Bedýnka tato archivační založena byla, by třístou devatenáctou Chvalinovu nedělní chvilku poesie uchovala.
Neslyšný verš z první sbírky básnické, již byli jsme s Mistrem před lety deseti pospolu připravovali, a vzpomínka naše - tak neuvěřitelně čerstvá - na vzácné odpoledne před lety dvěma pospolu prožité.

Mistře, snad víš. Snad víš, že my dbáme. Že neustáváme. Že Tvá poesie žije navěky - a Ty v ní. To víme my! Jistojistě! Posíláme Ti kaštánky a děkujeme za každý poklad, za každý okamžik.
Petr&Jana (suita Tvá, Tobě navždy oddaná)

 

Vím
ze sbírky Básnická ruleta

Vím, že nedbáte mého hlasu,
vy, ochránci a svědomí času.

Chci vyzývat světla krásu,
co v příteli mém -
v rodném kraji tuší.

Co na dveře buší
v mé zavilé romantické duši.

Báseň tato jest bez nahrávky.

 

Do bedýnky archivující předchozí Chvalinovu nedělní chvilku poesie lze skulinkou touto nahlédnouti, pro tu následující se do poličky horní natáhnouti račte.   
Do sálu, v němž nejčerstvější Chvalinova nedělní chvilka poesie servírována jest a kam jsou do kartotéky všechny záznamy archivační přehledně zařazovány, lze se za pomoci vstupenky této prosmeknouti.