Profil uživatele
anairam
Prodávající
Praha 10 - Vršovice
Registrace: 31.3.2011

Jmenuji se Mariana - pozpátku Anairam. Píšu pravou rukou, kreslím levou. Počítačovou myš držím v pravé, ale tabletové pero v levé ruce. Vždycky mě bavila matematika, fyzika a chemie. V dětství jsem se chtěla stát vědcem, který bude vyvíjet léky na zákeřné nemoci, ale jak se říká člověk míní, osud mění. Místo chemie jsem vystudovala výtvarný obor na keramické škole a následně intermedia a nová media na Akademii výtvarných umění...

Zdá se, že vše v mém životě vždy musí mít svůj protipól na úplně obrácené straně spektra. Dnes, zatím co Mariana řídí čas kreativního oddělení v reklamní agentuře, Anairam věnuje všechen zbývající výtvarnému umění, grafickému designu, návrhům potisků triček, ručnímu sítotisku a v neposlední řadě hodinám a hodinám vysedávání u šicího stroje.

Značku Anairam jsem založila v roce 2012 pro svoje potisky triček. Do té doby se můj kreativní svět odrážel jen na digitálních obrazech (pokud vás moje obrazová tvorba zajímá, Google vám ji najde pod jménem Mariana Jůdová)

V nabídce značky Anairam najdete dvě základní řady. Dámská a pánská bavlněná trička s potiskem. Autorské motivy tisknu ručním sítotiskem v malonákladových sériích na trička ze 100% bavlny.

Druhou řadou značky Anairam jsou dámská trička, trika a šaty šitá z kvalitních, pestrobarevných, vzorovaných, bavlněných úpletů.

Od roku 2012 ušla Anairam pořádný kus cesty, ale o to větší kus vidím před sebou. Anairam je součást mého já, která mě naplňuje opravdovým štěstím. Ráda bych jí postupně věnovala více a více času, až Mariana už nebude mít čas řídit čas ostatních, ale jen ten svůj. Doufám, že se to povede!

 

Fakturu si můžete vytisknout u objednávky nebo ji na žádost pošlu společně se zbožím.

Fler banner: https://www.fler.cz/user/117024

 

 

Zboží zasílám Českou poštou jako doporučenou zásilku.

 

Způsob dopravy
Česká pošta - doporučená zásilka
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.fler.cz/anairam. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím  těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb) ve znění novel. Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit
se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Dodací podmínky

V případě platby za zboží kartou jsou objednávky expedovány neprodleně, nejpozději do tří pracovních dnů. 

V případě platby předem za zboží expedujeme zásilku neprodleně po připsání částky na náš bankovní účet, nejpozději do tří pracovních dnů.

V případě, že nesme schopni vybavit Vaši objednávku a to zcela, nebo z části, budu Vás kontaktovat e-mailem či telefonicky.

Vyhrazujeme si právo Vaši objednávku stornovat. 

Poštovné a možnosti dodání

Zásilky jsou zasílány na území České republiky Českou poštou doporučeně.
Na zaslání zboží do jiné země se je možné dohodnout.

Možnosti dodání a ceny poštovného

 • Platba předem převodem na účet - poštovné a balné 52 Kč
  Číslo účtu: 43-4834780267/0100
 • Platba Kartou

Záruka a reklamace

Na prodávané zboží je kupujícímu poskytována záruční doba v souladu s Občanským zákoníkem
24 měsíců od převzetí zboží.

Postup při reklamaci zboží řeší reklamační řád.

Výměna zboží

Pokud jste obdržel(a) v důsledku nesprávného výběru výrobek, který Vám nevyhovuje svou velikostí, zašleme Vám výrobek nový. Účtováno Vám bude pouze poštovné a balné.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace

Je-li kupujícím spotřebitel, může do 14 dnů v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Příslušnou částku zašleme na Váš účet do 10 pracovních dnů od data přijetí vráceného zboží.  Dodavatel si vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz, zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený a nejlépe v původním obalu.

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit a zejména posílat doporučeně.

Kupující odpovídá za škodu způsobenou při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu, prodávající vrátí v takovém případě spotřebiteli kupní cenu poníženou o náhradu škody.

Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 Obč.Z od kupní smlouvy:

 1. a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  b) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále také jen „občanský zákoník") a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Záruka

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba v délce 24 měsíců od převzetí zboží pro spotřebitele a 6 měsíců pro kupujícího, který není spotřebitelem (podnikatel). Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s dodacím listem nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (nebo jeho kopií) a uveďte popis vady a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.

Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. O vyřízení reklamace Vás budeme e-mailem či telefonicky informovat. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (např. změna materiálu úměrná délce užívání) a na závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající v něm určí podmínky a rozsah prodloužené záruky.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši.
V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok zákazníka na jakoukoliv náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.

Práva plynoucí ze zákonné záruky

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění záruky následující práva:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor
s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který
se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Pokud jste obdržel(a) od našeho zásilkového obchodu jiný výrobek, než jste si objednal(a) (neúmyslná záměna při balení výrobků) , nebo jste obdržel(a) výrobek vadný, zašlete nám jej zpět, nejlépe v původním obalu spolu s dodacím listem (nebo jeho kopií) a uveďte popis vad. My Vám bezplatně zašleme výrobek správný (resp. bezvadný).

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě (např. vhodným obalem pro zaslání vyztužené podprsenky je krabice nikoli obálka). Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní riziko, na adresu prodejce. Objednané výrobky
si zkoušejte na spodní prádlo!

Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností
a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
766046
22.11.2018 Černý pátek!
Kdo u mě zítra 23. 11. nakoupí pánská trička a připíše k objednávce heslo "Černý pátek" dostane slevu 15%.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím