Bedýnka tato archivační založena byla, by třístou devadesátou třetí Chvalinovu nedělní chvilku poesie uchovala.
Ze zasutých listův důvěrných slyšte dnes poprvé...

 

Šáteček
z pásma Mé listy pro Jitku

Ne, tento šáteček
není od Nezvala.
Vy byste plakala
při něm moc.

Jste něžná, citlivá.

Vezmu si na pomoc
raději můj lehký, hravý rým.
O něm vím bezpečně,
že příliš netruchlí,
že smutkem neslzí
do lidských dlaní.

Nyní mé přání.

Důvěrný šátečku,
poslíčku,
jsi-li host pro radost,
přivez mi paní.

Ku poslechu jest báseň tato v přednesu Chvalinově zde.

 

Do bedýnky archivující předchozí Chvalinovu nedělní chvilku poesie lze skulinkou touto nahlédnouti, pro tu následující se do poličky horní natáhnouti račte.   
Do sálu, v němž nejčerstvější Chvalinova nedělní chvilka poesie servírována jest a kam jsou do kartotéky všechny záznamy archivační přehledně zařazovány, lze se za pomoci vstupenky této prosmeknouti.