Domů Profil prodejce 3lobit
  • aktivní prodejce od r. 2016
    Reaguje na objednávky obvykle do 30 minut.
  • Rýmařov, ČR
  • 1629 prodaných kusů
  • 100% kladných hodnocení
Hodnocení: (155) 100%
Nadšenci: 750
Aktivita: aktivní
Prodáno: 1629
Registrace: 3.12.2016
Město: Rýmařov
Stát: ČR

3lobit

/ Prodávající
Novinky
1083741
27.11.2023 Krásná nová brož vlaštovka skladem.

 

 

Naše firma byla založena koncem roku 2016.


Od té doby se snažíme našim zákazníkům přinášet možnosti 3D tisku, které jsou využitelné v běžném životě. Zaměřujeme se na výrobu originálních šperků a designových produktů. Všechny naše produkty tiskneme na moderním zařízení značky Ultimaker metodou FDM. Na přání zákazníka jsme schopni vytvořit 3d tisk dle jeho požadavků. 

Vyrábíme převážně šperky z biodegradabilního materiálu ozn. PLA (kyselina polymléčná), pomocí 3D tiskárny. Jde o kusovou výrobu, každý náš výrobek je originál a je možno ho na přání zákazníka snadno upravit. Stačí napsat na náš profilový kontakt a na základě vašeho zadání provedeme úpravy (barva, tvar, rozměr), nebo vytiskneme přímo váš návrh na zakázku. 

Zda-li Vás naše tvorba vytvořená pomocí 3D tiskárny zaujala a máte nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám odpovíme na jakékoliv vaše dotazy.

 

Jsme schopni tisknout objekty o velikosti 190 x 190 x 190mm. Větší objekty je nutno skládat popřípadě slepovat. Výrobky tiskneme ze vstupních CAD dat. 3D modelování a vstupní výkresová dokumentace  není v ceně tisku.

Materiál zvolíme společně se zákazníkem dle konstrukčních vlastností daného výrobku. U složitých konstrukčních dílů je možno využít tisk s pomocí vodou rozpustných podpor.

Tiskneme z materiálu: 
PLA - Vhodný pro dekorace a nefunkční modely, nízká tepelná odolnost.
NYLON - Jeho nízký součinitel tření a vysoká teplota tání je vynikající volbou pro tisk funkčních a technických dílů.
CPE - Vhodný pro funkční modely, 
PET -  odolný vůči kyselinám a rozpouštědlům, vysokým i nízkým teplotám.
PVA - Vodou rozpustný materiál sloužící jako podpora při tisku složitějších dílů.

Celková doba tisku je závislá na velikosti a požadované kvalitě finálního produktu. Je nutno počítat i s čištěním modelu a jeho konečnou úpravou.

1. Úvodní ustanovení

1.1      Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce 3lobit.Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele profilu 3lobit) a kupujícího.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1      Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Zákazník má právo stornovat objednávku do 48 hodin od podání objednávky.

2.3      Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.

2.4      Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, v případě nedostupnosti zboží.

2.5      Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

2.6      Platba bankovním převodem má být uhrazena do 14 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Při nesplněním této podmínky dojde ke stornování objednávky.

2.7      V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.

2.8      Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání.

2.9      Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

2.10    Doklad o zaplacení zboží bude dostupný u uvedené objednávky a každý kupující si ji zde může stáhnout a vytisknout.

  3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

3.1      Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je potřeba nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). Prodávající do 30 dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího.

3.2      Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na úhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

 4. Práva a povinnosti prodávajícího

4.1      Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky.

4.2      Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

 5. Práva a povinnosti kupujícího

5.1      Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

5.2      Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

5.3      V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 

 6. Dodací podmínky

6.1      Dodací podmínky pro Českou republiku. 

6.1.1 Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou jako doporučená zásilka nebo doporučený balík. Zabalené v bublinkách a obálce.

6.1.2 Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty.

6.1.3 Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny. Prodávající odesílá zboží max. do 3 dnů ode dne přijetí platby.

6.2      Dodací podmínky pro Slovenskou republiku.

6.2.1 Poštovné je dle aktuálního ceníku České pošty. Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou jako doporučená zásilka. Zabalené v bublinkách a obálce.

6.2.2 Pro Slovenskou republiku máme účet u Fio banky.

6.2.3 Dodání zboží na Slovensko trvá přibližně 3-5 pracovních dnů. Prodejce odesílá zboží max. do 3 dnů ode dne přijetí platby.

7. Reklamační řád

7.1      Záruční doba

7.1.1 Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.

7.1.2 Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

7.1.3 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

7.1.4 V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

7.1.5 Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

7.1.6 Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží.

7.2      Způsob reklamace

7.2.1 Před samotnou reklamaci zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.

7.2.2 Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět.

7.2.3 Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám. V případě potvrzení oprávněnosti reklamace nemá zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

7.2.5 V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

7.3      Provedení reklamace

7.3.1 Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.

7.3.2 O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).

 7.3.3 V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

8. Vrácení zboží

8.1      Kupující má ze zákona právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od obdržení.

8.2      Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu, schopné dalšího prodeje.

8.3      Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.

8.4      Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 5 pracovních dnů.

 9. Závěrečná ustanovení

9.1      Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

9.2      Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Způsob dopravy
Zboží zasíláme obyčejnou zásilkou 35 Kč a doporučenou zásilkou prostřednictvím České pošty za 65 Kč. Zásilkovnou za 69 kč. Zboží je zabaleno v krabičce nebo bublinkové obálce. Odesíláme ihned po připsání platby na účet, v případě platby kartou odesíláme balíček ihned. Nově vloženo i poštovné obyčejné za 35 Kč- pozor balík je bez pojištění. Odesíláme pouze na vlastní riziko. Možnost osobního předání v Rýmařově!
Komentáře
Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
Zboží

Další zboží od 3lobit

Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím
Menu
--