Archeologové již v minulosti pojmenovali historické etapy podle typu materiálu, ze kterého byly vyráběny nástroje, používané k zajištění obživy, uchovávání potravy či k obraně. Tak lidstvo postupně prošlo dobou kamennou, kde nejvýznamnější nástroj představoval kamenný pěstní klín a potraviny byly uchovávány v nádobách, které člověk vytvořil vlastníma rukama  ze směsi vody a jílu. V dalších etapách vývoje lidstva (době měděné, bronzové a železné) došlo k mnoha inovacím a objevům, ale princip zůstává stále stejný.

Ve 20. století nastal odklon od přírodních materiálů a tradičních postupů. Hromadně se k výrobě předmětů denní potřeby začaly využívat plasty. Proto můžeme dle výše uvedeného principu 2. polovinu 20. století bez přehánění nazývat dobou plastovou. Plasty nám vstoupily do každodenního života jako levnější náhražka tradičních materiálů požívaných k výrobě předmětů denní potřeby (kámen, dřevo, hlína, kovy…). Jenže…, každá mince má 2 strany. Na rubu té levné, snadno dostupné a všestranně odolné  plastové mince nalezneme dosud známá i neznámá zdravotní rizika pro všechny živé organismy. Plasty jsou nejen časovanou ekologickou bombou, ale i toxickými látkami narušujícími každý jednotlivý organismus.

Nejrizikovějšími je Bisfenol A (BPA) a ftaláty.
BPA
se nejčastěji používá k výroběCD a DVD, kojeneckých lahví a hraček, dóz na potraviny a plastového nádobí. Nejintenzivněji působí na vyvíjející se organismus, zvyšuje riziko výskytu rakoviny prsu a způsobuje různorodé problémy s potencí u mužů. Z plastů se nejlépe uvolňuje při zahřátí. V EU je až od 2011 zakázán pro výrobu kojeneckých lahví!!!
Ftaláty se i dnes, kdy byl prokázán jejich vliv na hyperaktivitu a alergie u dětí, stále používají na výrobu hraček , kosmetiky i nádobí.

Vím, že pro mnohé z Vás nepíši žádné novinky a jsou si těchto rizik plně vědomi. Podrobné a konkrétní  informace se ostatně dají bez problémů dohledat na webu i jinde. Chci tímto článkem poděkovat  Fleru, který mi pomohl najít širokou skupinu právě takto smýšlejících lidí, kteří se překlenuli přes onu dobu plastovou zpět do doby kamenné, bronzové, železné, hliněné, papírové, skleněné, vlněné, lněné, proutěné… flérové