Bedýnka tato archivační založena byla, by čtyřstou třicátou devátou Chvalinovu nedělní chvilku poesie uchovala.

 

Dubnové preludium
ze sbírky Lyra a femina

Vedlas mne zdrženou přírodou.
V mracích se ozýval sníh.
Z modravých očí tvých
volalo Jaro.
Já stál v něm v rozpacích
s tajenou lítostí.
Co mohlo přinésti.
Penízek pro štěstí?
Svedl nás k rozcestí.
Ty šla jsi nahoru,
já zpátky.
Do všedních dnů.
Ptej se mých myšlenek,
proč se tak stalo.
Z modravých očí tvých
Jaro se smálo
a plálo nadějí
horečných snů.

Báseň tato jest bez nahrávky.

 

Do bedýnky archivující předchozí Chvalinovu nedělní chvilku poesie lze skulinkou touto nahlédnouti, pro tu následující se do poličky horní natáhnouti račte.   
Do sálu, v němž nejčerstvější Chvalinova nedělní chvilka poesie servírována jest a kam jsou do kartotéky všechny záznamy archivační přehledně zařazovány, lze se za pomoci vstupenky této prosmeknouti.