Profil uživatele
Anna Motlová
Prodávající
Praha 5 - Smíchov
Registrace: 6.12.2013

Vítám Vás!

Na mém profilu naleznete pouze autorské oděvy a doplňky. Specializuji se především na šaty a to na šaty z nejušlechtilejšího materiálu - hedvábí.

Značka Anna Motlová je jednoduše odvozená od mého jména. Korunka nad písmenem „o“ je odkazem k mé první kolekci „Queen Collection“ (Kolekce královna).

Žiji navrhováním a šitím „čehokoli“. Vystudovala jsem obor Textilní tvorba na Univerzitě Hradec Králové.

Mým cílem je tvořit jedinečné oděvy (specializuji se především na společenské a svatební šaty) z kvalitních textilních materiálů, v nichž se budete cítit neporazitelně, jedinečně a skvěle.

Pro každý výrobek nejprve vytvořím několik skic a udělám materiálové zkoušky, potom už nic nebrání tomu, abych se vrhla do tvoření. 

Šítím se zabývám již delší dobu, je tedy možné vytvořit originální model podle přání zákazníka. Vystavené šaty je možné objednat i v jiných barvách. Dodací lhůta u oděvů šitých na míru je domluvena s každým zákazníkem individuálně, odvíjí se od počtu zkoušek oděvu.

 Prosím dodržujte autorská práva.

 

Způsob dopravy
Česká pošta
Obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od podnikatelky Bc. Anny Motlové vedené u MÚ Lanškroun, IČ 04158555, Dolní Čermná 11, 561 53.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

2. KUPNÍ SMLOUVA

K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Při objednání zboží šitého na míru je nutné zaplatit předem tzv. zálohu 50% z ceny objednaného zboží na materiály (při odstoupení od smlouvy tato záloha není vratná).  Zbytek ceny zboží je doplacen při vyhotovení. Cena je předem dohodnuta a schválena prodávajícím a kupujícím dle náročnosti vyhotoveného oděvu (odvíjí se od použitého materiálu a složitosti střihu). Během vyhotovování je možné cenu navýšit o 10% z ceny stávající, o tomto navýšení musí být kupující neprodleně informován. K veškerému zboží je při předání dodána také faktura.

Způsob platby

  • Hotovost – osobní předání, Česká pošta – dobírkou
  • E-platba – převodem na účet

 

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1 Způsob dodání

  • Osobní předání – zdarma
  • Česká pošta – Balík na poštu – odběr na Vámi zvolené poště bude doručen přímo na jednu z 2600 pošt, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se to hodí Vám.

                     – Balík do ruky – doručení na Vaši adresu, přijede za Vámi, kam budete chtít.

Přesahuje-li objednávka 6000,- je poštovné a balné zdarma. Do 6000,- účtuji poštovné a balné dle velikosti balíku od 80 Kč – 150 Kč. S výší poštovného je kupující vždy předem seznámen.

(Při převzetí zkontrolujte neporušenost obalu. Převzetím zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných závad. Pokud je obal poškozený, sdělte to přímo řidiči. Pokud zjistíte, že obsah zásilky je poškozený až po jejím převzetí a rozbalení, informujte do 3 pracovních dní Českou poštu. Doporučuji pořídit fotodokumentaci stavu zásilky bezprostředně po rozbalení.)

4.2 Rychlost dodání

Kupujete-li zboží, u kterého není třeba osobní domluva a zkouška, trvá dodání max. dva týdny ode dne zaplacení. U zboží vytvářeného na míru se termín dodání odvíjí od domluvy zúčastněných stran (prodávajícího a kupujícího).

 

5. REKLAMACE ZBOŽÍ

Přes všechnu snahu o kvalitu nemohu vyloučit chybu. Pokud na dodaném modelu najdete jakoukoli závadu, do 1 týdne mě kontaktujte na adrese anna@annamotlova.cz, abych mohla vše co nejdříve vyřešit k Vaší spokojenosti.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího (na míru), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Nejedná-li se o tento případ či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti dnů od převzetí zboží.  ?.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do ?sedmi pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Ve lhůtě patnácti dnů od vrácení zboží kupujícím dle, je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, nejpozději však do třiceti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím. Do kupní ceny není započtena doprava zboží.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

K tomu, abych Vaši objednávku doručila přímo Vám, případně s Vámi mohla komunikovat, potřebuji znát některé údaje (jméno, adresa, telefon, e-mail). Pokud jste firma a požadujete na zakoupené zboží fakturu, potřebuji znát ještě doplňující údaje (název firmy, IČ, DIČ, číslo účtu).

Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vaše data považuji za přísně důvěrná a neposkytuji je žádné třetí straně.

Bc. Anna Motlová je registrována na Úřadě pro ochranu osobních údajů (číslo registrace u ÚOOÚ  je 00061800) a garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat.

V Dolní Čermná 1.7. 2015                

Anna Motlová

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.