Pravidla fotogalerie


Vítejte ve Fler fotogalerii! Tato galerie obrázků je určena pro ukládání a sdílení tématicky zaměřených fotografií registrovaných uživatelů v souladu se zaměřením serveru Fler.cz. Fler fotogalerie nabízí vkládání, úpravu, komentování a sdílení nahrávaných fotografií.

Tématické zaměření

Fler fotogalerie byla vytvořena pro specifické potřeby uživatelů serveru Fler, které souvisí s kreativní tvorbou, designem, řemeslnou výrobou, módou atp. Fotografie, nahrávané do Fler fotogalerie, tedy musí s těmito tématy souviset.

Do Fler fotogalerie můžete nahrávat fotografie např. z těchto oblastí:

 • • fotografie z procesu tvorby
 • • fotografie z kreativních setkání, jarmarků, trhů nebo výstav
 • • reportážní fotografie týkající se zaměření serveru
 • • inspirativní fotografie tématicky blízké zaměření serveru
 • • vaše výrobky, které se na Fler nedostaly
 • • kreativní návody a postupy
 • • umělecké fotografie

Do Fler fotogalerie nepatří:

 • rodinné fotografie, soukromé fotografie
 • identické fotografie zboží, které již máte v obchodě (nepoužívejte fotogalerii jako reklamní prostor)
 • • fotografie, které zcela nesouvisí se zaměřením serveru
 • • fotografie ke kterým nemáte autorská práva
 • • fotografie s reklamním charakterem (např. upozornění na slevu, pozvánky apod.)

Etický kodex

Etický kodex Fler fotogalerie je shodný s etickým kodexem serveru Fler. Více informací naleznete zde.

Pravidla užívání a prohlášení

1. Provozvatel Fler fotogalerie je totožným subjektem s provozovatelem Fler.cz, viz. Právní doložka Fler.cz
2. Uživání vyhrazeného diskového prostoru pro vkládání obsahu je zcela zdarma.
3. Uživatel souhlasí s tím, že do Fler fotogalerie umístí pouze obsah jehož je autorem nebo je vlastníkem autorských práv a prohlašuje, že umístěním obsahu do Fler fotogalerie nebudou nijak dotčena autorská práva třetích osob ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy.
4. Uživatel bere na vědomí, že do Fler fotogalerie nesmí vkládat obsah s pornografickým, erotickým či jinak pobuřujícím charakterem, ani obsah určený k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice, směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásání národnostní, rasové, náboženské či třídní zášti nebo zášti vůči jiné skupině osob.
5. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit obsah, který by porušoval Pravidla užívání Fler fotogalerie nebo jinak porušoval obecně závazné právní předpisy nebo nebyl tématicky zaměřený (viz stať "Tématické zaměření").
6. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za možnou ztrátu dat uživatelů.
7. Objem uložného prostoru zdarma pro jednotlivé uživatele je omezen. Provozovatel může, po předchozím upozornění, rozšířit či zúžit rozsah tohoto diskového prostoru. Provozovatel také může zpřístupnit další nadlimitní diskový prostor za předem stanovený poplatek.
8. Uživatel poskytuje umístěním fotografií do Fler Fotogalerie souhlas k užití fotografií k propagování služeb serveru Fler.