Při hrabání ve skříni jsem objevila kus silnější žluté látky. Po důkladném zvážení z toho vznikly tři polštářky. Jejich fádnost jsem se pokusila oživit jednoduchým vyšitím kytiček a ozdobení rokailem.