Druh zásilky Do hmotnosti / cena v Kč
  50g 100g 500g 1kg 2kg 5kg 10kg 15kg 20kg
Obyčejné psaní ? standard2) 10,-                
Obyčejné psaní4) 12,- 14,- 18,- 24,-          
Doporučená zásilka ? standard2) 26,-                
Doporučená zásilka6) 30,- 34,- 37,- 43,- 49,-        
Cenné psaní1) 32,- 36,- 39,- 45,- 51,-        
Obyčejný balík5)         43,- 50,- 64,- 78,- 92,-
Cenný balík1)         58,- 65,- 77,- 91,- 107,-
Slepecké zásilky3) Osvobozeny od cen za základní služby7)
                   
1) Cena je uvedena bez příplatku za udanou cenu.
2) Obálka nebo nesložený kartónový lístek, pravoúhlého tvaru, s rozměry max. 23,1 x 16,4 x 0,5 cm.
3) Největší rozměr zásilky nesmí přesáhnout 60 cm a součet všech jejích tří rozměrů 90 cm.
4) Délka nesmí přesahovat 35,3 cm a šířka 25 cm, přičemž tloušťka nesmí být větší než 2 cm.
5) Největší rozměr zásilky nesmí přesáhnout 240 cm a součet všech jejích tří rozměrů 300 cm.
6) Délka nesmí přesahovat 50 cm a šířka 35 cm, přičemž tloušťka nesmí být větší než 5 cm.
7) Osvobození se nevztahuje na ceny za doplňkové služby.
 
Více informací naleznete na www.cpost.cz