Bedýnka tato archivační založena byla, by čtyřstou třicátou šestou Chvalinovu nedělní chvilku poesie uchovala.

 

Duben
ze sbírky Obyčejný rok

Nesmělé hostesky
roznáší keříky
zlatého deště.

Teplému závětří
bledý květ meruněk.

Zem ještě
svírají přímrazů kleště,
bujarost proniká
z rozeplých halenek.

Podaným úžasem
něžných ruk
ční vzdechy k výšinám.

Narůstá jarní chrám.

Zelené koberce
malují plochy luk.

Nechci být sám!

Otvírám úkryty,
básnivé pocity,
hrám.

Děkuji hosteskám,
že radost,
svou mladost,
rozdaly zahradám.

Báseň tato jest bez nahrávky.

 

Do bedýnky archivující předchozí Chvalinovu nedělní chvilku poesie lze skulinkou touto nahlédnouti, pro tu následující se do poličky horní natáhnouti račte.   
Do sálu, v němž nejčerstvější Chvalinova nedělní chvilka poesie servírována jest a kam jsou do kartotéky všechny záznamy archivační přehledně zařazovány, lze se za pomoci vstupenky této prosmeknouti.