Bedýnka tato archivační založena byla, by čtyřstou třicátou osmou Chvalinovu nedělní chvilku poesie uchovala.
Kus tento poučný mohou si koledníci – malí, velcí, tlustí, tencí – po pomlázce založiti a celoročně se jím rozjařovati.

 

Pro jaro
ze sbírky Básnická ruleta

Pro jaro,
pánové,
máme teď rozdáno
několik pouček.

Vylézti z papuček,
trochu se oprášit,
svou hřívu navonět,
navodit lačný vzhled.

A jako úkol náš konečný
troubit hon na slečny.

Báseň tato jest bez nahrávky.


S básní touto jest k disposici jmenovka/záložka.

 

Do bedýnky archivující předchozí Chvalinovu nedělní chvilku poesie lze skulinkou touto nahlédnouti, pro tu následující se do poličky horní natáhnouti račte.   
Do sálu, v němž nejčerstvější Chvalinova nedělní chvilka poesie servírována jest a kam jsou do kartotéky všechny záznamy archivační přehledně zařazovány, lze se za pomoci vstupenky této prosmeknouti.