Bedýnka tato archivační založena byla, by třístou osmdesátou čtvrtou Chvalinovu nedělní chvilku poesie uchovala.

 

Apríl
ze sbírky Obyčejný rok

Těkavý Apríle!
Tvé dny jsou opilé
a plné rozmarů.

Držíš svou náladu.

Střídavý smutek, žal,
i bujné veselí.

Ze staré pověry
koluje
tvá věčná vrtkavost.

Přes to jsi dobrý host.

V chytráckém šprýmařství
vedeš svůj prim.
Jemu rozumím. -

Máš svůj typ.
Umíš jej bodře vzít,
v pravý čas proměnit.

I z kalné kaluže
vyloudit vtip.

Báseň tato jest bez nahrávky.

 

Do bedýnky archivující předchozí Chvalinovu nedělní chvilku poesie lze skulinkou touto nahlédnouti, pro tu následující se do poličky horní natáhnouti račte.   
Do sálu, v němž nejčerstvější Chvalinova nedělní chvilka poesie servírována jest a kam jsou do kartotéky všechny záznamy archivační přehledně zařazovány, lze se za pomoci vstupenky této prosmeknouti.