nejpozději do roku 2020 se nad našimi hlavami bude klenout nová obloha.
Obloha složená z ještě zesílenějšího "zasíťování", onen velký zázrak,
který k nám přišel z USA a to technologie G5.

Bude pro nás prokletím nebo požehnáním?

Oni již vědci o něm celkem psali, ale vypadá to, že to nikoho zatím příliš nezajímá,
nebo je v tom nevědomost?
Jejich vyjářední obav a žádost o hlubší prozkoumání negativních účinků,
než se ona technologie celoplošne spustí je tu.
Mezinárodní žádost stovek vědců z celého světa o zastavení instalací
těchto sítí a prověření účinků na zdraví: https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal.

V češtině najdete překlad a podrobné vysvětlení zde: //static1.squarespac//.

  Petice proti zavádění 5G internetu, který je aktuálně v následujících dvou letech plánován
k postupnému zavádění, s finálním cílem pokrýt časem celou planetu (skrze satelity z vesmíru)
na každý kousíček země. Nezbyl by ani kousek divočiny, které by nezasahovalo mikrovlnné záření.
  Na celém světě objevují vědecké důkazy, že EMF, RF, 3G, 4G, 5G, WiFI a WiGIG způsobují rakovinu, zabíjejí včely, vyhánějí divokou zvěř a snižují kvalitu zdraví a života lidí.
Jde o mikrovlnné záření, poškozující všechny živé tvory.

Pro velké firmy představují nové technologie obrovský byznys, protože se prodá spousty nových přístrojů, lze zaplavit trh i infrastruktury měst dalšími produkty.

Je důležité, aby náš svět neřídily korporace, ale aby se všichni "obyčejní" lidé vyjádřili
ve prospěch svého zdraví a života.

Podepsat výzvu můžete zde: https://www.5gspaceappeal.org/.

A na závěr ještě trochu faktů. Věděli jste?
Ze 100 druhů zemědělských plodin, které poskytují 90% potravin na světě,
je přes 70% z nich opylováno včelami. Jenže včely hynou.
Ukazuje se, že roztoč, který je napadá napadá především oslabené včely.
RNDr. Ulrich Warnke ze Sárské univerzity (SRN) zveřejnil nedávno své dlouholeté výzkumy
týkající se zdraví včel.
Podle něj je naprosto alarmující, že imunitní systém včel je v posledních letech
dosud nevídaným způsobem oslaben, u některých včel se vyskytuje pět až šest infekcí současně.
Toto oslabení imunity včel dává do přímé souvislosti se změnami elektromagnetických polí,
v nichž se včely pohybují.
Podobně tak ztrácení se včel je podle něj způsobováno dezorientací a ztrátou navigace
vyvolanou uměle vytvářenými vysokofrekvenčními technologiemi.
A to bylo ještě v době před nástupem nynější 5G.
Francouzští vědci zaznamenali již po desetiminutové expozici rajčat
vysokou frekvencí stresové procesy v rostlině – podobně jako při poranění.
Narušení jejich přirozeného prostředí má dalekosáhlé následky pro nás. Budeme lhostejní?
Vytvořili jsme iluzi, že v 21. století si svými technologickými možnostmi
jsme schopni ve všem zajistit nezávislost.
Včely nám však připomínají, že dnešních 7 miliard lidí je více, či méně závislé na služebách přírody.

Služby, jež příroda lidstvu poskytuje zdarma, lze v měřítcích lidské ekonomiky
odhadnout na mnoho bilionů dolarů.

Kromě toho je mizení včel spojováno s dalšími faktory.
Jsou mezi nimi používání pesticidů, znečištění ovzduší a paraziti,
elektromagnetická pole poblíž vedení vysokého napětí a vysokofrekvenčních zařízení,
hazardy geneticke manipulace /GMO,
které narušují jejich buněčnou strukturu a ubývání kvetoucích rostlinných ploch.

Mobilní telefony jako možnou příčinu mizení včel vidět nechceme.

Loni na jaře přitom vědci z Pandžábské univerzity Veda Prakash Sharma a Neelima Kumar zveřejnili zprávu
o výsledcích své studie, jež tvrdí, že hlavní příčinou úmrtí včel
je elektromagnetické záření z mobilních telefonů v důsledku poruch schopností včel k orientaci v prostoru.
Co uděláme pro jejich/naši záchranu?

"Zamezte šíření genetických manipulací na vaše pole a ochraňte tyto tvory před obrovskou pohromou, která by zastihla vás a vše živé.
Zabraňte rozšiřování vysokofrekvenčních technologií, které jim permanentně brání najít cestu domů.
Každý rod má individuální frekvence, podle nichž se tito pomocníčci orientují, aby nalezli svůj úl.
Jemné frekvence, podle nichž se orientují se naruší a oni neslyší vibrace volání své královny.
Zatoulají se a jsou vystaveny jisté smrti. To se přenese také na další generace a vyvolá řetězovou reakci.
" K. Simoné, Odhalení I.

NEJAKTALNEJŠÍ INFO ... nedávno schválený zákaz opět zrušili,
tzn. další obrovský nepřítel našeho zdraví a zdraví včel opět na scéně.
Každý nemocný by měl vládu zažalovat za tyhle hazardy nepochopitelné.

//glyfosat nema nahradu//...

Děkuji vám, kteří jste dočetli až sem a kdo nejste lhostejní.
Najdeme cestu, tak jako jsme si našli k sobě navzájem.
Témata dnešní doby jsou vážná, ale  zůstává spousta naděje.
Tu vnímám i při pohledu na úžasnou tvorbu šetrně tvořících.
Nakoukněte, prohlédněte jejich výrobky a udělejte radost sobě nebo vašim blízkým.
A nezapomeňte poslat hlasy!
Nashledanou příště.

Anketa se načítá ...