„Uvnitř bylo vidět spoustu vysoké trávy, šla klukům až nad hlavu, a taky nějaké keře a dosti šešro. Pod jedním keřem stál kamenný trpaslík a usmíval se. Měl čepici ještě trochu červenou, ale ostatní barvy už byly pryč, deště je vzaly. No prosím, ještě že trpaslík byl kamenný, toho se žádný kluk nemusí bát.“

 

...krátký úryvek z knihy Jiřího Trnky ZAHRADA. Ze zahrady tajemné, plné dětských snů a klukovských dobrodružství. K této Zahradě, která oslaví již 59 let, přibyla mladší sestra - ZAHRADA 2. Ta se narodila před lety šesti a dosud pro vás vyrostla a vykvetla v několika českých městech. Poslední dobou se jí však moc nedaří - tráva chřadne, z keřů opadávají květy a na trpaslíka sedá prach. Zahrada 2 je totiž závislá na návštěvnících procházejících se sály galerií. Výstava (či instalace) představuje nejen svoji starší sestru, ale i tvorbu jejího autora. Navíc umožňuje divákům její příběhy prožívat přímo v daném prostoru.

 

I stalo se, že i ona je obětí dnešní doby. Doby, kdy naše muzea a galerie zejí prázdnotou, případně využívají internetové prostředí k virtuálním prohlídkám.

 

Zahrada 2 vznikla jako druhý výstavní počin připomínající tvorbu Jiřího Trnky při projektu Plzeň-evropské hlavní město kultury 2015. Obě výstavy se na podzim 2019 spojily pod jednou střechou v GASKu - v Jezuitské koleji v Kutné Hoře při souhrnné výstavě – V ZAHRADÁCH IMAGINACE.

Přišla však první vlna nešťastné pandemie a brány výstav se poprvé uzavřely. V květnu 2020 se naštěstí podařilo výstavu (i když ochuzenou o některá vrácená díla) prodloužit o několik týdnů. To potěšilo nejen autory, ale především návštěvníky. Díky tomuto časovému posunu jsme museli výstavu z Kutné Hory převážet rovnou do další domluvené galerie – na zámek Valdštejnů v Litvínově. Z devíti prostorů barokní velkoleposti, putovala do šesti místností barokní skromnosti. Instalace komornější, intimnější, soustředěná převážně na ilustrace. Těch bylo více, jak sto třicet a některé se veřejnosti představily poprvé. Z Kutné Hory dorazila i řada animačních loutek prezentujících Trnkovu filmovou tvorbu.

Čtyři měsíce pak výstava TRNKA NA ZÁMKU vítala své návštěvníky, kteří prožívali příběhy v herních částech a dychtivě přijímali výklady průvodců.

Leč i tentokrát se na Zahradu snesla nepřízeň osudu a brány muzeí se opět uzavřely. Čekali jme, doufali. Vše marně. Tentokrát se výstavu prodloužit nepodařilo. Sami víte, jak to s kulturními prožitky nyní vypadá.

Před pár týdny musela být výstava deinstalována a jaký bude její další život je zatím velká neznámá…

 

Rád bych vám alespoň malou reportáží poodhalil přípravu a přiblížil výstavu, kterou jste možná shlédli, možná propásli -  íjemnou podívanou...

 

 

- jako na každém začátku, panuje všude zmatek, hromady krabic a zdánlivě potřebného materiálu...

 

 

 

- a až se sejdou šikovné ochotné ruce, může se začít s opravami putovního mobiliáře a budováním nového, šitého na míru daného prostoru...

 

 

 

- pokud je orchestr veden zdatnou taktovkou, práce rychle přibývá, tentokrát jsme vše zvládli během deseti dnů...

 

 

- v průběhu dokončovacích prací si autoři - Jan a Matyáš Trnkovi, našli i chvilku pro představení expozice novinářům...

 

 

- díky časovému posunu původních termínů, bylo vypuštěno tradiční slavnostní zahájení, které - jak jsme tehdy doufali, proběhne až koncem roku, jako poděkování jistě úspěšné výstavě a všem, kteří se o její vznik zasloužili, že se tak nestalo není vinou autorů...

- devátého července, za posledním vysavačem, prošli zámeckými prostory první dětští návštěvníci...

 projekce Alba - fotoživotopis Jiřího Trnky

 

 

 prstové bludiště Zahradou - interaktivní mapa pro nevidomé

 

 

virtuální knihovna seznamující s obšírnou ilustrační tvorbou Jiřího Trnky

 

 

zástupci filmové tvorby  z Chourových domů a studia Loutkového filmu v Bartolomějské - Špalíček 1947, Císařův slavík 1948, Bajaja 1950, Staré pověsti české 1952, Dobrý voják Švejk 1954, Sen noci svatojánské 1959, Archanděl Gabriel a paní Husa 1964, Ruka 1965

 

 

bludiště Zahrady 2 s upovídanou velrybou Abyrlev v plechovce od sardinek

 

 

Štěkafon - oblíbené rámusidlo umístěné ve staré malované skříni (na fotce s novináři), ktrou Jiří Trnka použil jako podklad pod úvodní titulky filmu Čertův mlýn (1949)

 

 

lov netopýrů - nejoblíbenější část malých i velkých návštěvníků interaktivní projekce ovládaná házením molitanových míčků - kdyby tak bylo víc času...

 

 

- a ještě pár ukázek z vystavených ilustrací

Jiří Mahen: Dvanáct pohádek 1947

 

H.Ch. Andersen: Pohádky 1957

 

Eduard Petiška: Sedmikráska 1960

 

Jiří Trnka : Zahrada 1962

 

 

KOMINÍČCI - litvínovský bonus, v padesátých letech začal Jiří Trnka s rodinou dojíždět na chalupu v Jizerských horách, kde každoročně vytvářel rodinná novoroční přání plná kominíčků, z nich vytvořené pásmo bylo ukryté v jedněch zámeckých kamnech 

 

Mluvíme-li o zámku, je na místě představit i stavbu, která celou výstavu ukrývala. 

 Stavební rozvoj Horního Litvínova je spojen s osobou Jana Josefa hraběte z Valdštejna (1684-1731), který Litvínovské a Duchcovské panství zdědil v desíti letech po svém strýci, arcibiskupovi Janu Bedřichu z Valdštejna. Jeho správy se ujal roku 1707. Povýšení  Litvínova na město dosáhl v r. 1715, kdy vznikly i plány na výstavbu manufaktury na výrobu sukna (druhé na území Čech). Její výstavbou byl pověřen Valdštejnův dvorní stavitel František Maxmilián Kaňka (1674-1766) představitel  barokního minimalismu vrcholného období první poloviny 18. stol. Soubor provozních, výrobních a reprezentačních budov manufaktury se stal ojedinělým architektonickým počinem na našem území. Manufaktura byla stavebně dokončena v r.1732. Tak trochu v jejím stínu se F.M. Kaňka věnoval i přestavbě místního zámku (1732-1743). Zámek postrádá znaky hraběcí okázalosti (hlavním sídlem J.J. Valdštejna byl zámek v Duchcově), dokonce i pro Kaňku typické lizénové členění fasády se omezilo na minimum. Vnímáme tak pouze hmotovou rozmanitost jednotlivých zámeckých partií. Kaňkova přestavba navazovala na barokní úpravy původní tvrze od jeho předchůdce u Valdštejnů z rodu Canevalle (pravděpodobně Marko Antonio, činý v Duchcově 1699-1702). Díky přeměně zámku koncem 19.století na hospodářskou a později kancelářskou budovu se v interiérech mnoho původního nezachovalo. Těšit se můžeme alespoň z impozantního piana nobile, které v současnosti slouží jako obřadní síň...

Valdštejnská soukenická manufaktura v Horním Litvínově - grafický list z barokního alba z r. 1728

(J.J. Ditzler, A. Birckhart)

 

 

- když se však práce protáhne, můžete vstřebávat nevšední atmosféru nočního života zámeckého areálu... 

 

 

 A jaký je bonus pro vás? Čtenáře?

Jak jsem prve zmiňoval, některé galerie se stěhují do prostředí jedniček a nul a tak pokud budete chtít, můžete se naší instalací projít virtuálně, včetně ukázek projekcí a informačních popisků...

https://my.matterport.com/show/?m=cW2X8mHGqeL

 

 

 

děkuji za pozornost

Martin Houska

Zahrada 2

Litvínov

 

 

 

 

 

 

o předchozích výstavách J. Trnky si můžete přečíst ZDE

ZDE

ZDE

nebo ZDE