Účastním se projektu Tvoříme s Tarotem , který vymyslela KB galerie, kdy každý z klubu vytváří postupně Tarotové karty různými technikami, podle toho jak je cítí a vnímá.

Já jsem se rozhodla vytvořit karty z cínu, drátů, kombinované s minerály, keramikou, sklem a hlavním  motivem, který podle mých pocitů nejlépe vystihuje charakteristiku karty.

Chtěla bych Vám  nabídnout prvních 6 karet vytvořené Velké arkány.

 

Protože Tarot souvisí i s Numerologií a dalšími podobnými obory,  každý člověk má svou osobní kartu, kterou si můžete spočítat.

Tato karta se nazývá  se kartou osobnosti.

Karta osobnosti ukazuje vlastnosti, které bychom měli rozvíjet, jsou to vlastnosti, které navenek projevujeme, kterými působíme na svět kolem nás. Tato karta nám dále ukazuje, jaké je naše poslání a s jakými významy se máme vypořádat. /viz  výpočet osobní karty /.


Výpočet karty osobnosti:


o Sečteme den, měsíc a rok svého narození - na rozdíl od numerologie, kde se sčítají čísla jednotlivě, se v tomto případě čísla sčítají celá, např. 11.4.1950 = 11+4+1950 = 1965
o Čísla se zredukují součtem - 1965 = 21 a porovnají se s Velkou arkánou. Je-li výsledný součet vyšší než 22 /např.25,sečte se číslo znovu na 7/. o Vyjímka: Pokud vám vyjde číslo 22, pak platí karta Blázen, která je v některém tarotu číslem 22, v jiném zase 0.


Tarotové karty, které najdete v mém obchodě spolu s dalšími šperky zde.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

image image
0 - Blázen 1 - Mág
image image
2 - Velekněžka 3 - Císařovna
image image
4 - Císař 5 - Velekněz 

.

image image

Protože se mimo Numerologie, zabývám i Astrologií, nabízím i horoskop, vytvořený podle vašeho data narození a dále jantru /její význam viz blog/


Doufám, že moje nabídka bude pro vás zajímavá.