Už samotný dům manželů Jana Svatoše a Štěpánky Baškové může v kontextu středočeského maloměsta Kostelce nad Černými lesy působit na návštěvníka či kolemjdoucího trochu jako zjevení. Spojení ducha místa s moderní, nadčasovou architekturou Jana Línka dává celému obytně-pracovnímu komplexu (dům, zahrada, ateliér, věž) charakter výjimečnosti, vznešenosti,… zázraku. Tento dojem výrazně umocňuje nejnovější objekt, který byl „rukou“ téhož architekta postaven jako součást komplexu v loňském roce - galerie.

„Galerie je orientována především na keramickou plastiku a její ambicí je nabídnout příležitost předním našim i zahraničním keramikům-sochařům, kteří nemají u nás příliš možností prezentovat se v adekvátním noblesním prostředí“, přibližuje majitel galerie Jan Svatoš hlavní motiv pro vybudování unikátního výstavního prostoru. Ten na ploše dvou podlaží, propojených originálním točitým schodištěm, představuje tvorbu autorů české keramické špičky (namátkou Grosseová, Šilar, Wernerová, Laštovička, Martiník, Š. Radová, Oliva, Kožíšek), jeho část je ponechána pro aktuálně probíhající autorskou výstavu.

Keramika nezůstává uzavřena pouze uvnitř galerie, ale zdobí a oživuje i přilehlé plochy a prostory - nádvoří před galerií (členitá kamenná zídka slouží jako netradiční posezení pro návštěvníky a zároveň jako „podstavec“ pro artefakty), dvorek i rozsáhlou zahradu. Vše je pak možno v příjemném odstupu přehlédnout z věže, která nabízí pohledy nejen na celý komplex, ale také na renesanční kostelecký zámek i širou okolní krajinu.

Výjimečnost kostelecké galerie však není jen výsledkem kvalit jejího tvůrce - architekta. Minimálně stejnou měrou se zde odráží zkušenost, vkus a vhled jejích provozovatelů. Jan Svatoš - dlouholetý majitel České keramické manufaktury, která zejm. v devadesátých letech minulého století produkovala kvalitní užitkovou kameninu, má kromě galerie „na starosti“ aktuálně i celé město. Štěpánka Bašková - výrazná tvůrkyně na poli ateliérové keramické tvorby - je nejen kurátorkou galerie, ale k celkové kvalitě zde podstatně přispívá rovněž jako autorka svou tvorbou. Svou aktivitou pak oba kostelečtí patrioti potvrzují i snahu udržet alespoň touto formou (vedle stálé muzejní expozice a pravidelných hrnčířských trhů) zdejší dlouholetou hrnčířsko-keramickou tradici.

Galerie Jan Svatoš

Prokopova 1095, Kostelec nad Černými lesy

www.galerie-svatos.cz

Aktuální výstava: Jana Krejzová - Dotýkání

Publikováno na Artkeramice, červenec 2011