Příběhy z fotografií a textů nalezených ve starých novinách a časopisech. Recyklovaná slova, ze kterých vznikají malé básničky, krátké verše, věty. Fragmenty zažloutlých novin vložené do příběhu a malby. Slova, myšlenky a emoce korespondující a doplňující jednoduchou hravost malby. Záměrně jednoduchá malba, aby snad slova měla větší prostor. A nebo si slova s malbou prostor nevymezují? Je složité vytvořit jednoduchost. Pro mě je jednoduchost poezií a písmeno chlebem.

Na základě takovýchto spojení vznikla:

 

Cesta kolem světa:

Chce se mi doplout k zelenému mysu

lajdat k městu

slunce vést pod paží.

Malý skromný ostrov.

Zde krása je jen krása

ty roky bosé

střapaté cesty ranní

je ticho.

Kam se svineš na svém dlouhém toku

oblázek kulatý čistý vodou přikrytý.

A mně je dobře jako králi.


 

 

 

Chvíle ticha:

klíč cvakne v zámku,

škatulky na kredenci

o vůni zralých jablek ve sklepě.

Pomáhá hnát řeku k moři.

V tvaru rodné řeky vše je uloženo

každá známá vráska.


 

 

Venuše divoká planeta:

Hvězdy přilepené na nebi

šumění světených dálek,

galaxie rotují.

Třpyt v trávě

jako po dešti.

Absolutní tón,

padá červená hudba

vlají křídla

co soli a pokory je v člověku..

slzy schoval do šišek..

 

 

 

 

 

Království:

Dům kouzel.

Zde se přijme do učení mravný hoch.

Na schodech šplouchá plný kýbl planet.

Monolog muže,

rýhy na tvé dlani,

buď krystal z křemene!

Pevně vnořeny do srdce kořeny.

Mámivá chuť dálek

obloze do ucha cos šepotá.

A sokol létal.

Slunce k obědu nestačí.

Nadán možností být drahokamem.

 


 

 

Návraty:

malé příběhy

nikdy neskončený lidský sen.

Čekání

babička šeptala to nic to nic

se samotou sazových teček

a voní zavařeninou.

Mateřídouškou nebýt na stráni zmámen,

s tancem chrp napodobovat nebesa.

Nač myslíš?

On složí křídla motýlí

.. uchovej si mě v paměti takovou jaká jsem..

 

 

 

Divotvorce všedního dne:

vše bude moci obejmout

myšlenky drkotající dlažbou v ulici

kde srdce všechna srostou

zem bludné fantazie

rozkvetla kapradina zlatá

 

 

 ♥