Profil uživatele
barwelry
Prodávající
Bratislava
Registrace: 31.1.2018

-Luxusný handmade dizajn aktuálnych trendov v prevedení spracujúcom drahé kovy.

-Strieborná kolekcia dostupná v pozlátení 18k žltým zlatom pre stály lesk aj pri každodennom nosení.

-Personalizovateľná kolekcia s iniciálkami (na zákazku) dostupná v pozlátení 18k žltým zlatom / ružovým zlatom / v postriebrenom bižutérnom kove. 

-Písmenková kolekcia z drôtu (na zákazku) v striebre pozlátenom 22k žlt. a ruž. zlatom alebo v chirurgickej oceli. 

-Pre personalizáciu šperkov sa neváhajte kontaktovať správou alebo Vaše priania  pridajte do poznámky objednávky :)

Pri kúpe dvoch prsteňov dostanete druhý so zľavou 20% 

Lesk a kvalita povrchu šperkov sa môže časom meniť, v závislosti od frekvencie používania a taktiež od pH pokožky nositeľa, čo je pre pozlátené a postriebrené šperky prirodzené. Pre čo najdlhšiu životnosť odporúčam obmedziť kontakt s tekutými látkami a chemikáliami ( parfém,telové mlieko,lak na vlasy ) , šperky je vhodné po každom nosení jemne očistiť suchou handričkou a skladovať ich vo vzduchotesnom prostredí. Avšak komfort pri nosení a akosť pozlátených šperkov je neporovnateľná s vlastnosťami bežných bižutérnych kovov. Preto verím, že pri dobrej starostlivosti Vám budú šperky Barwelry po dlhú dobu prinášať potešenie.

Obchodní podmínky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup tovaru od predajcu „BARWELRY“. Podmienky bližšie vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

2. Objednávka

2.1 Zadaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí

2.2 Zákazník má právo stornovať objednávku do 24 hodín od podania objednávky zaslaním správy vnútornou FLER poštou predávajúcemu

2.3 Prijatie objednávky je potvrdené predávajúcim, kupujúci je o tomto kroku informovaný elektronickou poštou na adresu, ktorú zadal pri nákupe

2.4 Predávajúci má právo prijatú objednávku vo výnimočných prípadoch odmietnuť, v prípade, že objednaný tovar nie je k dispozícii, alebo v prípade opakujúcej sa zlej obchodnej morálky zákazníka či v prípade zadania nepravdivých alebo nezmyselných údajov pre odoslanie

2.5 Kúpna zmluva vzniká v momente odoslania objednávky. Tým medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

2.6 Platba bankovým prevodom má byť uhradená do 10 pracovných dní. O platobných údajoch bude kupujúci informovaný elektronicky. Pri nesplnení tejto podmienky dôjde k stornovaniu objednávky.

2.7 Tovar vyrábaný na zákazku sa riadi podmienkami uvedenými v odstavci 6.

2.8 V priebehu vybavovania objednávky je kupujúci informovaný o stave objednávky elektronickou poštou uvedenou pri nákupe.

2.9 Kupujúci dostane objednaný tovar za cenu platnú v dobe objednania.

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

3.1 Kupujúci má právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od obdržania tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, je potrebné nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebenia, zaslať späť v uvedenej lehote (počíta sa od dátumu odoslania). Vo vrátenej zásielke treba priložiť kópiu dokladu 2 / 5 o kúpe.

3.2 Pred odoslaním tovaru späť je kupujúci povinný o tom informovať predávajúceho. Zásielka odoslaná na dobierku nebude prevzatá.

3.3 Predávajúci do 14 dní vráti kupujúcemu zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom.

3.4 Ak kupujúci uplatní právo na odstúpenie od zmluvy, má predávajúci právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru.

3.5 Tovar na zákazku nie je možné vrátiť bez udania dôvodu.

4. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Predávajúci sa zaväzuje: - dodať druh a množstvo tovaru tak, ako bol uvedený v čase objednávky, alebo na základe dohody - dodať tovar v dohodnutej cene - tovar odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky

Kupujúci sa zaväzuje: - prevziať objednaný tovar, skontrolovať jeho stav a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť - zaplatiť za objednaný tovar a náklady spojené s dodaním Predávajúci nenesie zodpovednosť: - za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou - za poškodenie tovaru zavinené poštou - za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou pošty - oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi

5. Dodacie podmienky 5.1 Tovar, ktorý je skladom, je odosielaný nasledujúci pracovný deň po prijatí platby, najneskôr však do 3 pracovných dní. V prípade výroby na objednávku bude dodacia doba komunikovaná so zákazníkom e-mailom. Zvyčajná doba výroby na objednávku je 14 dní. V deň, keď bude zásielka vyexpedovaná, budete o tom informovaní vo vašej objednávke.

5.2 Tovar je doručovaný Slovenskou a Českou poštou ako doporučená zásielka. Tovar nie je možné poslať na dobierku. 3 / 5

5.3 Ceny poštovného Ceny poštovného uvedené v e-shope sú platné pre územie Slovenskej republiky. V cenách poštovného sú zahrnuté aj náklady na balné. Ceny poštovného do iných krajín sú upravené osobitne po dohode predávajúceho s kupujúcim. Doporučene 2.triedou v rámci SR: 2 € Doporučene do ČR: 3 €

6. Tovar na zákazku

6.1 Tovarom na zákazku sa rozumie tovar, vyrobený podľa špecifických požiadaviek zákazníka. Požiadavky zákazníka sú predávajúcim zvážené a podľa potreby konzultované vnútornou poštou. Zákazník je následne informovaný o dobe dodania a cene.

6.2 Po zákazníkovi môže byť požadovaná záloha vopred vo výške plnej ceny. Zákazníkovi bude vystavený a rezervovaný tovar s ilustračnou fotografiou a v dohodnutej cene. Potvrdením takejto objednávky vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva.

6.3 Tovar na zákazku nie je možné poslať na dobierku.

6.4 Na vrátenie tovaru na zákazku bez udania dôvodu nemá kupujúci nárok. Ak tovar nespĺňa jeho predstavy, je možné uplatniť reklamáciu. Reklamácia sa riadi platným reklamačným poriadkom uvedeným v odstavci 7. 7. Reklamačný poriadok

7.1 Záručná doba

Záručná doba na všetky predávané výrobky je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom a predlžuje sa o dobu, kedy bol výrobok v záručnej oprave. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záruka sa obnovuje v plnej výške. 4 / 5

7.2 Spôsob reklamácie Pred samotnou reklamáciou zákazník najprv kontaktuje predávajúceho vnútornou poštou, zašle popis problému reklamovaného tovaru a fotografiu. Pri uplatnení reklamácie je nutné odoslať riadne zabalený reklamovaný predmet plnenia spolu s kópiou dokladu o kúpe. Zákazník si náklady na prepravu tovaru hradí sám. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník nárok požadovať náhradu nákladov vzniknutých dopravou reklamovaného tovaru. V prípade uplatnenia reklamácie vo vlastnom záujme zabalí tovar do vhodného obalového materiálu, najlepšie do originálneho obalu a to z dôvodu možného ďalšieho poškodenia tovaru pri preprave.

Záruka sa vzťahuje na vady materiálu, funkčné chyby, vady vzniknuté pri výrobe či kompletizácii tovaru vykonanej predávajúcim.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa, nesprávnou údržbou tovaru. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia alebo poveternostných podmienok. Pri oprávnenej reklamácii bude reklamovaný tovar vymenený za nový, pokiaľ taký istý je skladom, resp. po vzájomnej dohode bude zaslaný iný, náhradný tovar, alebo vrátená suma za reklamovaný tovar.

Upozornenie: Farebnosť tovaru sa môže čiastočne odlišovať v závislosti od použitého typu a kalibrácie monitoru. Drobná farebná a rozmerová odlišnosť tovaru nie je relevantným dôvodom pre podanie reklamácie. 8. Ochrana osobných údajov a ochrana spotrebiteľa

Kupujúci je povinný pri registrácii resp. objednávke uvádzať pravdivé údaje. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.fler.cz/barwelry sa zaväzuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri registrácii za účelom nákupu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov". Z vyššie uvedeného zákona vyplýva aj povinnosť neposkytnúť získané osobné 5 / 5 údaje tretím stranám. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky.

Tieto obchodné podmienky platia od 1.3.2018

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.