Bedýnka tato archivační založena byla, by třístou čtyřicátou pátou Chvalinovu nedělní chvilku poesie uchovala.
Račte se zastaviti v oka mžiku svátečním a nechte se obklopiti povznášející miniaturou hudební, vzdáleným hlasem Mistrovým...

 

Jsem spjatý s přírodou
z pásma Stařiček Janaček

Jsem spjatý s přírodou.
Prostým lidem mého kraje.

Dolem i oblohou
moje hudba hraje.

Ku poslechu jest báseň tato v přednesu Chvalinově zde.

 

Do bedýnky archivující předchozí Chvalinovu nedělní chvilku poesie lze skulinkou touto nahlédnouti, pro tu následující se do poličky horní natáhnouti račte.   
Do sálu, v němž nejčerstvější Chvalinova nedělní chvilka poesie servírována jest a kam jsou do kartotéky všechny záznamy archivační přehledně zařazovány, lze se za pomoci vstupenky této prosmeknouti.