Přelom května a června je obvykle dobou obhajoby bakalářských, diplomových či dokonce dizertačních prací. Vychystávání vybrané krmě pro komisi i prostý lid studentský, slavnostní šat, nervozita... Pobavil mne arch papíru nalepený na dveřích učebny pro přípravu obhajujících.

 

Průvodce vědeckým žargonem

 

je již dlouho známo - nezjistil jsem si původní pramen

projevuje se tu určitý trend - tyto údaje jsou v podstatě bezcenné

ačkoli nebylo možné dát na tyto otázky jednoznačnou odpověď - pokus se nezdařil, ale i tak doufám, že jej budu moci publikovat

k podrobnému studiu byly vybrány tři vzorky - ostatní výsledky nedávaly smysl

typický průběh výsledků je zobrazen - tento graf se mi mimořádně povedl

tyto výsledky budou obsahem příští studie - snad se do ní jednou pustím, pokud mě k tomu někdo dokope nebo poskytne finanční prostředky

z vlastní zkušenosti - jednou

v několika případech - dvakrát

panuje názor - já si myslím

panuje všeobecný názor - pár kolegů si to myslí taky

platný v řádu daných veličin - neplatný

podle statistického výzkumu - říká se

statisticky vyjádřený odhad významu zjištění - bohapustý dohad

pečlivá analýza dosažitelných údajů - tři stránky poznámek se mi rozmazaly, když jsem na ně zvrhl kafe

je jasné, že bude třeba vykonat ještě mnoho další práce, než budeme schopni porozumět tomuto jevu v jeho celistvosti - já mu nerozumím

po následné práci mých kolegů - ani oni mu nerozumějí

děkuji Josefu XY za asistenci při pokusu a Věře YX za přínosnou konzultaci - Josef XY práci udělal a Věra YX mi vysvětlila, o co jde

nesmírně významná oblast výzkumné práce - naprosto zbytečný úkol, který mi zadala komise

doufám, že tato studie podnítí další výzkum - já s tím končím

 

 

 Hodně štěstí zkoušeným či obhajujícím! :-)