Bedýnka tato archivační založena byla, by třístou čtyřicátou třetí Chvalinovu nedělní chvilku poesie uchovala.
Ku blížícím se narozeninám Mistrovým vykutali jsme zasutou jeho poentu básnickou.

P.S. V štafetě tvůrčí - ač jen coby podpůrná síla pracovní - pokračujeme představením vyciselovaných pokladův milostné poesie Chvalinovy na jarmarku svatoladislavském.

 

Poenta
(dosud nezařazena do žádné sbírky)

Má skromná poenta
nedozná cíl.

Rád bych ji
vyslovil.

Promluvil
o skutcích,
které jdou kolem mne.

O škále barevné
denního života,
jenž jako Golgatha
vrší svou velikost
všedního utrpení.

Poenta života
je tvůrčí štafeta.

Nemá zakončení.

Báseň tato jest bez nahrávky.

 

Do bedýnky archivující předchozí Chvalinovu nedělní chvilku poesie lze skulinkou touto nahlédnouti.   
Do sálu, v němž nejčerstvější Chvalinova nedělní chvilka poesie servírována jest a kam jsou do kartotéky všechny záznamy archivační přehledně zařazovány, lze se za pomoci vstupenky této prosmeknouti.