Menu
--
Profil prodejce ashaadox Domů
Milí zákazníci, veškerý oděv z kolekce Ashaadox pro vás lze na zakázku zhotovit i z přírodních materiálů, tzn. hedvábí, viskóza, směsový materiál hedvábí + bavlna,..V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat pro... více »
Tento prodejce dočasně znemožnil nákup svého zboží až do 21.4.2039 00:00 z důvodu "Prodej dočasně uzavřen".
Obchod byl automaticky uzavřen z důvodu neaktivity.
Profil uživatele
ashaadox
Prodávající
Skřivany
Registrace: 23.4.2014

 

ashaadox žije jako ´osobní značka´již více než 11 let. Je pro mne symbolem životní cesty a připomíná mi, že člověk by neměl nikdy přestat snít a za svými sny kráčet.. neboť jen tak může žít šťastný a smysluplný život. 

Hlavním mottem je ´život není jenom fashion´. Inspiraci čerpám ze svých životních zkušeností, které jsou bohaté a odráží se ve všem, co jsem se rozhodla sdílet s ostatními.

Mimo jiné ráda tvořím oděv pod značkou ashaadox design.

Oděv realizuji nejen z přírodních materiálů. Na ty přírodní tisknu své autorské desény vznikající kresbou, malbou v kombinaci s digitální úpravou technikou sítotisku a digitálního tisku a na u těch syntetických využívám ´paměť´bez které by například nevznikl projekt oděv&objekt z plizovaných materiálů.

Zabývám se výtvarnými projekty, které jsou vždy inspirovány nějakým fenoménem, jako například Jízda králů ( 2012 - 2014) a nebo oděv a řemeslo první republiky (Adopce na míru aneb RECYKLACE! 2014-2015). Dílčím výsledkem jsou i komerční oděvní kolekce.

U oděvu a doplňků ctím zásadu od návrhu po realizaci, každý ´kousek´ prochází mýma rukama od začátku až do konce… Jsou to mé děti, je to mé já, které na cestu do života potřebuji vypravit sama.

Designuji klobouky a od roku 2015 i šperk.

Oděvy a klobouky, které zde naleznete, jsou součástí projektu Jízda králů, velká večerní jako pokračování projektu oděv&objekt a ASHAADOX PRO VÁS 2016/2017, šperk je z kolekce by ashaadox 2015,

26.5.2017 performance s oděvní tvorbou ashaadox na Nábřeží umělců v Hradci králové! Začátek v 17 hodin.

Ve dnech 7.-13.11.2016 byla ashaadox součástí výstavy CZECH DESIGN WEEK v Kafkově domu v Praze. Presentována byla poslední kolekce ´ashaadox pro vás´a autorská fotografie. V roce 2017 planuji opět účast na designových týdenních akcích v Praze.

Předposlední můj projekt oděv&objekty by ashaadox byl presentován na mezinárodní výstavě PRAGUE DESIGN WEEK ve dnech 2-8.5.2016 v Kafkově domu.

Po celý týden budu osobně přítomna.

Těším se na všechny příchozí, které tvorba ashaadox oslovila!

 

Další probíhající projekty:

 

Oděvy z  Jízdy králů na longboardech byly poprvé představeny na Fashion Market v Praze Holešovicích 26.-27.9. 2014

 

16.5. 2014 byl vernisáží a módní přehlídkou završen projekt Jízda králů. Oděvy a klobouky, které zde naleznete, jsou součástí tohoto projektu. Více se o něm dočtete na mém blogu.

V současné době pracuji  na dalších nejen oděvních a textilních projektech, ve kterých je opět v hlavní roli návrat k tradicím, řemeslu.

Soňa Kaloušková

ashaadox

 

Způsob dopravy
Česká pošta
Obchodní podmínky

1. Zpracování osobních údajů
Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území
ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka objednat ) dává najevo,
že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých
osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních
údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu
stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou
plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi
třetích osob.
Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně
souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly
o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek
provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Prodávajícím, jejíž údaje jsou uvedeny
v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce,
zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail,
SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech
vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom,
že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich
přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále
má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem,
odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování,
likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících
z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které
o něm Provozovatel zpracovává, může o to požádat  Provozovatele


2. Objednávka a uzavření Smlouvy
Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém
eshopu.
Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky,
kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky
Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem
na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně
dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě
zákonných důvodů. 
Některé druhy méně prodávaného zboží není Prodávající schopen z kapacitních
a ekonomických důvodů dlouhodobě skladovat. Při objednávce zakázkového zhotovení oděvu, 
se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu zálohu ve výši 50 % z prodejní ceny takového zboží.
Prodávající je povinen objednat materiál pro zhotovení zakázky až v okamžiku úhrady plné výše zálohy

Kupujícím. (viz zakázkové šití oděvu a nákup materiálu pro jeho zhotovení)

K úhradě zálohy akceptuje Prodávající platební podmínky uvedené v části 3. těchto
VOP, a to převodem na účet. Záloha je vratná pouze v případě,
kdy Prodávající není schopen zajistit dodání zboží Kupujícímu.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze
v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie
mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie
mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy
v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování
dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní
smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě
1. let ode dne jejího podpisu.


3. Cena a platba
Nabídka zboží a ceny uváděné na eshopu provozovatele jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění
objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy
mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.
Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako
dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto
dohodnuto jinak.
V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání
zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení
vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit
dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 převodem na účet


4. Dodací lhůta a podmínky dodání
Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží
prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.Dostupnost
produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti
produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí 14 maximálně 30 dnů u zakázkové tvorby není-li uvedeno jinak.

V běžných případech zboží expedujeme do 2 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.
Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet
dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil
jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet
až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:
Do 14-ti dnů od zakoupení zboží poskytujeme možnost výměny zboží zdarma, přičemž v rámci
této bezplatné výměny je možné zboží zaslat kupujícímu 1 krát, a to buď formou zaslání nové
velikosti zboží, nebo jiného produktu.
V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné
Kupující. V případě objednávky zboží v hodnotě nad 5000,- Kč nese náklady na dopravu a platbu
Prodávající.


5. Záruka a servis
Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží,
je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li
na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními
právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí
prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo
opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura,
Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit
pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
Prodávající poskytuje Kupujícím pozáruční servis. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží
zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
Opravené zboží bude Kupujícímu zasláno na dobírku skrze Českou poštu, přičemž k ceně
opravy zboží bude účtováno poštovné ve výši 100,- Kč.


6. Reklamační řád
V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze
této vady, při uplatnění záruky následující práva:
v případě vady odstranitelné:
a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady
neúměrné
c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu
z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
v případě vady neodstranitelné:
a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady
po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet
vad věc řádně užívat
a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:
a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.
Reklamace se nevztahují na případy:
vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu
s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího
prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou
použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována
po uplynutí této lhůty
vady způsobené vlivem živelných katastrof


7. Ukončení Smlouvy
Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku,
má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce
ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit
od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem
a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše
uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet
Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.
Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní
ceny ve lhůtě 14-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

 

 

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
784687
4.2.2019 Milé zákaznice,
velmi mne těší Váš zájem o mou tvorbu a o to více mne mrzí, že ze zdravotních důvodů nemohu nyní brát žádné zakázky.
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím