Bedýnka tato archivační založena byla, by čtyřstou čtyřicátou druhou Chvalinovu nedělní chvilku poesie uchovala.
Do Josefova blaho přejně vysílaná poesie kosmická.

 

Hvězdná říš
ze sbírky Hradecké eseje

Když zblízka pohledíš
v kosmickou hvězdnou říš,

poznáváš na svou čest
při síle hvězd,
že pouhý jsi jen člověk.

Báseň tato jest bez nahrávky.

 

Do bedýnky archivující předchozí Chvalinovu nedělní chvilku poesie lze skulinkou touto nahlédnouti, pro tu následující se do poličky horní natáhnouti račte.   
Do sálu, v němž nejčerstvější Chvalinova nedělní chvilka poesie servírována jest a kam jsou do kartotéky všechny záznamy archivační přehledně zařazovány, lze se za pomoci vstupenky této prosmeknouti.